Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kosten van ziekten

Zorgkosten in Nederland

Wat kost de zorg in Nederland?

In 2015 kostte de Nederlandse gezondheidszorg ruim 85 miljard euro. Dit is ruim 5.000 euro per inwoner. Eind 2017 is de nieuwste Kosten van Ziektenstudie gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierbij zijn kosten aan ziekten toegewezen voor peiljaar 2015. De studie is vergeleken met eerdere edities op onderdelen ingrijpend vernieuwd. Zo is een groot aantal nieuwe ziekten toegevoegd, bijvoorbeeld ADHD, burn-out en huidkanker. Daarnaast is een extra perspectief op zorguitgaven toegevoegd: kosten volgens de Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Deze kosten zijn gelijk aan de door CBS gepubliceerde zorgrekeningen voor zorg en welzijn minus de uitgaven aan niet-ziekte gerelateerd welzijn als kinder- en asielopvang.  

Zelf aan de slag met de cijfers van Kosten van Ziekten

De nieuwste cijfers over 2015 zijn als open data beschikbaar op statline.rivm.nl

Maak uw eigen tabellen en grafieken 2015

De data over 2003-2011 zijn – zonder het RIVM-VTV perspectief en zonder de nieuwe diagnoses – eveneens beschikbaar

Maak uw eigen tabellen en grafieken 2003-2011

Data over 2003-2011 zijn voorlopig ook nog beschikbaar in een aparte cijfertool. Deze zal op termijn verdwijnen. 

Wie maakt Kosten van Ziekten?

Kosten van Ziekten wordt gemaakt door het RIVM, samen met onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Erasmus MC. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

U kunt ons bereiken via info@volksgezondheidenzorg.info.

Verantwoording

Definities
 • Wat is 'Kosten van Ziekten'?

  Informatie over kosten van ziekten in Nederland

  In 2013 is voor de zevende keer een kosten van ziektenstudie uitgevoerd, voor het peiljaar 2011. Doel van deze studie is een beschrijving te geven van de zorgkosten van 2011 uitgesplitst naar enerzijds gebruik van zorg (ziektediagnose, leeftijd, geslacht) en anderzijds naar aanbod van zorg (sector, zorgfunctie en financieringsvorm). U vindt deze cijfers in onze cijfertool. Daarnaast kunt u de cijfers ook downloaden als open databestand.

  Eerdere studies

  Er zijn zes eerdere kosten van ziektenstudies uitgevoerd, voor de peiljaren 1988 (Koopmanschap et al., 1991), 1994 (Polder et al., 1997), 1999 (Polder et al., 2002) 2003 (Slobbe et al., 2006), 2005 (Poos et al., 2008) en 2007 (Slobbe et al., 2011).

  Over deze themapagina Kosten van Ziekten

  Deze themapagina is de opvolger van de website kostenvanziekten.nl. De kern is de cijfertool, het interactieve deel waar gebruikers zelf grafieken en tabellen kunnen maken met de cijfers. De zorgkosten per ziekte zijn te vinden bij de betreffende ziekte onder het hoofdstuk 'Kosten'. Ga naar de onderwerpenlijst.