Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kosten van Ziekten

Zorgkosten in Nederland

Wat kost de zorg in Nederland?

In 2011 kostte de Nederlandse gezondheidszorg bijna 90 miljard euro. Dit is ruim 5.300 euro per inwoner. Eind 2013 is de nieuwste Kosten van Ziektenstudie uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierbij zijn de cijfers over 2011 berekend. Zie ook het nieuwsbericht van het RIVM.   

Zelf aan de slag met de cijfers van Kosten van Ziekten

In onze cijfertool vindt u cijfers over de kosten van zorg in Nederland. Deze cijfers komen uit de Kosten van Ziektenstudie van het RIVM. Met onze cijfertool maakt u hiermee heel makkelijk uw eigen grafieken en tabellen. De kosten zijn berekend voor de jaren vanaf 2003. De nieuwste cijfers zijn van 2011.

Maak uw eigen grafieken en tabellen

Wie maakt Kosten van Ziekten?

Kosten van Ziekten wordt gemaakt door het RIVM, samen met onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Erasmus MC. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

U kunt ons bereiken via info@volksgezondheidenzorg.info.

Verantwoording

Definities
 • Wat is 'Kosten van Ziekten'?

  Informatie over kosten van ziekten in Nederland

  In 2013 is voor de zevende keer een kosten van ziektenstudie uitgevoerd, voor het peiljaar 2011. Doel van deze studie is een beschrijving te geven van de zorgkosten van 2011 uitgesplitst naar enerzijds gebruik van zorg (ziektediagnose, leeftijd, geslacht) en anderzijds naar aanbod van zorg (sector, zorgfunctie en financieringsvorm). U vindt deze cijfers in onze cijfertool. Daarnaast kunt u de cijfers ook downloaden als open databestand.

  Eerdere studies

  Er zijn zes eerdere kosten van ziektenstudies uitgevoerd, voor de peiljaren 1988 (Koopmanschap et al., 1991), 1994 (Polder et al., 1997), 1999 (Polder et al., 2002) 2003 (Slobbe et al., 2006), 2005 (Poos et al., 2008) en 2007 (Slobbe et al., 2011).

  Over deze themapagina Kosten van Ziekten

  Deze themapagina is de opvolger van de website kostenvanziekten.nl. De kern is de cijfertool, het interactieve deel waar gebruikers zelf grafieken en tabellen kunnen maken met de cijfers. De zorgkosten per ziekte zijn te vinden bij de betreffende ziekte onder het hoofdstuk 'Kosten'. Ga naar de onderwerpenlijst.