Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kosten van ziekten

Zorguitgaven in Nederland

Hoeveel geven we uit aan zorg in Nederland?

In 2017 kostte de Nederlandse gezondheidszorg 88 miljard euro. Dit is ruim 5.100 euro per inwoner. Eind 2019 zijn er nieuwe gegevens uit de Kosten van Ziekten-studie gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierbij zijn kosten aan ziekten toegewezen voor peiljaar 2015 en 2017. De studie is vergeleken met eerdere edities op onderdelen ingrijpend vernieuwd. Zo is een groot aantal nieuwe ziekten toegevoegd, bijvoorbeeld ADHD, burn-out en huidkanker. 

Zelf aan de slag met de cijfers van Kosten van Ziekten

De nieuwste cijfers over 2017, 2015 en voorgaande jaren zijn als open data beschikbaar op statline.rivm.nl

Wie maakt Kosten van Ziekten?

Kosten van Ziekten wordt gemaakt door het RIVM, samen met onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Erasmus MC. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

U kunt ons bereiken via info@volksgezondheidenzorg.info.

Verantwoording

Definities
  • Disclaimer

    Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Informatie uit de kosten van ziektenwebsite is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt verwezen naar de kosten van ziektenwebsite. Ook via het interactieve deel gemaakte tabellen en grafieken zijn vrij te gebruiken, mits met bronvermelding. 

Winkelstraat

Andere websites over Kosten van ziekten