Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kosten van ziekten

Zorgkosten in Nederland

Wat kost de zorg in Nederland?

In 2015 kostte de Nederlandse gezondheidszorg ruim 85 miljard euro. Dit is ruim 5.000 euro per inwoner. Eind 2017 is de nieuwste Kosten van Ziektenstudie gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierbij zijn kosten aan ziekten toegewezen voor peiljaar 2015. De studie is vergeleken met eerdere edities op onderdelen ingrijpend vernieuwd. Zo is een groot aantal nieuwe ziekten toegevoegd, bijvoorbeeld ADHD, burn-out en huidkanker. Daarnaast is een extra perspectief op zorguitgaven toegevoegd: kosten volgens de Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Deze kosten zijn gelijk aan de door CBS gepubliceerde zorgrekeningen voor zorg en welzijn minus de uitgaven aan niet-ziekte gerelateerd welzijn als kinder- en asielopvang.  

Zelf aan de slag met de cijfers van Kosten van Ziekten

De nieuwste cijfers over 2015 zijn als open data beschikbaar op statline.rivm.nl

Maak uw eigen tabellen en grafieken 2015

De data over 2003-2011 zijn – zonder het RIVM-VTV perspectief en zonder de nieuwe diagnoses – eveneens beschikbaar

Maak uw eigen tabellen en grafieken 2003-2011

Data over 2003-2011 zijn voorlopig ook nog beschikbaar in een aparte cijfertool. Deze zal op termijn verdwijnen. 

Wie maakt Kosten van Ziekten?

Kosten van Ziekten wordt gemaakt door het RIVM, samen met onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Erasmus MC. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

U kunt ons bereiken via info@volksgezondheidenzorg.info.

Verantwoording

Definities
  • Disclaimer

    Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Informatie uit de kosten van ziektenwebsite is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt verwezen naar de kosten van ziektenwebsite. Ook via het interactieve deel gemaakte tabellen en grafieken zijn vrij te gebruiken, mits met bronvermelding. 

Winkelstraat

Andere websites over Kosten van ziekten