Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Over zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

U vindt hier informatie over gegevensbronnen zoals zorgregistraties, enquêtes, monitors en langlopende (cohort) onderzoeken. Deze informatie is primair bedoeld voor professionals zoals epidemiologen, wetenschappers en beleidsmakers en voor studenten. Wie verzamelt met welk doel welke gegevens, wie financiert dit en waar gebruikt men de gegevens voor?

U kunt zoeken op 'Trefwoord', 'Beheerder gegevensbron', 'Categorie', 'Indicatoren' en 'Product'. In de zoekregel 'Indicator' kan worden gekozen tussen de verschillende typen gegevensverzamelingen. De keuze is uit onder andere 'Benchmark', 'Geaggregeerde gegevens', 'Gegevensverzameling', 'Indicator', 'Monitor', 'Patiëntenregistratie' en 'Statistiek'. Hiermee kan snel een selectie van gegevensbronnen worden gemaakt. Bij nog niet alle gegevensbronnen is dit veld ingevuld en geverifieerd, op termijn worden alle gegevensbronnen voorzien van een type gegevensbron. In 2015 worden nog nieuwe gegevensvelden toegevoegd en wordt waar nodig de naamgeving gegevensvelden in de metadatabase aangepast.

 

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u een nieuwe gegevensbron aanmelden?

 

Meer informatie

Recent geplaatste nieuwe gegevensbronnen metadatabase Zorggegevens

In 2015 nieuw toegevoegde gegevensbronnen in de metadatabase Zorggegevens:

Nieuw toegevoegde gegevensbronnen

Metadatabase Zorggegevens

Organisatie

Beschikbaar
sinds maand

Gegevensbron

Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure for The Netherlands (BBMRI-NL) 09/2015 BBMRI-NL Biobank Catalogue

Bijwerkingecentrum Lareb

08/2015

Nationaal zwangerschapsregister pREGnant (pREGnant)

Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)

08/2015

Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR)

Erasmus MC

08/2015

Nederlands Pompe register

Kempenhaeghe, Expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie 09/2015 Epicheck
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC, Afdeling Neurologie) 09/2015 Dutch Dystrophinopathy Database (DDD)
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC, afdeling Orthopaedie) 09/2015 Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study (LOAS studie)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 10/2015 Landelijk Implantatenregister
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) 10/2015 Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de NVT
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)  09/2015 Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren
Santeon 11/2015 Santeon Farmadatabase
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR 09/2015 Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR 
Stichting Registratie  Systeemziekten Nederland 09/2015 Dutch Autoimmune Register (DAiRE)
Stuurgroep Benchmarking OK 08/2015 Benchmarking OK UMC’s
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) 10/2015 PHARMACHILD-NL
VUmc 08/2015 Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis (DQRA)

Website: rd5000.nl

08/2015

RD5000 database (RD5000db)

Verantwoording

Definities
 • Over Zorggegevens

  Zorggegevens is ontwikkeld door het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS. Sinds juni 2009 bestaat het project uit twee sterk aan elkaar gerelateerde delen.

  Onderhoud en beheer van de database

  Dit deel van het project heeft betrekking op het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van de bestaande database.

  Advies en ondersteuning VWS

  Dit deel van het project heeft betrekking op de uitbreiding van de functies van de metadatabase. Doel is om de huidige metadatabase met landelijke registraties en databestanden over de zorg in Nederland om te vormen tot een gegevenscatalogus. In eerste instantie heeft de uitbreiding betrekking op de registraties/databestanden die worden beheerd door partijen in het Informatieberaad/Community van data experts. Het uiteindelijke doel is dat het project Zorggegevens een aantal regiefuncties van het Ministerie van VWS ondersteunt ten aanzien van de infrastructuur voor zorgregistraties en andere gegevensbronnen, op het terrein van volksgezondheid en zorg. De website zal gebruikt worden als informatieplatform.

Methoden
 • Werkwijze database Zorggegevens

  Selectiecriteria voor de database Zorggegevens

  Inclusie

  Zorggegevens gebruikt de volgende inclusiecriteria. Gegevensbronnen worden opgenomen als zij aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoen:

  • relevant zijn voor rijksbeleid;
  • wettelijk verplicht zijn;
  • in belangrijke overheidsdocumenten over gezondheid(sbeleid) als bron zijn gebruikt, of in de belangrijkste beleidsadviserende rapporten (bijvoorbeeld de Volksgezondheid Toekomst Verkenning) voor VWS als bron gebruikt is;
  • in de VZinfo website hiernaar verwezen wordt als toelichting;
  • de gegevens beschikbaar zijn, al of niet onder voorwaarden;
  • de registratie operationeel is;
  • de registratie in de toekomst ook nog relevant is;
  • de registratie omvat voldoende gegevens;
  • er een contactpersoon of organisatie als aanspreekpunt voor de registratie beschikbaar is.

  In de metadatabase Zorggegevens zijn alleen algemeen toegankelijke registraties opgenomen, Dat wil zeggen dat – binnen de grenzen van privacyregels – ook anderen dan de berichtgever, bewerker, houder of financier op enige wijze en op enig aggregatieniveau een (variabele) set van gegevens moeten kunnen verkrijgen.

  Exclusie

  Zorggegevens kent ook enkele expliciete exclusiecriteria. Niet in Zorggegevens zijn opgenomen:

  • administraties en registraties die niet op een centraal punt worden onderhouden;
  • secundaire databestanden die integraal zijn overgenomen uit een andere gegevensverzameling;
  • classificatiesystemen;
  • meta-systemen;
  • microdata die 5 jaar of langer niet meer wordt onderhouden wordt in principe niet opgenomen (tenzij er een goede reden is om deze wel op te nemen, bijvoorbeeld om de historie van ‘opvolgers’ in beeld te brengen).

  Rubrieksindeling

  Zorggegevens kent de volgende rubrieksindeling:

  1. Algemene gegevens:
   onder andere naam, doel en omschrijving van de gegevensbron; operationaliteit, opdrachtgever en financier.
  2. Beschikbaarheid gegevens:
   onder andere beheerder, voorwaarden beschikbaarheid, URL’s, contactgegevens en gebruikers.
  3. Inhoud van de registratie:
   onder andere observatie-eenheid, aantallen, respons, respondenten en variabelen.