Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Wat is zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Zorggegevens is de metadatabase met een overzicht van wie welke gegevens verzamelt over volksgezondheid en zorg in Nederland, met welk doel, wie dit financiert en waar de gegevens voor gebruikt worden. Het gaat daarbij om in Nederland beschikbare bronnen zoals zorgregistraties, patiëntenregistraties, enquêtes, monitors, langlopende (cohort) onderzoeken en andere onderzoeken waarvan de data beschikbaar zijn voor hergebruik.

Zoeken in de metadatabase

Let op: bij het openen van de metadatabase verlaat u VZinfo-website en komt u in een externe website, via de knop Home in de menubalk keert u weer terug in VZinfo-website.

Zoeken in de metadatabase Zorggegevens

Zoeken in de codeboeken

Doel metadatabase

Deze metadatabase Zorggegevens is een initiatief in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel is een gezaghebbende catalogus toegankelijk te maken met inzicht in de registraties in Nederland binnen de zorg en volksgezondheid om zo dubbele dataverzameling te voorkomen. Doelgroep zijn professionals in de zorg en volksgezondheid, wetenschappers, beleidsmakers en studenten. Daarbij valt te denken  aan medewerkers van:

  • Ziekenhuizen en Universitair Medisch Centra
  • Universiteiten en Hogescholen
  • GGD’en
  • Kennis- en onderzoeksinstituten
  • Overheidsorganisaties
  • Beroepsverenigingen
  • Internationale organisaties

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u een nieuwe gegevensbron aanmelden? U kunt ons bereiken via info@volksgezondheidenzorg.info

Meer informatie

Experts en redactie