Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Wat is zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

In de metadatabase Zorggegevens vindt u een overzicht van wie welke gegevens verzamelt over volksgezondheid en zorg in Nederland, met welk doel, wie dit financiert en waar de gegevens voor gebruikt worden. Het gaat daarbij om in Nederland beschikbare bronnen zoals zorgregistraties, patiëntenregistraties, enquêtes, monitors, langlopende (cohort) onderzoeken en andere onderzoeken waarvan de data beschikbaar zijn voor hergebruik. Deze metadatabase Zorggegevens is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld voor professionals zoals epidemiologen, wetenschappers en beleidsmakers en voor studenten. Doel van de metadatabase Zorggegevens is informatiestromen breed te borgen en toegankelijk te maken en dubbele dataverzameling te voorkomen.

Let op: bij het openen van de metadatabase verlaat u VZinfo-website en komt u in een externe website, via de knop Home in de menubalk keert u weer terug in VZinfo-website.

Zoeken in de metadatabase Zorggegevens

Zoeken in de codeboeken

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u een nieuwe gegevensbron aanmelden? U kunt ons bereiken via info@volksgezondheidenzorg.info

Meer informatie

Experts en redactie