Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ziektelast in DALY's

Ziektelast naar groepen van ziekten

Verdeling van ziektelast over ziektegroepen 2018

Maat ziektelastaangeborenademhalingbloedbewegingsstelselendocrienhart en vaatstelselhuidinfectiesnieuwvormingen (a)perinataal (b)psychischspijsverteringsymptomen (c)uitwendige oorzakenurogenitaalzenuwstelselzwangerschap
YLD0,66,30,3227,313,71,21,14,31,419,12,93,46,60,49,20
YLL1,26,90,30,62,5210,1238,71,64,73,13,77,51,54,60
DALY0,86,60,314,45,616,30,81,416,51,51433,56,90,87,60

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

a) nieuwvormingen: kwaadaardige tumoren (kanker) en goedaardige tumoren (ICD-10-codes C00-D48)
b) perinataal: voor aandoeningen in de perinatale periode ontbreken gegevens over ziektejaarequivalenten (YLD) , waardoor het aantal DALY’s uitsluitend is gebaseerd op verloren levensjaren
c) symptomen: symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd (ICD-10-codes R00-R99)

Meeste ziektelast door nieuwvormingen en hart- en vaatziekten

De meeste ziektelast (uitgedrukt in DALY's) is in Nederland toe te schrijven aan de ziektegroepen nieuwvormingen (kwaadaardige tumoren (kanker) en goedaardige tumoren) en hart- en vaatziekten. Ook aandoeningen van het bewegingsstelsel en psychische stoornissen leiden tot veel ziektelast. De DALY is een samengestelde maat voor gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte (verloren levensjaren; YLL) en de jaren geleefd met ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte (ziektejaarequivalenten; YLD).

 • Nieuwvormingen zijn verantwoordelijk voor het grootste verlies aan levensjaren door vroegtijdige sterfte (YLL), op enige afstand gevolg door hart- en vaatziekten.
 • Aandoeningen van het bewegingsstelsel, psychische stoornissen en hart- en vaatziekten zorgen voor het grootste verlies aan ziektejaarequivalenten (YLD).

Meer informatie

Datum publicatie

27-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hilderink HBM, Plasmans MHD, Poos M.JJC, Eysink PED, Gijsen R. Dutch DALYs, current and future burden of disease in the NetherlandsAbstractBackgroundMethodsResultsConclusions. Archives of Public Health. 2020;78(1). Bron | DOI
 2. Hilderink HBM, Plasmans MHD, Snijders BEP, Boshuizen HC, Poos M.JJC, van Gool CH. Accounting for multimorbidity can affect the estimation of the Burden of Disease: a comparison of approaches. Archives of Public Health. 2016;74(37). Bron | DOI

Ziektelast naar afzonderlijke ziekten

Top tien aandoeningen met meeste ziektelast in Nederland 2018

Ziektelast per aandoening, als percentage van totale ziektelast in Nederland

Aandoeningen

Ziektelast
in DALY's

Verloren
levensjaren

Ziektejaar-
equivalenten

Coronaire hartziekten

5,3

5,1

5,3

Beroerte

4,8

4,6

4,9

Diabetes mellitus

3,9

1,6

5,1

COPD

3,6

4,3

3,3

Longkanker

3,2

8,9

0,2

Perifere artrose

3,2

0,1

4,9

Privé-, arbeids-
en sportongevallen

3,2

2,8

3,4

Dementie

3,2

5,9

1,7

Nek- en rugklachten

3,1

0,1

4,8

Angststoornissen

2,5

0,0

3,8

 

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

 

 • De gepresenteerde top tien is gebaseerd op een selectie van 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend (zie tekst). De in de tabel weergegeven percentages per aandoening zijn de percentages van respectievelijk de totale ziektelast (in DALY's), het totale aantal verloren levensjaren (YLL's ) en het totale aantal ziektejaarequivalenten (YLD's ) geschat voor alle aandoeningen in Nederland in 2018.

Coronaire hartziekten en beroerte veroorzaken meeste ziektelast

Van een selectie van 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend, veroorzaken coronaire hartziekten en beroerte de meeste ziektelast in DALY's in Nederland.

 • Longkanker, dementie, coronaire hartziekten, beroerte en COPD zijn verantwoordelijk voor relatief veel verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte (YLL).
 • Coronaire hartziekten, beroerte, artrose en nek- en rugklachten zorgen voor een relatief groot verlies aan ziektejaarequivalenten (YLD).

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

In de tabel is de top tien van aandoeningen met de grootste ziektelast in Nederland in 2018 weergegeven. Het betreft de top tien van een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden.

Meer informatie

Datum publicatie

27-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Hilderink HBM, Plasmans MHD, Poos M.JJC, Eysink PED, Gijsen R. Dutch DALYs, current and future burden of disease in the NetherlandsAbstractBackgroundMethodsResultsConclusions. Archives of Public Health. 2020;78(1). Bron | DOI
 2. Hilderink HBM, Plasmans MHD, Snijders BEP, Boshuizen HC, Poos M.JJC, van Gool CH. Accounting for multimorbidity can affect the estimation of the Burden of Disease: a comparison of approaches. Archives of Public Health. 2016;74(37). Bron | DOI

Verantwoording

Definities
 • Ziektelast in DALY's

  De ziektelast ('Burden of Disease') is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door ziekten. De ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's ('Disability-Adjusted Life-Years'). De DALY kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte.

Methoden
 • Berekening ziektelast

  Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.

 • Berekening bijdrage risicofactoren aan ziektelast

  Voor het berekenen van de bijdrage van risicofactoren aan de ziektelast is gebruikgemaakt van het populatie attributieve risico (PAR). Deze is gebaseerd op:

  • de prevalentie van de risicofactor in de populatie;
  • de kans op het optreden van ziekte gegeven de risicofactor;
  • de ernst van de ziekte (wegingsfactor);
  • de sterftekans.

  Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is het gezondheidsverlies (uitgedrukt in DALY’s) berekend, dat is toe te schrijven aan elk ziektegeval dat het gevolg is van de risicofactor (bijvoorbeeld roken of onvoldoende bewegen). Berekend is met welk deel de jaarlijkse incidentie, prevalentie en sterfte van een ziekte zou afnemen als iedereen het meest gunstige niveau van de risicofactor zou hebben, bijvoorbeeld ‘niemand rookt’ of ‘iedereen beweegt voldoende’.

Andere websites over Ziektelast in DALY's