Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ziektelast in DALY's

Ziektelast naar groepen van ziekten

Verdeling van ziektelast over ziektegroepen 2015

Maat ziektelastaangeboren afwijkingenademhalingswegenbloed(vormende organen)bewegingsstelselendocrien/stofwisselinghart- en vaatziektenhuidziekteninfectieziektennieuwvormingen (b)perinataalpsychische stoornissenspijsverteringsstelselsymptomen (a)uitwendige oorzakenurogenitaalzenuwstelselzwangerschap/bevalling
YLD0,55,70,321,16,713,11,11,04,31,419,92,63,75,30,412,90,0
YLL1,26,90,30,62,520,80,12,039,01,64,63,13,77,61,44,60,0
DALY0,76,00,315,15,515,40,81,314,61,515,42,73,76,00,710,40,0

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

a) ICD-10-hoofdstuk 18: Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd (R00-R99)

b) nieuwvormingen: kanker en goedaardige tumoren

Meeste ziektelast door psychische stoornissen en hart- en vaatziekten

De meeste ziektelast (uitgedrukt in DALY's) is in Nederland toe te schrijven aan de ziektegroepen psychische stoornissen en hart- en vaatziekten. Ook aandoeningen van het bewegingsstelsel en nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) leiden tot veel ziektelast. De DALY is een samengestelde maat voor gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte (verloren levensjaren; YLL) en de jaren geleefd met ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte (ziektejaarequivalenten; YLD).

 • Nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) en hart- en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor het grootste verlies aan levensjaren door vroegtijdige sterfte (YLL).
 • De psychische stoornissen, aandoeningen van het bewegingsstelsel en hart- en vaatziekten zorgen voor het grootste verlies aan ziektejaarequivalenten. Ook ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen (vooral de gezichts- en gehoorstoornissen) gaan gepaard met veel verlies aan ziektejaarequivalenten (YLD).

Meer informatie

Ziektelast naar afzonderlijke ziekten

Top tien van ziekten met de meeste ziektelast in Nederland in 2015

Ziektelast in DALY's, verloren levensjaren en ziektejaarequivalenten per ziekte, als percentage van het totaal van alle ziekten

Ziekten

Ziektelast
in DALY's

Verloren
levensjaren

Ziektejaarequivalenten

Coronaire hartziekten

5,0

5,5

4,8

Beroerte

4,5

4,9

4,3

Diabetes mellitus

3,7

1,7

4,5

COPD

3,4

4,2

3,1

Angststoornissen

3,3

0,0

4,6

Stemmingsstoornissen

3,0

0,1

4,3

Longkanker

2,9

9,5

0,2

Nek- en rugklachten

2,9

0,1

4,1

Perifere artrose

2,6

0,1

3,6

Dementie

2,5

4,6

1,5

 

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)


De gepresenteerde data hebben betrekking op een selectie van 53 ziekten waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend (zie tekst). De in de tabel weergegeven percentages per ziekte zijn de percentages van respectievelijk de totale ziektelast (in DALY's), het totale aantal verloren levensjaren (YLL's ) en het totale aantal ziektejaarequivalenten (YLD's ) geschat voor alle ziekten in Nederland in 2015 (zie Methoden: berekening ziektelast).

Coronaire hartziekten en beroerte veroorzaken meeste ziektelast

Van een selectie van 53 ziekten waarvoor de ziektelast in DALY's is bererekend, veroorzaken coronaire hartziekten en beroerte de meeste ziektelast in DALY's in Nederland.

 • Longkanker, coronaire hartziekten, beroerte, dementie en COPD zijn verantwoordelijk voor relatief veel verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte (YLL).
 • Coronaire hartziekten, angststoornissen, diabetes mellitus, stemmingsstoornissen, beroerte en nek- en rugklachten zorgen voor een relatief groot verlies aan ziektejaarequivalenten (YLD).

Gegevens gebaseerd op een selectie van ziekten

In de tabel is de top tien van de ziekten met de grootste ziektelast in Nederland in 2015 weergegeven. Het betreft de top tien van een selectie van in totaal 53 ziekten waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke ziekten dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden.
De in de tabel weergegeven percentages per ziekte zijn de percentages van respectievelijk de totale ziektelast (in DALY's), het totale aantal verloren levensjaren (YLL's ) en het totale aantal ziektejaarequivalenten (YLD's ) geschat voor alle ziekten in Nederland in 2015.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Ziektelast in DALY's

  De ziektelast ('Burden of Disease') is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door ziekten. De ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's ('Disability-Adjusted Life-Years'). De DALY kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte.

Methoden
 • Berekening ziektelast

  Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.

 • Berekening bijdrage risicofactoren aan ziektelast

  Voor het berekenen van de bijdrage van risicofactoren aan de ziektelast is gebruikgemaakt van het populatie attributieve risico (PAR). Deze is gebaseerd op:

  • de prevalentie van de risicofactor in de populatie;
  • de kans op het optreden van ziekte gegeven de risicofactor;
  • de ernst van de ziekte (wegingsfactor);
  • de sterftekans.

  Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is het gezondheidsverlies (uitgedrukt in DALY’s) berekend, dat is toe te schrijven aan elk ziektegeval dat het gevolg is van de risicofactor (bijvoorbeeld roken of onvoldoende bewegen). Berekend is met welk deel de jaarlijkse incidentie, prevalentie en sterfte van een ziekte zou afnemen als iedereen het meest gunstige niveau van de risicofactor zou hebben, bijvoorbeeld ‘niemand rookt’ of ‘iedereen beweegt voldoende’.

 • Selectie van ziekten

  De ranglijst is gebaseerd op 59 ziekten en aandoeningen die zijn geselecteerd voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014). Meer informatie over de selectieprocedure en de geselecteerde ziekten en aandoeningen is te vinden in: Selectie van ziekten.

Andere websites over Ziektelast in DALY's