Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ziektelast in DALY's

Ziektelast naar leeftijd

DALY naar leeftijd niet goed te berekenen

Ziektelast is uitgedrukt in DALY’s (Disability Adjusted Life Years). De DALY is een samengestelde maat voor gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte (verloren levensjaren) en de jaren geleefd met ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte (ziektejaarequivalenten). De methode waarmee de DALY's zijn berekend, leent zich niet goed voor het toekennen van absolute DALY's aan ziekten naar leeftijd. Om toch een indicatie te geven van verschillen in de ranglijst van ziekten naar leeftijd, hebben we desondanks DALY's gepresenteerd voor drie leeftijdsgroepen: 0-14 jaar, 15-64 jaar en 65+ (zie Ranglijst ziekten op basis van ziektelast (in DALY's) naar leeftijd).
De ziektejaarequivalenten en verloren levensjaren zijn hieronder wel naar leeftijd gepresenteerd.

Meer informatie

Ziektejaarequivalenten naar ziektegroep en leeftijd

Ziektejaarequivalenten (YLD) naar ziektegroep en leeftijd, 2015

Leeftijdaangeboren afwijkingenademhalingswegenbloed(vormende organen)bewegingsstelselendocrien/stofwisselinghart- en vaatziektenhuidziekteninfectieziektennieuwvormingen (b)perinataalpsychische stoornissenspijsverteringsstelselsymptomen (a)uitwendige oorzakenurogenitaalzenuwstelselzwangerschap/bevalling
0-14 jaar4,46,10,613,66,31,23,01,20,622,413,50,32,214,60,69,50,0
15-64 jaar0,45,20,319,76,17,91,20,63,80,030,41,83,77,00,411,40,0
65 jaar en ouder0,16,10,423,67,420,00,71,45,30,010,13,64,02,30,414,80,0

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

a) ICD-10-hoofdstuk 18: Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd (R00-R99)

b) nieuwvormingen: kanker en goedaardige tumoren

Bijdrage ziektegroepen aan ziektejaarequivalenten verschilt per levensfase

Bij 0- tot en met 14-jarigen zijn perinatale aandoeningen verantwoordelijk voor de meeste ziektejaarequivalenten (YLD). In de leeftijdsgroep 15 tot en met 64 jaar zijn de meeste ziektejaarequivalenten toe te schrijven aan psychische stoornissen. In de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder hebben aandoeningen van het bewegingsstelsel en hart- en vaatziekten het grootste aandeel in het totaal aantal ziektejaarequivalenten.

Meer informatie

Verloren levensjaren naar ziektegroep en leeftijd

Verloren levensjaren (YLL) naar leeftijd en ziektegroep, 2015

Leeftijdaangeboren afwijkingenademhalingswegenbloed(vormende organen)bewegingsstelselendocrien/stofwisselinghart- en vaatziektenhuidziekteninfectieziektennieuwvormingen (b)perinataalpsychische stoornissenspijsverteringsstelselsymptomen (a)uitwendige oorzakenurogenitaalzenuwstelselzwangerschap/bevalling
0-14 jaar20,02,00,90,63,43,10,01,89,340,41,50,53,38,10,05,00,0
15-64 jaar1,04,20,30,52,414,80,01,446,20,02,43,54,714,10,63,70,0
65 jaar en ouder0,18,90,30,72,425,80,22,436,40,06,23,03,13,32,05,10,0

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

a) ICD-10-hoofdstuk 18: Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd (R00-R99)

b) nieuwvormingen: kanker en goedaardige tumoren

Belangrijkste oorzaken verloren levensjaren verschillen per levensfase

Bij 0- tot en met 14-jarigen worden de verloren levensjaren (YLL) grotendeels bepaald door perinatale aandoeningen en aangeboren afwijkingen. Bij 15- tot en met 64-jarigen zijn nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) verantwoordelijk voor de meeste verloren levensjaren. Voor de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder zijn de meeste verloren levensjaren toe te schrijven aan nieuwvormingen, gevolgd door hart- en vaatziekten.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Ziektelast in DALY's

  De ziektelast ('Burden of Disease') is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door ziekten. De ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's ('Disability-Adjusted Life-Years'). De DALY kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte.

Methoden
 • Berekening ziektelast

  Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.

 • Berekening bijdrage risicofactoren aan ziektelast

  Voor het berekenen van de bijdrage van risicofactoren aan de ziektelast is gebruikgemaakt van het populatie attributieve risico (PAR). Deze is gebaseerd op:

  • de prevalentie van de risicofactor in de populatie;
  • de kans op het optreden van ziekte gegeven de risicofactor;
  • de ernst van de ziekte (wegingsfactor);
  • de sterftekans.

  Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is het gezondheidsverlies (uitgedrukt in DALY’s) berekend, dat is toe te schrijven aan elk ziektegeval dat het gevolg is van de risicofactor (bijvoorbeeld roken of onvoldoende bewegen). Berekend is met welk deel de jaarlijkse incidentie, prevalentie en sterfte van een ziekte zou afnemen als iedereen het meest gunstige niveau van de risicofactor zou hebben, bijvoorbeeld ‘niemand rookt’ of ‘iedereen beweegt voldoende’.

Andere websites over Ziektelast in DALY's