Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ziektelast in DALY's

Ziektelast van ziektegroepen naar geslacht

Verdeling van ziektelast over ziektegroepen naar geslacht, 2015

Geslachtaangeboren afwijkingenademhalingswegenbloed(vormende organen)bewegingsstelselendocrien/stofwisselinghart- en vaatziektenhuidziekteninfectieziektennieuwvormingen (b)perinataalpsychische stoornissenspijsverteringsstelselsymptomen (a)uitwendige oorzakenurogenitaalzenuwstelselzwangerschap/bevalling
Mannen20,0166,89,4342,8156,0470,918,836,9407,144,3388,777,4121,0179,018,8296,60,0
Vrouwen19,6171,98,8502,4150,8392,225,336,4410,838,5474,874,988,5155,920,6287,11,1

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

 

a) ICD-10-hoofdstuk 18: Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd (R00-R99)

b) nieuwvormingen: kanker en goedaardige tumoren

Totale ziektelast voor vrouwen iets groter dan voor mannen 

De totale ziektelast, uitgedrukt in DALY's, is voor vrouwen iets groter dan voor mannen. De verdeling van de ziektelast over ziektegroepen verschilt niet veel tussen mannen en vrouwen. Wel dragen hart- en vaatziekten meer bij aan de totale ziektelast bij mannen en hebben aandoeningen van het bewegingsstelsel en psychische stoornissen een grotere bijdrage aan de totale ziektelast bij vrouwen.

Meer informatie

Ziektelast van afzonderlijke ziekten naar geslacht

Top tien van aandoeningen met de meeste ziektelast in DALY's naar geslacht 2015

Rangnummer

Mannen

Vrouwen

1

Coronaire hartziekten

Beroerte

2

Beroerte

Angststoornissen

3

Diabetes mellitus

Coronaire hartziekten

4

COPD

Stemmingsstoornissen

5

Longkanker

COPD

6

Angststoornissen

Diabetes mellitus

7

Stemmingsstoornissen

Nek- en rugklachten

8

Privé-ongevallen

Dementie

9

Nek- en rugklachten

Perifere artrose

10

Zelftoegebracht letsel

Borstkanker

 

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

 

 • De gepresenteerde top tien is gebaeerd op een selectie van 53 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend (zie tekst).

Ranglijst van ziekten met grootste ziektelast verschilt tussen mannen en vrouwen

De ranglijst van afzonderlijke aandoeningen met de grootste ziektelast verschilt tussen mannen en vrouwen. Voor zowel mannen als vrouwen staan coronaire hartziekten, beroerte, diabetes, COPD, angst- en stemmingsstoornissen en nek- en rugklachten in de top tien. Daarnaast zijn voor mannen longkanker, privé-ongevallen en zelftoegebracht letsel belangrijke bronnen van ziektelast. Voor vrouwen vullen perifere artrose, dementie en borstkanker de top tien aan.

Gegevens gebaseerd op een selectie van ziekten

De gepresenteerde informatie heeft betrekking op een selectie van 53 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden. 

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Ziektelast in DALY's

  De ziektelast ('Burden of Disease') is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door ziekten. De ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's ('Disability-Adjusted Life-Years'). De DALY kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte.

Methoden
 • Berekening ziektelast

  Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.

 • Berekening bijdrage risicofactoren aan ziektelast

  Voor het berekenen van de bijdrage van risicofactoren aan de ziektelast is gebruikgemaakt van het populatie attributieve risico (PAR). Deze is gebaseerd op:

  • de prevalentie van de risicofactor in de populatie;
  • de kans op het optreden van ziekte gegeven de risicofactor;
  • de ernst van de ziekte (wegingsfactor);
  • de sterftekans.

  Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is het gezondheidsverlies (uitgedrukt in DALY’s) berekend, dat is toe te schrijven aan elk ziektegeval dat het gevolg is van de risicofactor (bijvoorbeeld roken of onvoldoende bewegen). Berekend is met welk deel de jaarlijkse incidentie, prevalentie en sterfte van een ziekte zou afnemen als iedereen het meest gunstige niveau van de risicofactor zou hebben, bijvoorbeeld ‘niemand rookt’ of ‘iedereen beweegt voldoende’.

Andere websites over Ziektelast in DALY's