Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Wat is de relatie met andere producten zoals de Staat VenZ en de VTV?

De website www.volksgezondheidenzorg.nl (VZinfo) is een belangrijke bron van cijfers voor de Staat VenZ. Een noodzakelijke voorwaarde is daarom dat de Staat VenZ altijd synchroon loopt met de cijfers op Volksgezondheidenzorg.info. Naast cijfers is er op Volksgezondheidenzorg.info veel aanvullende informatie te vinden, voor beleid en voor andere organisaties binnen de volksgezondheid en zorg.

VTV-2018

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV) is als groot vierjaarlijks product eigenstandig gepositioneerd onder de paraplu van de Staat VenZ. De VTV behoudt hierbij haar eigen identiteit en begeleidingsstructuur. Hiervoor is gekozen vanwege de gezaghebbendheid van de VTV en haar unieke karakter. De Staat VenZ, de VTV en Volksgezondheidenzorg.info zijn inhoudelijk nauw aan elkaar verbonden. De Staat van VenZ gaat over het heden en beschrijft de actuele stand van zaken. De VTV bouwt daar op voort en beschrijft de ontwikkelingen en de toekomst op basis van deze stand. Volksgezondheidenzorg.info geeft duiding en verdieping aan de cijfers van de Staat VenZ en de VTV.

Zorgbalans

De indicatorenset van de Zorgbalans is herijkt (evaluatie m.b.t. wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie). De nieuwe set prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg worden opgenomen in Volksgezondheidenzorg.info.

Terug naar Veelgestelde vragen