Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Waarom wordt Volksgezondheidenzorg.info gemaakt?

In de wet op het RIVM is opgenomen dat het RIVM de taak heeft periodiek te rapporteren over de toestand en de toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid (artikel 3, eerste lid, onder b). Het RIVM rapporteert hierover in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), die vierjaarlijks verschijnt.

Sinds eind 2014 rapporteert RIVM over de toestand van de volksgezondheid en zorg via de website Volksgezondheidenzorg.info. Deze website geeft betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten. Het is belangrijk dat de informatie actueel is, en is samengesteld door experts van binnen en buiten het RIVM.

Terug naar Veelgestelde vragen