Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Voor wie is deze website bedoeld?

Natuurlijk kan iedereen gebruikmaken van Volksgezondheidenzorg.info, maar de website is speciaal bedoeld voor professionals op het gebied van (volks)gezondheid en zorg. Wij denken dan aan beleidsmakers, beleidsmedewerkers op lokaal, regionaal en nationaal niveau, docenten en studenten, journalisten, medewerkers van kennisinstituten, GGD-medewerkers, epidemiologen, artsen en andere zorgverleners.

Terug naar Veelgestelde vragen