Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Preventie in Volksgezondheidenzorg.info

Uitwerking van preventie in Volksgezondheidenzorg.info

Aanbod en bereik van preventieve interventies

Binnen deze site wordt informatie gegeven over het aanbod van verschillende typen preventieve maatregelen. Daarnaast wordt -indien beschikbaar- informatie gegeven over de omvang of het bereik van preventieve interventies.

(Kosten)effectiviteit van preventieve interventies

Voor informatie over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van preventieve interventies wordt binnen deze site in principe alleen aangegeven waar deze informatie te vinden is. Dat wil zeggen dat er directe links naar relevante nationale overzichten worden gegeven met een korte uitleg. Het gaat daarbij onder meer om verwijzingen naar overzichten van in Nederland uitgevoerde interventies en de effectiviteit daarvan via het Loketgezondleven, naar relevante Nederlandse publicaties over de effectiviteit van interventies, naar een website met literatuur over kosteneffectiviteit en waar relevant naar medische richtlijnen.

Voor speerpunten van beleid: overzicht effectiviteit

Voor de speerpunten van beleid (roken, alcoholgebruik, overgewicht, depressie (stemmingsstoornissen) en diabetes) wordt een uitgebreider overzicht gegeven van de effectiviteit van type maatregelen op basis van recente landelijke en internationale overzichtsstudies. Daarvoor wordt eerst in de nationale grijze literatuur gezocht naar overzichtsstudies, programmeringsstudies, factsheets en medische richtlijnen (CBO-standaarden en NHG-richtlijnen) vanuit kennisinstituten en universiteiten. Waar nodig wordt aanvullend gezocht in de internationale literatuur naar reviews en meta-analyses. Daartoe wordt gezocht in de Canadese Health-evidence database, omdat deze een compleet overzicht geeft van overzichtsstudies van preventieve interventies (waaronder Cochrane). Er wordt gezocht naar overzichtsstudies die niet ouder zijn dan vijf jaar.

Kosten van preventieve interventies

Kosten van preventieve interventies worden beschreven het onderdeel ‘Kosten’ bij het betreffende onderwerp.