Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gebruik van huisartsenregistraties voor schattingen morbiditeit

Wijzigingen in registraties

Wijzigingen in FaMe-net kunnen effect hebben op morbiditeitsdata

Ten aanzien van de morbiditeitsregistratie door RNH zijn er geen wijzigingen waarmee rekening gehouden moet worden bij het analyseren en weergeven van trends in morbiditeit. Bij FaMe-net hebben echter twee belangrijke wijzigingen in de registratie plaatsgevonden (Uijen et al., 2015). Deze wijzigingen kunnen effect hebben op de morbiditeitsdata, en hiermee moet dus wel rekening gehouden worden:

  1. De CMR-Nijmegen codeerde ziekten en aandoeningen tot 2008 volgens de E-lijst. Vanaf registratiejaar 2008 codeert FaMe-net volgens de ICPC-1. Bij gebruik van cijfers van de CMR-Nijmegen van voor en na 2008 moet er daarom een conversie van de codes uitgevoerd worden, wat voor sommige ziekten beter lukt dan voor andere. 
  2. FaMe-net hanteert met terugwerkende kracht vanaf het registratiejaar 2008 een andere methode voor het schatten van het aantal nieuwe gevallen en de prevalentie van ziekten en aandoeningen dan de CMR-Nijmegen en het Transitieproject. Deze methode komt overeen met de methode zoals deze wordt toegepast op cijfers afkomstig van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn (zie Schatting morbiditeit in 2014).

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. Uijen A, Bor H, van Boven K. FaMe-Net: twee oude registratienetwerken in een nieuw jasje. Tijdschr Gezondheidswet. 2015;89(8). Bron