Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gebruik van huisartsenregistraties voor schattingen morbiditeit

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Nivel Zorgregistraties eerste lijn gebruikt voor schattingen morbiditeit

Volksgezondheidenzorg.info maakt voor het schatten van morbiditeit gebruik van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Nivel Zorgregistraties eerste lijn verzamelt morbiditeitsgegevens van alle patiënten in de deelnemende huisartsenpraktijken. De huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen of hebben. Op basis van deze geregistreerde gegevens schatten wij het aantal nieuwe gevallen en/of de prevalentie van ziekten en aandoeningen.

Datum publicatie

13-05-2020

Bronnen en literatuur

Bronnen

  1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl

Achtergrond bij schattingen morbiditeit

Van zorgepisode naar ziekte-episode

Huisartsenregistraties zijn een belangrijke informatiebron voor het berekenen van morbiditeitscijfers (het aantal nieuwe gevallen en de prevalentie van klachten, ziekten en/of aandoeningen). Huisartsen registreren aandoeningen van patiënten in toenemende mate in zogenaamde zorgepisodes. Een zorgepisode is gedefinieerd als de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem geneeskundige hulp vraagt. Een zorgepisode omvat naast contacten ook bijvoorbeeld verrichtingen en medicamenteuze behandelingen voor het betreffende probleem. Voor valide morbiditeitscijfers is alleen het gebruik van zorgepisodes niet toereikend. De registratie van zorgepisodes in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) is namelijk niet altijd volledig en/of juist. Daarbij is het einde van een zorgepisode vaak niet het moment dat de gezondheidsklacht ook daadwerkelijk over is en hierdoor wordt de ziekteduur vaak onderschat. Daarom is besloten om de door de huisarts geregistreerde zorgepisodes te bewerken tot een zogenaamde ziekte-episode. Deze ziekte-episode loopt van de diagnosedatum tot de geschatte datum van herstel. De geconstrueerde ziekte-episodes worden gebruikt om morbiditeitscijfers (aantal nieuwe gevallen en prevalentie van een ziekte) te berekenen voor onder andere Volksgezondheidenzorg.info.

Meer informatie

Datum publicatie

13-05-2020