Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gebruik van huisartsenregistraties voor schattingen morbiditeit

Huisartsenregistraties versus ziektespecifieke bronnen

Volksgezondheidenzorg.info maakt gebruik van diverse bronnen

Voor een selectie van ziekten presenteert Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo) onder meer gegevens over de morbiditeit (ziekte) en mortaliteit (sterfte). De gegevens over sterfte zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek. De gegevens over morbiditeit betreffen nieuwe gevallen en bestaande gevallen ofwel het aantal mensen dat een ziekte heeft (prevalentie). Deze gegevens zijn afkomstig uit diverse registraties en onderzoeken. 

Ziektespecifieke bronnen hebben de voorkeur

Voor het schatten van morbiditeit gebruikt VZinfo bij voorkeur cijfers afkomstig van ziektespecifieke bronnen en registraties. Zo komen cijfers over kanker uit de de Nederlandse Kanker Registratie (Nederlandse Kankerregistratie) van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en cijfers over letsel door ongevallen uit het Letsel Informatie Systeem (Letsel Informatie Systeem) van VeiligheidNL. Als er geen specifieke registratie aanwezig is voor de betreffende ziekte, wordt - waar mogelijk - een schatting gemaakt op basis van cijfers uit huisartsenregistraties. Voor ongeveer dertig ziekten en aandoeningen, zoals diabetes, beroerte en COPD, is de door VZinfo gepresenteerde morbiditeit geschat op basis van cijfers afkomstig uit huisartsenregistraties.

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl
 2. Nederlandse Kankerregistratie, NKR. zorggegevens.nl
 3. Letsel Informatie Systeem, LIS. zorggegevens.nl

Gebruikte huisartsenregistraties

Voornamelijk huisartsencijfers van NIVEL gebruikt

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen of hebben. Op basis van door huisartsen geregistreerde gegevens is voor een groot aantal ziekten en aandoeningen in VZinfo het aantal nieuwe gevallen en/of de prevalentie van ziekten en aandoeningen geschat. Voor deze schattingen maakt VZinfo voornamelijk gebruik van de huisartsenregistratie van het NIVEL (Nivel Zorgregistraties eerste lijn), vanwege de landelijke dekking hiervan. Het NIVEL verzamelt morbiditeitsgegevens van alle patiënten in de deelnemende huisartsenpraktijken.

VZinfo presenteert de volgende informatie op basis van de data afkomstig van huisartsenregistraties:

 • Morbiditeitsschattingen 2011: Voor schattingen over 2011 is dit het Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg (LINH). Voor de schatting van de morbiditeit in 2011 van de chronische ziekten artrose, osteoporose en gehoorstoornissen zijn andere huisartsenregistraties gebruikt, namelijk de 'Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen (CMR Nijmegen)' en het 'Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNFM, voorheen RNH-Limburg) '. Zie ook: Schatting morbiditeit in 2011.
 • Morbiditeitsschattingen vanaf 2014: Voor schattingen over de jaren ná 2011 maakt VZinfo gebruik van Nivel Zorgregistraties eerste lijn, waarin LINH is opgegaan. De cijfers uit 2017 zijn afkomstig van de gegevensaanvraag: NZR-00318.023. Zie ook: Schatting morbiditeit vanaf 2014.
 • Trends in morbiditeit: Voor het weergeven en beschrijven van trends in morbiditeit maakt VZinfo gebruik van cijfers afkomstig van de huisartsenregistraties FaMe-net (voorheen CMR Nijmegen) en RNFM, voorheen RNH-Limburg. Beide registraties registreren al meer dan 25 jaar het vóórkomen van ziekten in de huisartsenpraktijk. Vanwege de kortere registratieperiode van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wordt deze registratie niet door VZinfo gebruikt voor het weergeven van trends in morbiditeit. Zie ook: Trends in morbiditeit.

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl
 2. LINH, Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg. zorggegevens.nl
 3. CMR Nijmegen, Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen. zorggegevens.nl
 4. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl
 5. FaMe-net, Family Medicine Network. zorggegevens.nl