Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

SportSport op de kaart: Sportzorg

Sportblessures per GGD-regio

Sportblessures 2013

per GGD-regio, incidentie per 1.000 uur sport
Sportblessures 2013 per GGD-regio
Sportblessures 2013
GGD-regioIncidentie per 1.000 uur
Amsterdam2,6
Brabant-Zuidoost1,6
Drenthe2,0
Flevoland3,3
Fryslân1,6
Gelderland-Midden1,9
Gelderland-Zuid2,1
Gooi en Vechtstreekte weinig gegevens
Groningen1,8
Haaglanden2,5
Hart voor Brabant1,6
Hollands Midden2,0
Hollands Noorden1,1
IJsselland1,8
Kennemerland2,0
Limburg-Noord1,9
Midden-Nederland2,0
Noord- en Oost-Gelderland2,6
Rotterdam-Rijnmond2,0
Twente1,9
West-Brabant1,2
Zaanstreek-Waterland3,0
Zeeland1,8
Zuid-Holland Zuid2,7
Zuid-Limburg2,0

Bron: OBiN (bewerkt door VeiligheidNL)

View all detail data

Meeste blessures in Flevoland en Zaanstreek-Waterland

In de GGD-regio's Flevoland (3,3) en Zaanstreek-Waterland (3,1) kwamen in 2013 de meeste sportblessures voor. Hier lag de incidentie boven de 3 blessures per 1.000 uren sport. In de GGD-regio’s Hollands Noorden (1,1) en West-Brabant (1,3) was de incidentie het laagst met iets meer dan 1 blessure per 1.000 uur sport. Voor de Gooi- en Vechtstreek is geen cijfer weergegeven omdat het aantal ondervraagden in deze GGD-regio te laag was om betrouwbare uitspraken te doen over het aantal sportblessures.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

 

Andere websites over Sport op de kaart: Sportzorg

Data en gegevensbronnen