Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Deelname

Beweegnorm zelfgerapporteerde chronische aandoeningen per GGD-regio

Beweegnorm chronische aandoeningen 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder, zelfgerapporteerd
Beweegnorm chronische aandoening 2012, per GGD-regio
Beweegnorm chronische aandoeningen 2012
GGD-regioChronische aandoening
GGD Drenthe61,2
GGD IJsselland63,6
GGD Twente62,4
Hulpverlening Gelderland Midden61,8
GGD Rivierenland56,2
GGD Nijmegen63,3
GGD Flevoland56,3
GG en GD Utrecht56,6
GGD Kennemerland64,1
GGD Amsterdam62,6
GGD Gooi en Vechtstreek61,3
GGD Rotterdam-Rijnmond56,9
GGD Zuid-Holland Zuid56,0
GGD Zeeland62,4
GGD Limburg-Noord60,8
Haaglanden59,1
GGD Groningen65,9
GGD Fryslân63,4
GGD Midden-Nederland60,0
GGD Zaanstreek-Waterland61,3
GGD West-Brabant63,0
GGD Hart voor Brabant60,1
GGD Hollands Midden64,1
GGD Zuid-Limburg52,5
GGD Hollands Noorden64,2
GGD Brabant-Zuidoost60,9
GGD Noord- en Oost-Gelderland64,0
View all detail data

In Zuid-Limburg voldoen mensen met een chronische aandoening het minst vaak aan de beweegnorm

Het landelijk percentage voor mensen met een chronische aandoening die voldoen aan de beweegnorm (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) is 68,0%. In Zuid-Limburg (52,2%) is het percentage van mensen met een chronische aandoening die voldoen aan de beweegnorm het laagst. In Groningen (65,9%) wordt het meest voldaan aan de beweegnorm. 

Vergelijk met andere kaart

Het aantal mensen dat een chronische aandoening heeft is voor deze kaarten bepaald op basis van zelfrapportage, dat betekent dat mensen zelf hebben aangegeven dat zij één of meer chronische aandoeningen hebben.
 

Meer informatie

Direct naar Beweeggedrag naar chronische aandoening / lichamelijke beperking op:
Kernindicatoren Sport en bewegen

 

Beweegnorm bij mensen met een zelfgerapporteerde motorische beperking per GGD-regio

Beweegnorm motorische beperking 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder, zelfgerapporteerd
Beweegnorm motorische beperking 2012, per GGD-regio
Beweegnorm motorische beperking 2012
GGD-regioMotorische beperking
GGD Drenthe28,0
GGD IJsselland40,9
GGD Twente38,0
Hulpverlening Gelderland Midden37,4
GGD Rivierenland37,0
GGD Nijmegen38,9
GGD Flevoland36,3
GG en GD Utrecht37,6
GGD Kennemerland44,9
GGD Amsterdam37,5
GGD Gooi en Vechtstreek37,7
GGD Rotterdam-Rijnmond36,7
GGD Zuid-Holland Zuid39,3
GGD Zeeland39,8
GGD Limburg-Noord40,2
Haaglanden36,6
GGD Groningen51,1
GGD Fryslân41,3
GGD Midden-Nederland40,5
GGD Zaanstreek-Waterland42,4
GGD West-Brabant41,2
GGD Hart voor Brabant38,9
GGD Hollands Midden41,0
GGD Zuid-Limburg30,9
GGD Hollands Noorden43,7
GGD Brabant-Zuidoost37,8
GGD Noord- en Oost-Gelderland41,5
View all detail data

In Drenthe voldoen mensen met een motorische beperking het minst vaak aan de beweegnorm

Het landelijk percentage voor mensen met een motorische beperking die voldoen aan de beweegnorm (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) is 38,9%. In Drenthe (28,0%) voldoen mensen met een motorische beperking het minst vaak aan de beweegnorm. In Groningen (51,1%) wordt het meest voldaan aan de beweegnorm. 

Vergelijk met andere kaart

Het aantal mensen dat een motorische beperking heeft is voor deze kaarten bepaald op basis van zelfrapportage, dat betekent dat mensen zelf hebben aangegeven dat zij zich beperkt voelen in het motorisch functioneren.

 

Meer informatie

Direct naar Beweeggedrag naar chronische aandoening / lichamelijke beperking op:
Kernindicatoren Sport en bewegen

 

Wekelijks sporten zelfgerapporteerde chronische aandoeningen per GGD-regio

Wekelijks sporten chronische aandoeningen 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder, zelfgerapporteerd
Wekelijkse sporters chronische aandoening, per GGD-regio
Wekelijks sporten chronische aandoeningen 2012
GGD-regioChronische aandoening
GGD Drenthe42,6
GGD IJsselland48,6
GGD Twente47,1
Hulpverlening Gelderland Midden50,2
GGD Rivierenland43,8
GGD Nijmegen53,4
GGD Flevoland43,6
GG en GD Utrecht52,0
GGD Kennemerland55,3
GGD Amsterdam51,3
GGD Gooi en Vechtstreek48,5
GGD Rotterdam-Rijnmond45,2
GGD Zuid-Holland Zuid43,5
GGD Zeeland42,3
GGD Limburg-Noord47,3
Haaglanden49,6
GGD Groningen47,9
GGD Fryslân45,1
GGD Midden-Nederland51,1
GGD Zaanstreek-Waterland48,9
GGD West-Brabant47,7
GGD Hart voor Brabant50,5
GGD Hollands Midden49,6
GGD Zuid-Limburg42,1
GGD Hollands Noorden49,4
GGD Brabant-Zuidoost49,8
GGD Noord- en Oost-Gelderland48,1
View all detail data

In Zuid-Limburg sporten de minste mensen met een chronische aandoening op wekelijkse basis

Het landelijk percentage voor wekelijkse sporters met een chronische aandoening is 48,1%. In Zuid-Limburg (42,1%) sporten de minste mensen met een chronische aandoening op wekelijkse basis. Ook in Zeeland (42,3%) en Drenthe (42,6%) zijn de percentages wekelijkse sporters laag. In de regio's Kennemerland (55,3%) en Nijmegen (53,4%) zijn de meeste wekelijkse sporters te vinden. 

Vergelijk met andere kaart

Het aantal mensen dat een chronische aandoening heeft is voor deze kaarten bepaald op basis van zelfrapportage, dat betekent dat mensen zelf hebben aangegeven dat zij één of meer chronische aandoeningen hebben.
 

Meer informatie

Direct naar Beweeggedrag naar chronische aandoening / lichamelijke beperking op:
Kernindicatoren Sport en bewegen

 

Wekelijks sporten zelfgerapporteerde motorische beperkingen per GGD-regio

Wekelijks sporten motorische beperkingen 2012

per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder, zelfgerapporteerd
Wekelijkse sporters motorische beperking 2012, per GGD-regio
Wekelijks sporten motorische beperkingen 2012
GGD-regioMotorische beperking
GGD Drenthe21,7
GGD IJsselland21,3
GGD Twente24,2
Hulpverlening Gelderland Midden28,0
GGD Rivierenland22,3
GGD Nijmegen27,4
GGD Flevoland23,6
GG en GD Utrecht20,4
GGD Kennemerland30,3
GGD Amsterdam25,2
GGD Gooi en Vechtstreek22,8
GGD Rotterdam-Rijnmond21,8
GGD Zuid-Holland Zuid23,6
GGD Zeeland18,6
GGD Limburg-Noord28,3
Haaglanden25,8
GGD Groningen32,2
GGD Fryslân25,4
GGD Midden-Nederland27,8
GGD Zaanstreek-Waterland25,0
GGD West-Brabant25,9
GGD Hart voor Brabant25,6
GGD Hollands Midden22,6
GGD Zuid-Limburg24,3
GGD Hollands Noorden27,7
GGD Brabant-Zuidoost25,1
GGD Noord- en Oost-Gelderland23,9
View all detail data

In Zeeland en Utrecht sporten de minste mensen met een motorische beperking op wekelijkse basis

Het landelijk percentage voor wekelijkse sporters met een motorische beperking is 24,9%. In Zeeland (18,6%) en Utrecht (20,4%) zijn de laagste percentages te vinden voor volwassenen met een motorische beperking die wekelijkse sporten. In Groningen (32,2%) en Kennemerland (30,3%) geven de meeste mensen met een motorische beperking aan minstens één keer per week te sporten. In de rest van Nederland liggen de percentages wekelijkse sporters met een motorische beperking tussen de 20 en 30 procent.

Vergelijk met andere kaart

Het aantal mensen dat een motorische beperking heeft is voor deze kaarten bepaald op basis van zelfrapportage, dat betekent dat mensen zelf hebben aangegeven dat zij een motorische beperking hebben.
 

Meer informatie

Direct naar Beweeggedrag naar chronische aandoening / lichamelijke beperking op:
Kernindicatoren Sport en bewegen