Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Sport

Sport op de kaart

Sport- en beweegdeelname

Beweegnormen en wekelijkse sporters

 • Wekelijkse sporters per GGD-regio (meerdere kaarten)
 • Beweegnormen per GGD-regio (meerdere kaarten)
 • Fietsgebruik per gemeente

 

Lidmaatschappen sportvereniging

 • Aantal sportbondleden per gemeente

 

Sportdeelname consumentenenquête

 • Aerobics per gemeente
 • Biljarten per gemeente
 • Fitness per gemeente
 • Hardlopen per gemeente
 • Schaatsen per gemeente
 • Sportvissen per gemeente
 • Squash per gemeente
 • Wandelen per gemeente
 • Wielrennen en mountainbiken per gemeente
 • Zeilen per gemeente

 

Sport- en beweegaanbod 

Sportaccommodaties

 • Sportaccommodaties per gemeente (meerdere kaarten)
 • Afstand tot sportaccommodaties per gemeente (meerdere kaarten)

 

Beweegvriendelijke omgeving

 • Beweegvriendelijke omgeving
 • Cruyff courts en schoolpleinen 14 per gemeente
 • Krajicek playgrounds per gemeente

 

Sportevenementen

 • Sportevenementen per gemeente

 

Topsport

Organisatie

 • Regionale Topsport Organisaties
 • Infrastructuur topsport en onderwijs
 • Deelnemers actieplan flexibel onderwijs en topsport (FLOT)

Beleid

Beleid gericht op onderwijs

 • Gezonde schoolpleinen per locatie
 • Vignet gezonde school per gemeente

 

Beleid gericht op de gemeente, wijk en buurt

 • Buurtsportcoaches / Combinatiefunctionarissen per gemeente (meerdere kaarten)
 • Jeugdsportfonds per gemeente
 • Jongeren op gezond gewicht (JOGG) per gemeente
 • Nationale Sportweek per gemeente
 • Sportimpulsprojecten per gemeente

 

Beleid gericht op sportverenigingen

 • Gezonde Sportkantine per gemeente

 

(On)beperkt bewegen

Aanbod

 • Samenwerkingsverbanden aangepast sporten per gemeente
 • Special heroes per gemeente
 • Special heroes bereik cluster 3 per regionaal samenwerkingsverband

 

Deelname chronische aandoeningen

 • Beweegnorm bij mensen met een chronische aandoening (op basis van geneesmiddelengebruik)
 • Beweegnorm en wekelijks sporten bij mensen met een chronische aandoening (zelfgerapporteerd)

 

Deelname lichamelijke beperkingen

 • Beweegnorm bij mensen met een lichamelijke beperking (op basis van hulpmiddelengebruik)
 • Beweegnorm en wekelijks sporten bij mensen met een motorische beperking (zelfgerapporteerd)

 

Sportzorg

Sportmedische instellingen

 • Sportmedische instellingen per locatie (meerdere kaarten)
 • Reistijd tot dichtsbijzijnde sportmedische instelling

 

Sportblessures

 • Sportblessures per GGD-regio

Sport op de kaart bestaat uit kaarten over sport en bewegen in Nederland. Het is een instrument voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer inzicht willen hebben, situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor beleid en praktijk. Aan de basis van deze onderwerpen ligt het SCP-rapport, Versterking data-infrastructuur Sport uit 2012 (Tiessen-Raaphorst & Haan, 2012). 

De kaarten zijn onderverdeeld in zes onderwerpen: Sport- en beweegdeelname, Sport- en beweegaanbod, Beleid, Gehandicaptensport, Topsport en Sportzorg.  Hieronder staat een lijst met alle kaarten die op Sport op de kaart te vinden zijn.

 

Meer informatie

Sport Kernindicatoren

In 2014 zijn de Kernindicatoren Sport en Bewegen benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de stand van zaken op dit terrein duurzaam in de tijd te kunnen volgen. Kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit zijn van groot belang. De kernindicatoren zijn verdeeld over vijf thema’s: Vitaal, Meedoen, Presteren, Ruimte en Economie. 

 

Hieronder is een lijst met de kernindicatoren en preferente databronnen opgenomen.

Kernindicator

Databron

Vitaal

Beweeggedrag

Blessure-incidentie

Sedentair gedrag

Meedoen

Sportparticipatie

 

Clublidmaatschap

Vrijwilligerswerk

Subjectieve beoordeling sport- en beweegaanbod

Bewegingsonderwijs (primair en voortgezet onderwijs)

Veiligheid in de sport

Dopinggebruik breedtesport                               

Presteren

Top-10 ambitie

Talentontwikkeling

Ruimte

Voorzieningenniveau

 

Beweegvriendelijke omgeving

 

Economie

Sportfan

Bruto binnenlands product sport

Werkzaamheid in de sport

 

Leefstijlmonitor (kernmodule)

Leefstijlmonitor (kernmodule)

Leefstijlmonitor (kernmodule)

 

Leefstijlmonitor (kernmodule)

Vrijetijdsomnibus

Vrijetijdsomnibus

Vrijetijdsomnibus

Vrijetijdsomnibus

Monitor bewegingsonderwijs

Vrijetijdsomnibus

Leefstijlmonitor (aanvullende module)

 

Infostrada

Infostrada

 

Accomodatiemonitor Sport

CBS Bodemstatistieken

Accomodatiemonitor Sport

CBS Bodemstatistieken

 

Vrijetijdsomnibus

Sportsatellietrekening

Sportsatellietrekening