Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Sport

Inleiding Sport Toekomstverkenning

Damesvoetbal

Publicatie Sport Toekomstverkenning
Op 12 september publiceerden RIVM en SCP de complete Sport Toekomstverkenning op www.sporttoekomstverkenning.nl en www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning.

 

Trendscenario online

Het eerste onderdeel van de Sport Toekomstverkenning, het trendscenario, is gepubliceerd. Na het trendscenario volgen nog de perspectieven op sport en de kansen en keuzes voor sport.

Product van RIVM en SCP

De Sport Toekomstverkenning (STV) is een product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De centrale vraag is om de bestaande kennis over het heden en verleden van de twintig kernindicatoren sport, zoals gepubliceerd in de Rapportage Sport, aan te vullen met informatie over de toekomst. De STV dient als input voor de nieuwe sportbeleidsperiode vanaf 2017.

Belangrijke bijdrage van experts

Het SCP en het RIVM werken voor de Sport Toekomstverkenning samen met tal van experts en stakeholders uit het veld.

Methodiek toekomstverkennen

Om te komen tot een (wetenschappelijk) gefundeerde toekomstverkenning voor de sport passen we een scenariobenadering toe. In deze benadering worden alle benodigde stappen en de te maken keuzen om te komen tot een toekomstverkenning uiteengezet.