Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Sport

Inhoud Sport Toekomst Verkenning

Product van RIVM en SCP

De Sport Toekomstverkenning (STV) is een product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De centrale vraag is om de bestaande kennis over het heden en verleden van de twintig kernindicatoren sport (zie tabel), zoals gepubliceerd in de Rapportage Sport, aan te vullen met informatie over de toekomst. De STV dient als input voor de nieuwe sportbeleidsperiode vanaf 2017.

Het eerste tussenproduct van de STV: het trendscenario

Het trendscenario is, net als de perspectieven en de kansen en keuzes, een tussenproduct van de STV. Op grond van data uit heden en verleden, expertoordelen en de impact van maatschappelijke ontwikkelingen (de drijvende krachten) geven we een inschatting van de toekomstige ontwikkelingen van sport en bewegen. 

De vragen die centraal staan zijn:

Hoe ontwikkelt de sportparticipatie zich tot 2030?
Hoe ontwikkelt de vitaliteit binnen sport en bewegen zich tot 2030?
Hoe ontwikkelt de sporteconomie zich tot 2030?
Hoe ontwikkelt de topsport zich tot 2030?