Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Selectie van ziekten

Geselecteerde ziekten

59 ziekten geselecteerd

Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014) zijn 59 ziekten en aandoeningen geselecteerd (Gijsen et al., 2013; Hoeymans et al., 2013). Deze vormen de basis voor de selectie van ziekten op de website Volksgezondheidenzorg.info. Voor meer informatie over hoe de selectie tot stand is gekomen, zie: selectieprocedure.

Meer informatie

Overzicht van alle geselecteerde ziekten (ODS: 9 KB)

Selectie van ziekten voor de VTV-2014

De ziekten zijn ingedeeld per hoofdstuk (hoofdletters) van de ICD-10

Geselecteerde ziekten/aandoeningen per ICD-10-hoofdstuk

INFECTIEZIEKTEN

 

Maagdarminfecties

 

Soa, inclusief hiv en aids

 

RVP-ziekten

 

Zoönosen

 

Zorggerelateerde infecties en antimicrobiële resistentie

KANKER

 

Longkanker

 

Dikkedarmkanker

 

Borstkanker

 

Non-Hodgkin lymfomen

 

Huidkanker

 

Prostaatkanker

 

Baarmoederhalskanker

ENDOCRIENE VOEDINGS, EN STOFWISSELINGSZIEKTEN

 

Diabetes

PSYCHISCHE STOORNISSEN

 

Verstandelijke handicap

 

Dementie

 

Depressieve en bipolaire stoornis

 

Afhankelijkheid van alcohol (incl. levercirrose)

 

Afhankelijkheid van drugs

 

Schizofrenie

 

Angststoornissen

 

Autistische spectrum stoornissen

 

Aandachttekortstoornissen (ADHD)

 

Gedragsstoornissen

 

Persoonlijkheidsstoornissen

 

Burn out / chronische overspanning

ZENUWSTELSEL

 

Epilepsie

 

Migraine

 

Ziekte van Parkinson

ZINTUIGEN

 

Gehoorstoornissen

 

Gezichtstoornissen

HARTVAATSTELSEL

 

Coronaire hartziekten

 

Beroerte

 

Hartfalen

 

Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)

 

Hartstilstand

 

Aandoeningen van het endocard (hartklepafwijkingen)

ADEMHALINGSWEGEN

 

Astma

 

COPD

 

Infecties van onderste luchtwegen

 

Influenza

SPIJSVERTERINGSSTELSEL

 

Gebitsafwijkingen

URINEWEGEN EN DE GESLACHTSORGANEN

 

Chronische nierziekte/nierfalen

ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN KRAAMBED

 

Complicaties zwangerschap, bevalling of kraambed

HUID EN SUBCUTIS

 

Constitutioneel eczeem

 

Contacteczeem

BEWEGINGSSTELSEL EN BINDWEEFSEL

 

Nek- en rugklachten

 

Perifere artrose

 

Reumatoïde artritis

 

Osteoporose / heupfracturen

AANGEBOREN AFWIJKINGEN

 

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

 

Downsyndroom

AANDOENINGEN PERINATAAL

 

Vroeggeboorten

 

Laag geboortegewicht

LETSELS EN VERGIFTIGINGEN

 

Verkeersongevallen

 

Privé-ongevallen

 

Sportblessures

 

Arbeidsongevallen

 

Zelf-toegebracht letsel

 

Letsel door geweld

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. Gijsen R, Poos MJJC, Slobbe LCJ, Mulder M, in't Panhuis-Plasmans M, Hoeymans N. Een nieuwe selectie van ziekten voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2013. Bron
  2. Hoeymans N, Gijsen R, Slobbe LCJ. 59 belangrijke volksgezondheidsproblemen: een selectie van ziekten voor het monitoren van de volksgezondheid. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157(31):A5994. Pubmed