Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van zorguitgaven

Top tien zorguitgaven 0- tot 15-jarigen

Top tien aandoeningen bij 0- tot 15-jarigen op basis van zorguitgaven 2017

Rangnummer

Aandoening

Zorguitgaven (miljoen euro)

1

Gebitsafwijkingen

773,9

2

Verstandelijke beperking

480,9

3

Bevalling

236,6

4

Gehoorstoornissen

201,7

5

Longontsteking

179,6

6

Vroeggeboorten

159,8

7

Bovenste luchtweginfecties

142,3

8

ADHD

131,7

9

Aangeb. afwijkingen hartvaatstelsel

75,7

10

Astma

70,4

Hoogste zorguitgaven door gebitsafwijkingen

Gebitsafwijkingen en verstandelijke beperkingen (inclusief Downsyndroom) brachten in 2017 bij 0- tot 15-jarigen veruit de hoogste zorguitgaven met zich mee. In de totale bevolking staan deze aandoening op plaats 2 en 3 van meeste zorguitgaven. Dementie staat in de totale bevolking op plaats 1 van de aandoeningen met de hoogste zorguitgaven, maar komt bij de 0- tot 15-jarigen niet voor in de top tien.

Meer informatie

Top tien zorguitgaven 15- tot 65-jarigen

Top tien aandoeningen 15- tot 65-jarigen op basis van zorguitgaven 2017

Rangnummer

Aandoening

Zorguitgaven (miljoen euro)

1

Verstandelijke beperking

6770,7

2

Gebitsafwijkingen

2223,8

3

Depressieve stoornissen

920,3

4

Weke delen reuma

781,6

5

Afhankelijkheid van alcohol en drugs

771,2

6

Coronaire hartziekten

718,4

7

Persoonlijkheidsstoornissen

652,2

8

Dorsopathieën

651,1

9

Angststoornissen

648

10

Diabetes mellitus

640

Hoogste zorguitgaven bij verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking (inclusief Downsyndroom) was in 2017 bij 15- tot 65-jarigen verantwoordelijk voor veruit de hoogste zorguitgaven. In de totale bevolking staat verstandelijke beperking op plaats 2 van meeste zorguitgaven. Naast gebitsafwijkingen zorgen ook depressieve stoornissen voor grote zorguitgaven binnen deze leeftijdscategorie. Dementie staat in de totale bevolking op plaats 1 van de aandoeningen met de hoogste zorguitgaven, maar komt bij de 15- tot 65-jarigen niet voor in de top tien.

Meer informatie

Top tien zorguitgaven 65-plussers

Top tien aandoeningen bij ouderen (65+) op basis van zorguitgaven 2017

Rangnummer

Aandoening

Zorguitgaven (miljoen euro)

1

Dementie

8801,3

2

Coronaire hartziekten

1557,4

3

Beroerte

1099,5

4

Verstandelijke beperking

999,7

5

Diabetes mellitus

909,4

6

Gebitsafwijkingen

732,5

7

Perifeer arterieel vaatlijden                  

720,3

8

Hartfalen

697,4

9

COPD

681,6

10

Gehoorstoornissen

614,7

Hoogste zorguitgaven voor dementie

Dementie is de aandoening die bij mensen van 65 jaar en ouder zorgt voor de hoogste zorguitgaven in 2017. Gevolgd door coronaire hartziekten en beroerte. In de totale bevolking is dementie ook verantwoordelijk voor de meeste zorguitgaven, gevolgd door verstandelijke beperking (inclusief Downsyndroom). Deze aandoening staat op plaats 4 in de top 10 van zorguitgaven van 65-plussers.  

Meer informatie