Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst ziekten op basis van ziektelast (in DALY's)

RangnummerZiekte / AandoeningAantal
1Coronaire hartziekten282.700
2Beroerte252.300
3Diabetes mellitus205.700
4COPD193.400
5Angststoornissen183.200
6Stemmingsstoornissen169.700
7Longkanker164.900
8Nek- en rugklachten162.700
9Artrose143.900
10Dementie138.000
11Privé-ongevallen125.600
12Suïcide(poging)103.300
13Gehoorstoornissen95.100
14Dikkedarmkanker89.300
15Borstkanker86.900
16Hartfalen71.700
17Verstandelijke beperking58.700
18Verkeersongevallen56.900
19Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)50.000
20Overspannenheid en burn-out48.700
21Infecties van de onderste luchtwegen46.900
22Reumatoïde artritis (RA)45.400
23Gezichtsstoornissen44.900
24Prostaatkanker41.600
25Astma40.100
26Afhankelijkheid van alcohol36.100
27Ziekte van Parkinson29.400
28Persoonlijkheidsstoornissen27.500
29Aandoeningen van het endocard27.300
30Schizofrenie24.700
31Hartstilstand24.200
32Contacteczeem23.400
33Nierfalen22.200
34Sportblessures21.700
35Huidkanker21.600
36Non-Hodgkin lymfomen (NHL)21.300
37Autisme20.400
38Epilepsie16.200
39Constitutioneel eczeem14.200
40Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel13.700
41Influenza11.500
42Infectieziekten van het maagdarmkanaal9.800
43Afhankelijkheid van drugs8.300
44Letsel als gevolg van geweld7.400
45ADHD5.500
46Baarmoederhalskanker5.300
47Migraine5.300
48Arbeidsongevallen5.100
49Downsyndroom4.600
50Gedragsstoornissen3.900
51Laag geboortegewicht3.700
52Osteoporose3.100
53Aids en hiv-infectie2.100

Coronaire hartziekten verantwoordelijk voor de meeste ziektelast

In 2015 waren coronaire hartziekten in Nederland verantwoordelijk voor de meeste ziektelast, uitgedrukt in het aantal Disability Adjusted Life Years (DALY’s). Het aantal DALY’s per ziekte bestaat uit de som van het aantal jaren dat mensen korter leeft door de ziekte (verloren levensjaren) en het verlies aan kwaliteit van leven door de ziekte (ziektejaarequivalenten). Beroerte en diabetes mellitus nemen de plaatsen 2 en 3 in van de ziekten die de meeste ziektelast met zich meebrengen in Nederland in 2015.

Gegevens gebaseerd op een selectie van ziekten

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 53 ziekten waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke ziekten dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden.

Meer informatie

Verantwoording

Methoden
  • Berekening ziektelast

    Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.

  • Selectie van ziekten

    De ranglijst is gebaseerd op 59 ziekten en aandoeningen die zijn geselecteerd voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014). Meer informatie over de selectieprocedure en de geselecteerde ziekten en aandoeningen is te vinden in: Selectie van ziekten.