Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren

Top tien verloren levensjaren 0- tot 15-jarigen

Top tien van aandoeningen bij 0- tot 15-jarigen op basis van verloren levensjaren in 2016

Rangnummer

Aandoening/doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Laag geboortegewicht of foetale ondervoeding

4.040

2

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

3.657

3

Vervoersongeval

3.130

4

Zelftoegebracht letsel

3.116

5

Epilepsie

1.216

6

Accidentele verdrinking

707

7

Geweld

594

8

Accidentele val

582

9

Verstandelijke beperking

412

10

Non-Hodgkin lymfomen

406


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine op 1 augustus 2017; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste verloren levensjaren door laag geboortegewicht

Laag geboortegewicht, aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel, vervoersongevallen en zelftoegebracht letsel waren verantwoordelijk voor de meeste verloren levensjaren bij 0- tot 15-jarigen in 2016. In de hele bevolking gaan de meeste levensjaren verloren door longkanker en coronaire hartziekten, maar deze aandoeningen komen in de top tien voor 0- tot 15-jarigen niet voor. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2016' dat hieronder is te downloaden.

Meer informatie

Top tien verloren levensjaren 15- tot 65-jarigen

Top tien van aandoeningen bij 15- tot 65-jarigen op basis van verloren levensjaren in 2016

Rangnummer

Aandoening/doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Longkanker

70.653

2

Zelftoegebracht letsel

49.978

3

Borstkanker

34.705

4

Dikkedarmkanker

30.050

5

Coronaire hartziekten

28.869

6

Beroerte

19.362

7

COPD

17.365

8

Vervoersongevallen

12.819

9

Hartstilstand

10.809

10

Diabetes mellitus

9.340

 


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine op 1 augustus 2017; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste verloren levensjaren door longkanker

Longkanker en zelftoegebracht letsel (suïcide) waren in 2016 verantwoordelijk voor het grootste aantal verloren levensjaren bij 15- tot 65-jarigen. In de ranglijst voor de totale bevolking staat suïcide op plaats zeven. Borstkanker staat in de ranglijst voor 15-65-jarigen op de derde plaats, en in de ranglijst voor de totale bevolking op plaats acht. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2016' dat hieronder is te downloaden.

Afhankelijkheid en misbruik van alcohol niet meegenomen in ranglijst

Vanwege het ontbreken van geschikte cijfers voor alcoholgerelateerde sterfte, is afhankelijkheid en misbruik van alcohol niet meegenomen in de ranglijst van doodsoorzaken die leiden tot de meeste verloren levenjaren. Op basis van cijfers uit de Nationale Drug Monitor 2014 schatte het RIVM de sterfte door afhankelijkheid en misbruik van alcohol onder 15-tot 65-jarigen eerder op 514 en het aantal verloren levensjaren op 14.300. Op basis hiervan staat afhankelijkheid en misbruik van alcohol in de top10 van aandoeningen/doodsoorzaken met de meeste verloren levensjaren in deze leeftijdsgroep.

Meer informatie

Top tien verloren levensjaren 65-plussers

Top tien van aandoeningen bij ouderen (65+) op basis van verloren levensjaren in 2016

Rangnummer

Aandoening/doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Longkanker

89.712

2

Dementie

84.892

3

Beroerte

63.120

4

Coronaire hartziekten

60.024

5

COPD

51.487

6

Hartfalen

43.687

7

Dikkedarmkanker

40.318

8

Accidentele val

22.542

9

Borstkanker

21.642

10

Prostaatkanker

21.243


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine op 1 augustus 2017; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste verloren levensjaren door longkanker en dementie

Longkanker en dementie waren in 2016 verantwoordelijk voor het grootste aantal verloren levensjaren bij ouderen. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2016' dat hieronder is te downloaden.

Meer informatie

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl
Methoden
 • Selectie van ziekten

  De ranglijst is gebaseerd op 59 ziekten en aandoeningen die zijn geselecteerd voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014). Meer informatie over de selectieprocedure en de geselecteerde ziekten en aandoeningen is te vinden in: Selectie van ziekten.