Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren

Top acht verloren levensjaren 0- tot 15-jarigen

Top acht van aandoeningen bij 0- tot 15-jarigen op basis van verloren levensjaren in 2017

Rangnummer

Doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

4.058

2

Laag geboortegewicht

3.747

3

Vervoersongeval

1.401

4

Epilepsie

1.256

5

Geweld

906

6

Accidentele verdrinking

826

7

Zelftoegebracht letsel

757

8

Infecties van de onderste luchtwegen

552

 • In bovenstaande tabel zijn alleen doodsoorzaken opgenomen met meer dan 500 verloren levensjaren in 2017.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine in juli 2018; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste verloren levensjaren door aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel en laag geboortegewicht waren verantwoordelijk voor de meeste verloren levensjaren bij 0- tot 15-jarigen in 2017. In de tabel hiernaast zijn alleen doodsoorzaken opgenomen met meer dan 500 verloren levensjaren in 2017. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2017' dat hieronder is te downloaden.

Meer informatie

Top tien verloren levensjaren 15- tot 65-jarigen

Top tien van aandoeningen bij 15- tot 65-jarigen op basis van verloren levensjaren in 2017

Rangnummer

Doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Longkanker

68.482

2

Zelftoegebracht letsel

55.536

3

Borstkanker

32.890

4

Dikkedarmkanker

28.426

5

Coronaire hartziekten

26.144

6

Beroerte

18.632

7

COPD

18.041

8

Vervoersongeval

14.370

9

Hartstilstand

9.321

10

Huidkanker

8.261


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine in juli 2018; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste verloren levensjaren door longkanker

Longkanker en zelftoegebracht letsel (suïcide) waren in 2017 verantwoordelijk voor het grootste aantal verloren levensjaren bij 15- tot 65-jarigen. In de ranglijst voor de totale bevolking staat suïcide op plaats zeven. Borstkanker staat in de ranglijst voor 15-65-jarigen op de derde plaats, en in de ranglijst voor de totale bevolking op plaats acht. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2017' dat hieronder is te downloaden.

Afhankelijkheid en misbruik van alcohol niet meegenomen in ranglijst

Vanwege het ontbreken van geschikte cijfers voor alcoholgerelateerde sterfte, is afhankelijkheid en misbruik van alcohol niet meegenomen in de ranglijst van doodsoorzaken die leiden tot de meeste verloren levenjaren. Op basis van cijfers uit de Nationale Drug Monitor 2014 schatte het RIVM de sterfte door afhankelijkheid en misbruik van alcohol onder 15-tot 65-jarigen eerder op 514 en het aantal verloren levensjaren op 14.300. Op basis hiervan staat afhankelijkheid en misbruik van alcohol in de top10 van aandoeningen/doodsoorzaken met de meeste verloren levensjaren in deze leeftijdsgroep.

Meer informatie

Top tien verloren levensjaren 65-plussers

Top tien van aandoeningen bij ouderen (65+) op basis van verloren levensjaren in 2017

Rangnummer

Doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Dementie

91.917

2

Longkanker

87.015

3

Beroerte

60.888

4

Coronaire hartziekten

59.278

5

COPD

53.991

6

Hartfalen

43.814

7

Dikkedarmkanker

39.710

8

Accidentele val

23.057

9

Prostaatkanker

21.785

10

Borstkanker

21.261


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine in juli 2018; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste verloren levensjaren door dementie en longkanker

Dementie en longkanker waren in 2017 verantwoordelijk voor het grootste aantal verloren levensjaren bij ouderen. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2017' dat hieronder is te downloaden.

Meer informatie

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl
Methoden
 • Selectie van ziekten

  De ranglijst is gebaseerd op 59 ziekten en aandoeningen die zijn geselecteerd voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014). Meer informatie over de selectieprocedure en de geselecteerde ziekten en aandoeningen is te vinden in: Selectie van ziekten.