Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren

Top vijf verloren levensjaren 0- tot 15-jarigen

Top vijf van aandoeningen bij 0- tot 15-jarigen op basis van verloren levensjaren in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Aangeboren afwijkingen van
het hartvaatstelsel

3.585

2

Laag geboortegewicht

2.120

3

Vervoersongeval

1.470

4

Epilepsie

838

5

Accidentele verdrinking

772

  • In bovenstaande tabel zijn alleen doodsoorzaken opgenomen met meer dan 500 verloren levensjaren in 2018.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste verloren levensjaren door aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel en laag geboortegewicht waren verantwoordelijk voor de meeste verloren levensjaren bij 0- tot 15-jarigen in 2018. In de tabel hiernaast zijn alleen doodsoorzaken opgenomen met meer dan 500 verloren levensjaren in 2018. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (alle leeftijdsgroepen samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen. In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar van het CBS (Beldo-lijst; zie link onder 'Meer informatie') staan twee doodsoorzaken met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2018, die geen deel uitmaken van de 46 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (23 sterfgevallen in 2018) en wiegendood (12 sterfgevallen in 2018). Op basis van de sterfte zijn deze twee aandoeningen eveneens verantwoordelijk voor meer dan 500 verloren levensjaren in 2018.

Meer informatie

Datum publicatie

04-12-2019

Top tien verloren levensjaren 15- tot 65-jarigen

Top tien van aandoeningen bij 15- tot 65-jarigen op basis van verloren levensjaren in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Longkanker

65.187

2

Zelftoegebracht letsel

54.148

3

Dikkedarmkanker

29.815

4

Coronaire hartziekten

29.487

5

Borstkanker

28.825

6

COPD

18.516

7

Beroerte

17.041

8

Vervoersongeval

14.442

9

Diabetes

9.895

10

Hartstilstand

9.591


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste verloren levensjaren door longkanker

Longkanker en zelftoegebracht letsel (suïcide) waren in 2018 verantwoordelijk voor het grootste aantal verloren levensjaren bij 15- tot 65-jarigen. In de ranglijst voor de totale bevolking staat longkanker ook op de eerste plaats en suïcide staat op plaats zeven. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (alle leeftijdsgroepen samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Afhankelijkheid en misbruik van alcohol niet meegenomen in ranglijst

Vanwege het ontbreken van geschikte cijfers voor alcoholgerelateerde sterfte, is afhankelijkheid en misbruik van alcohol niet meegenomen in de ranglijst van doodsoorzaken die leiden tot de meeste verloren levenjaren. Op basis van cijfers uit de Nationale Drug Monitor 2014 schatte het RIVM de sterfte door afhankelijkheid en misbruik van alcohol onder 15-tot 65-jarigen eerder op 514 en het aantal verloren levensjaren op 14.300. Op basis hiervan staat afhankelijkheid en misbruik van alcohol in de top tien van aandoeningen/doodsoorzaken met de meeste verloren levensjaren in deze leeftijdsgroep.

Meer informatie

Datum publicatie

04-12-2019

Top tien verloren levensjaren 65-plussers

Top tien van aandoeningen bij ouderen (65+) op basis van verloren levensjaren in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Dementie

97.303

2

Longkanker

90.943

3

Beroerte

61.883

4

Coronaire hartziekten

61.334

5

COPD

55.302

6

Hartfalen

43.034

7

Dikkedarmkanker

39.651

8

Accidentele val

26.907

9

Prostaatkanker

24.799

10

Infecties van de onderste luchtwegen

22.288


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste verloren levensjaren door dementie en longkanker

Dementie en longkanker waren in 2018 verantwoordelijk voor het grootste aantal verloren levensjaren bij ouderen. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (alle leeftijdsgroepen samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Meer informatie

Datum publicatie

04-12-2019

Verantwoording

Bronverantwoording
  • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

    De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

    Bronnen en literatuur

    Bronnen

    1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl