Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren

Top tien verloren levensjaren mannen

Top tien van aandoeningen bij mannen op basis van verloren levensjaren in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Longkanker

79.257

2

Coronaire hartziekten

58.359

3

Dikkedarmkanker

37.487

4

Zelftoegebracht letsel

37.302

5

Dementie

36.079

6

Beroerte

35.833

7

COPD

33.232

8

Prostaatkanker

26.388

9

Hartfalen

23.655

10

Diabetes mellitus

16.373


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste levensjaren verloren door longkanker

In 2018 verloren mannen in totaal 898.788 levensjaren. De meeste levensjaren gingen verloren aan longkanker, gevolgd door coronaire hartziekten. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (mannen en vrouwen samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Meer informatie

Datum publicatie

04-12-2019

Top tien verloren levensjaren vrouwen

Top tien van aandoeningen bij vrouwen op basis van verloren levensjaren in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Verloren levensjaren

1

Longkanker

74.868

2

Dementie

65.189

3

Borstkanker

51.614

4

Beroerte

42.721

5

COPD

39.983

6

Dikkedarmkanker

30.818

7

Coronaire hartziekten

29.537

8

Hartfalen

24.601

9

Zelftoegebracht letsel

21.659

10

Accidentele val

17.666


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste levensjaren verloren door longkanker

In 2018 verloren vrouwen in totaal 834.127 levensjaren. De meest levensjaren gingen bij vrouwen verloren door longkanker, gevolgd door dementie en borstkanker. Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (mannen en vrouwen samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Meer informatie

Datum publicatie

04-12-2019

Verantwoording

Bronverantwoording
  • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

    De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

    Bronnen en literatuur

    Bronnen

    1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl