Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verlies aan gezonde levensjaren (ziektejaarequivalenten)

Ranglijst verlies gezonde levensjaren mannen

Top tien aandoeningen met meeste ziektejaarequivalenten 2015

mannen

Rangnummer

Aandoening

Ziektejaarequivalenten

1

Coronaire hartziekten

102.200

2

Diabetes mellitus

82.900

3

Beroerte

72.600

4

Angststoornissen

70.200

5

Stemmingsstoornissen

65.400

6

Nek- en rugklachten

58.400

7

COPD

55.100

8

Gehoorstoornissen

44.200

9

Artrose

43.500

10

Privé-ongevallen

39.100

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

Veel verlies aan kwaliteit van leven door coronaire hartziekten

Bij mannen gingen in 2015 vooral coronaire hartziekten gepaard met veel verlies aan kwaliteit van leven, uitgedrukt in het aantal ziektejaarequivalenten.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 51 aandoeningen waarvoor ziektejaarequivalenten zijn berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van het verlies aan gezonde levensjaren.

Meer informatie

Ranglijst verlies gezonde levensjaren vrouwen

Top tien aandoeningen met meeste ziektejaarequivalenten 2015

vrouwen

Rangnummer

Aandoening

Ziektejaarequivalenten

1

Angststoornissen

103.700

2

Stemmingsstoornissen

93.100

3

Nek- en rugklachten

86.300

4

Artrose

84.400

5

Diabetes mellitus

77.000

6

Beroerte

69.300

7

Coronaire hartziekten

61.800

8

COPD

53.300

9

Privé-ongevallen

48.000

10

Gehoorstoornissen

39.600

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

Angststoornissen veroorzaken grootste verlies aan kwaliteit van leven

Bij vrouwen leidden vooral angststoornissen tot veel verlies in kwaliteit van leven in 2015, uitgedrukt in het aantal ziektejaarequivalenten.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 51 aandoeningen waarvoor ziektejaarequivalenten zijn berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van het verlies aan gezonde levensjaren.

Meer informatie

Verantwoording

Methoden
  • Berekening ziektelast

    Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.