Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verlies aan gezonde levensjaren (ziektejaarequivalenten)

Ranglijst verlies gezonde levensjaren 0- tot 15-jarigen

Top tien aandoeningen met meeste ziektejaarequivalenten 2018

0- tot 15-jarigen

Rangnummer

Aandoening

Ziektejaarequivalenten

1

Letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen

28.000

2

Autisme

8.800

3

Constitutioneel eczeem

6.800

4

Infecties van de bovenste luchtwegen

6.300

5

Astma

5.800

6

Letsel door vervoersongeval

4.800

7

Angststoornissen

4.700

8

Gehoorstoornissen

4.600

9

Infecties van het maagdarmkanaal

3.600

10

Infecties van de onderste luchtwegen

3.100


Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

Grootste verlies aan gezonde levensjaren door ongevallen

Letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen ging in 2018 gepaard met veruit het grootste verlies aan gezonde levensjaren bij 0- tot 15-jarigen, uitgedrukt in het aantal ziektejaarequivalenten.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor ziektejaarequivalenten zijn berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van het verlies aan gezonde levensjaren.

Meer informatie

Datum publicatie

16-12-2020

Ranglijst verlies gezonde levensjaren 15- tot 65-jarigen

Top tien aandoeningen met meeste ziektejaarequivalenten 2018

15- tot 65-jarigen

Rangnummer

Aandoening

Ziektejaarequivalenten

1

Angststoornissen

102.000

2

Nek- en rugklachten

89.000

3

Stemmingsstoornissen

83.200

4

Diabetes mellitus

70.800

5

Letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen

61.300

6

Artrose

53.300

7

Coronaire hartziekten

52.900

8

Beroerte

51.600

9

COPD

44.900

10

Zelftoegebracht letsel

44.200


Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

Grootste verlies aan gezonde levensjaren door angststoornissen

Angststoornissen gingen bij 15- tot 65-jarigen gepaard met het grootste verlies aan gezonde levensjaren in 2018, uitgedrukt in het aantal ziektejaarequivalenten.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor ziektejaarequivalenten zijn berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van het verlies aan gezonde levensjaren.

Meer informatie

 

Datum publicatie

16-12-2020

Ranglijst verlies gezonde levensjaren 65-plussers

Top tien aandoeningen met meeste ziektejaarequivalenten 2018

65-plussers

Rangnummer

Aandoening

Ziektejaarequivalenten

1

Coronaire hartziekten

127.900

2

Beroerte

114.400

3

Artrose

111.000

4

Diabetes mellitus

100.100

5

Nek- en rugklachten

71.400

6

Gehoorstoornissen

69.800

7

COPD

65.500

8

Dementie

55.300

9

Gezichtsstoornissen

37.900

10

Hartritmestoornissen

25.400


Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

Grootste verlies aan gezonde levensjaren door coronaire hartziekten

Coronaire hartziekten gingen bij mensen van 65 jaar en ouder gepaard met het grootste verlies aan gezonde levensjaren in 2018, uitgedrukt in het aantal ziektejaarequivalenten. Ook beroerte, artrose en diabetes mellitus waren bij ouderen verantwoordelijk voor een relatief groot verlies in kwaliteit van leven.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor ziektejaarequivalenten zijn berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van het verlies aan gezonde levensjaren.

Meer informatie

 

Datum publicatie

16-12-2020