Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

Top vier sterfte 0- tot 15-jarigen

Top vier doodsoorzaken bij 0- tot 15-jarigen op basis van sterfte in 2019

Rang-nummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Aangeboren afwijkingen
van het hartvaatstelsel

46

2

Laag geboortegewicht

38

3

Epilepsie

14

4

Vervoersongeval

13

 • In bovenstaande tabel zijn alleen de doodsoorzaken opgenomen die deel uitmaken van een selectie van 46 aandoeningen (zie de beschrijvende tekst naast de tabel) en die in 2019 verantwoordelijk waren voor 10 of meer geregistreerde sterfgevallen.
 • De sterftecijfers voor 2019 zijn voorlopig.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2020); gegevens bewerkt door RIVM

Aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel belangrijkste doodsoorzaak bij 0- tot 15-jarigen

In 2019 stierven in totaal 830 kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar.  Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel en laag geboortegewicht waren de belangrijkste doodsoorzaken bij 0- tot 15-jarigen. In de tabel hiernaast zijn de doodsoorzaken opgenomen met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2019.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (alle leeftijden samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen,
In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar van het CBS (Beldo-lijst; zie link onder 'Meer informatie') staan echter nog vier doodsoorzaken met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2019, die geen deel uitmaken van de 46 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (32 sterfgevallen), wiegendood (13 sterfgevallen), vervoersongevallen (13 sterfgevallen) en kanker van lymfatisch en bloedvormend weefsel (11 sterfgevallen).

Meer informatie

 

Datum publicatie

23-09-2020

Top tien sterfte 15- tot 65-jarigen

Top tien doodsoorzaken bij 15- tot 65-jarigen op basis van sterfte in 2019

Rang-nummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Longkanker

2.341

2

Zelftoegebracht letsel

1.375

3

Coronaire hartziekten

1.088

4

Borstkanker

987

5

Dikkedarmkanker

928

6

COPD

708

7

Beroerte

636

8

Vervoersongeval

360

9

Diabetes mellitus

337

10

Hartstilstand

283

 • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van aandoeningen (zie beschrijvende tekst naast de tabel).
 • De sterftecijfers voor 2019 zijn voorlopig.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2020); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste 15- tot 65-jarigen sterven aan longkanker

In 2019 stierven in totaal 20.988 mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar. Longkanker was verantwoordelijk voor de meeste sterfte onder 15- tot 65-jarigen. Zelftoegebracht letsel (suïcide), coronaire hartziekten, borstkanker en dikkedarmkanker stonden op de plaatsen twee tot vijf. Ook in de totale bevolking staan longkanker en coronaire hartziekten in de top vijf, maar zelftoegebracht letsel staat in de lijst over de totale bevolking op plaats zeventien.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (alle leeftijden samen)  is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Afhankelijkheid en misbruik van alcohol niet meegenomen in ranglijst

Vanwege het ontbreken van geschikte cijfers is alcoholgerelateerde sterfte niet meegenomen in de ranglijst. Op basis van cijfers uit de Nationale Drug Monitor 2014 schatte het RIVM de sterfte door misbruik en afhankelijkheid van alcohol onder 15-tot 65-jarigen eerder op 514. Op basis hiervan staat afhankelijkheid en misbruik van alcohol in de top tien van belangrijkste doodsoorzaken in deze leeftijdsgroep.

Meer informatie

 

Datum publicatie

23-09-2020

Top tien sterfte 65-plussers

Top tien doodsoorzaken bij ouderen (65+) op basis van sterfte in 2019

Rang-nummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Dementie

16.115

2

Beroerte

8.696

3

Longkanker

7.860

4

Coronaire hartziekten

7.156

5

Hartfalen

7.072

6

COPD

6.032

7

Accidentele val

4.517

8

Dikkedarmkanker

3.898

9

Infecties van de
onderste luchtwegen

3.399

10

Prostaatkanker

2.781

 • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van aandoeningen (zie beschrijvende tekst naast de tabel).
 • De sterftecijfers voor 2019 zijn voorlopig.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2020); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste 65-plussers sterven aan dementie

In 2019 stierven in totaal 130.067 mensen op de leeftijd van 65 jaar en ouder. Dementie, beroerte, longkanker, coronaire hartziekten en hartfalen bepaalden de top vijf van meest voorkomende doodsoorzaken bij ouderen. Deze top vijf komt overeen met de top vijf van belangrijkste doodsoorzaken in de totale bevolking, maar de volgorde in de ranglijst wijkt iets af.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (alle leeftijden samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Meer informatie

 

Datum publicatie

23-09-2020

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl