Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

Top zes sterfte 0- tot 15-jarigen

Top vijf van aandoeningen bij 0- tot 15-jarigen op basis van sterfte in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

44

2

Laag geboortegewicht

26

3

Vervoersongeval

20

4

Epilepsie

11

5

Accidentele verdrinking

10

  • In bovenstaande tabel zijn alleen doodsoorzaken opgenomen met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2018.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel belangrijkste doodsoorzaak bij 0- tot 15-jarigen

In 2018 stierven in totaal 813 kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar.  Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel en laag geboortegewicht waren de belangrijkste doodsoorzaken bij 0- tot 15-jarigen. In de tabel hiernaast zijn de doodsoorzaken opgenomen met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2018.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (alle leeftijden samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen,
In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar van het CBS (Beldo-lijst; zie link onder 'Meer informatie') staan echter nog twee doodsoorzaken met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2018, die geen deel uitmaken van de 46 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (23 sterfgevallen in 2018) en wiegendood (12 sterfgevallen in 2018).

Meer informatie

 

Datum publicatie

20-11-2019

Top tien sterfte 15- tot 65-jarigen

Top tien van aandoeningen bij 15- tot 65-jarigen op basis van sterfte in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Longkanker

2.526

2

Zelftoegebracht letsel

1.404

3

Coronaire hartziekten

1.093

4

Dikkedarmkanker

1.086

5

Borstkanker

996

6

COPD

739

7

Beroerte

619

8

Diabetes mellitus

362

9

Vervoersongeval

344

10

Hartstilstand

339


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste 15- tot 65-jarigen sterven aan longkanker

In 2018 stierven in totaal 21.719 mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar. Longkanker was verantwoordelijk voor de meeste sterfte onder 15- tot 65-jarigen. Zelftoegebracht letsel (suïcide), coronaire hartziekten, dikkedarmkanker en borstkanker staan op de plaatsen twee tot vijf. Ook in de totale bevolking staan longkanker en coronaire hartziekten in de top vijf, maar zelftoegebracht letsel staat in de lijst over de totale bevolking op plaats zestien.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (alle leeftijden samen)  is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Afhankelijkheid en misbruik van alcohol niet meegenomen in ranglijst

Vanwege het ontbreken van geschikte cijfers is alcoholgerelateerde sterfte niet meegenomen in de ranglijst. Op basis van cijfers uit de Nationale Drug Monitor 2014 schatte het RIVM de sterfte door misbruik en afhankelijkheid van alcohol onder 15-tot 65-jarigen eerder op 514. Op basis hiervan staat afhankelijkheid en misbruik van alcohol in de top tien van belangrijkste doodsoorzaken in deze leeftijdsgroep.

Meer informatie

 

Datum publicatie

20-11-2019

Top tien sterfte 65-plussers

Top tien van aandoeningen bij ouderen (65+) op basis van sterfte in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Dementie

16.667

2

Beroerte

8.589

3

Longkanker

7.836

4

Coronaire hartziekten

7.341

5

Hartfalen

7.247

6

COPD

6.140

7

Accidentele val

4.396

8

Dikkedarmkanker

3.960

9

Infecties van de onderste luchtwegen

3.787

10

Prostaatkanker

2.734


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste 65-plussers sterven aan dementie

In 2018 stierven in totaal 130.831 mensen op de leeftijd van 65 jaar en ouder. Dementie, beroerte, longkanker, coronaire hartziekten en hartfalen bepaalden de top vijf van meest voorkomende doodsoorzaken bij ouderen. Deze top vijf komt overeen met de top vijf van belangrijkste doodsoorzaken in de totale bevolking, maar de volgorde in de ranglijst wijkt iets af.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (alle leeftijden samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Meer informatie

 

Datum publicatie

20-11-2019

Verantwoording

Bronverantwoording
  • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

    De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

    Bronnen en literatuur

    Bronnen

    1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl