Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

Top zes sterfte 0- tot 15-jarigen

Top zes van aandoeningen bij 0- tot 15-jarigen op basis van sterfte in 2017

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

51

2

Laag geboortegewicht

46

3

Vervoersongeval

19

4

Epilepsie

17

5

Geweld

12

6

Zelftoegebracht letsel

11

6

Accidentele verdrinking

11

  • In bovenstaande tabel zijn alleen doodsoorzaken opgenomen met meer dan 10 geregistreerde sterfgevallen in 2017.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2018; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel belangrijkste doodsoorzaak bij 0- tot 15-jarigen

In 2017 stierven in totaal 872 kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar.  Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel en laag geboortegewicht waren de belangrijkste doodsoorzaken bij 0- tot 15-jarigen. In de tabel hiernaast zijn de doodsoorzaken opgenomen met meer dan 10 geregistreerde sterfgevallen in 2017.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van de door deze aandoeningen veroorzaakte sterfte. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2017' dat hieronder is te downloaden.

Meer informatie

 

Top tien sterfte 15- tot 65-jarigen

Top tien van aandoeningen bij 15- tot 65-jarigen op basis van sterfte in 2017

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Longkanker

2.627

2

Zelftoegebracht letsel

1.493

3

Borstkanker

1.087

4

Dikkedarmkanker

1.047

5

Coronaire hartziekten

997

6

COPD

724

7

Beroerte

666

8

Hartstilstand

347

9

Vervoersongeval

346

10

Diabetes mellitus

296


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2018; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste 15- tot 65-jarigen sterven aan longkanker

In 2017 stierven in totaal 21.741 mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar. Longkanker was verantwoordelijk voor de meeste sterfte onder 15- tot 65-jarigen. Zelftoegebracht letsel (suïcide), borstkanker, dikkedarmkanker en coronaire hartziekten staan op de plaatsen twee tot vijf. Ook in de totale bevolking staan longkanker en coronaire hartziekten in de top vijf, maar zelftoegebracht letsel staat in de lijst over de totale bevolking op plaats zestien.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van de door deze aandoeningen veroorzaakte sterfte. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2017' dat hieronder is te downloaden.

Afhankelijkheid en misbruik van alcohol niet meegenomen in ranglijst

Vanwege het ontbreken van geschikte cijfers is alcoholgerelateerde sterfte niet meegenomen in de ranglijst. Op basis van cijfers uit de Nationale Drug Monitor 2014 schatte het RIVM de sterfte door misbruik en afhankelijkheid van alcohol onder 15-tot 65-jarigen eerder op 514. Op basis hiervan staat afhankelijkheid en misbruik van alcohol in de top tien van belangrijkste doodsoorzaken in deze leeftijdsgroep.

Meer informatie

 

Top tien sterfte 65-plussers

Top tien van aandoeningen bij ouderen (65+) op basis van sterfte in 2017

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Dementie

15.842

2

Beroerte

8.512

3

Longkanker

7.764

4

Hartfalen

7.478

5

Coronaire hartziekten

7.336

6

COPD

6.096

7

Dikkedarmkanker

4.050

8

Accidentele val

3.849

9

Infecties van de onderste luchtwegen

3.609

10

Prostaatkanker

2.670


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2018; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste 65-plussers sterven aan dementie

In 2017 stierven in totaal 127.601 op de leeftijd van 65 jaar en ouder. Dementie, beroerte, longkanker, hartfalen coronaire en hartziekten bepaalden de top vijf van meest voorkomende doodsoorzaken bij ouderen. Deze top vijf komt overeen met de top vijf van belangrijkste doodsoorzaken in de totale bevolking, maar de volgorde in de ranglijst wijkt af.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van de door deze aandoeningen veroorzaakte sterfte. Welke aandoeningen dit zijn, is te vinden in het bestand 'Sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2017' dat hieronder is te downloaden.

Meer informatie

 

Verantwoording

Bronverantwoording
  • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

    De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

    Bronnen en literatuur

    Bronnen

    1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl