Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

Top zeven sterfte 0- tot 15-jarigen

Top zeven doodsoorzaken bij 0- tot 15-jarigen op basis van sterfte in 2019

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

46

2

Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging

38

3

Privé-, arbeids- en sportongevallen

30

4

Epilepsie

14

5

Vervoersongeval

13

6

Hersenkanker

12

7

Leukemie

11

  • In bovenstaande tabel zijn alleen de doodsoorzaken opgenomen die deel uitmaken van een selectie van 69 aandoeningen (zie de beschrijvende tekst naast de tabel) en die in 2019 verantwoordelijk waren voor 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in de leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in december 2020); gegevens bewerkt door RIVM

Aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel belangrijkste doodsoorzaak bij 0- tot 15-jarigen

In 2019 stierven in totaal 830 kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar.  Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel en vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging  waren de belangrijkste doodsoorzaken bij 0- tot 15-jarigen. Privé- en sportongevallen staan op de derde plek in de ranglijst.  In de tabel hiernaast zijn de doodsoorzaken opgenomen met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2019 in deze leeftijdsgroep.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 69 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 69 aandoeningen (alle leeftijden samen) is te vinden onder 'Meer informatie'.
In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar van het CBS (Beldo-lijst; zie link onder 'Meer informatie') staan nog twee doodsoorzaken met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2019, die geen deel uitmaken van de 69 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (23 sterfgevallen) en wiegendood (12 sterfgevallen).

Meer informatie

 

Datum publicatie

16-03-2021

Top tien sterfte 15- tot 65-jarigen

Top tien doodsoorzaken bij 15- tot 65-jarigen op basis van sterfte in 2019

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Longkanker

2.344

2

Zelftoegebracht letsel

1.375

3

Coronaire hartziekten

1.092

4

Borstkanker

987

5

Dikkedarmkanker

930

6

COPD

714

7

Beroerte

638

8

Pancreaskanker

626

9

Slokdarmkanker

502

10

Hersenkanker

421

  • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van 69 aandoeningen (zie beschrijvende tekst naast de tabel).


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in december 2020); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste 15- tot 65-jarigen sterven aan longkanker

In 2019 stierven in totaal 20.988 mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar. Longkanker was verantwoordelijk voor de meeste sterfte onder 15- tot 65-jarigen. Zelftoegebracht letsel (suïcide), coronaire hartziekten, borstkanker en dikkedarmkanker stonden op de plaatsen twee tot vijf. Ook in de totale bevolking staan longkanker en coronaire hartziekten in de top vijf, maar zelftoegebracht letsel staat in de lijst over de totale bevolking op plaats negentien.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 69 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 69 aandoeningen (alle leeftijden samen)  is te vinden onder 'Meer informatie'.

Meer informatie

 

Datum publicatie

16-03-2021

Top tien sterfte 65-plussers

Top tien doodsoorzaken bij ouderen (65+) op basis van sterfte in 2019

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Dementie

16.155

2

Beroerte

8.715

3

Longkanker

7.889

4

Coronaire hartziekten

7.177

5

Hartfalen

7.097

6

COPD

6.072

7

Privé-, arbeids- en sportongevallen

4.698

8

Dikkedarmkanker

3.915

9

Infecties van de onderste luchtwegen

3.409

10

Prostaatkanker

2.791

  • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van aandoeningen (zie beschrijvende tekst naast de tabel).


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in december 2020); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste 65-plussers sterven aan dementie

In 2019 stierven in totaal 130.067 mensen op de leeftijd van 65 jaar en ouder. Dementie, beroerte, longkanker, coronaire hartziekten en hartfalen bepaalden de top vijf van meest voorkomende doodsoorzaken bij ouderen. Deze top vijf komt overeen met de top vijf van belangrijkste doodsoorzaken in de totale bevolking, maar de volgorde in de ranglijst wijkt iets af.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 69 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 69 aandoeningen (alle leeftijden samen) is te vinden onder 'Meer informatie'.

Meer informatie

 

Datum publicatie

16-03-2021

Verantwoording

Bronverantwoording