Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

Top acht sterfte 0- tot en met 14-jarigen

Top acht doodsoorzaken op basis van sterfte 2020

0- tot en met 14-jarigen

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

44

2

Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging

41

3

Privé-, arbeids- en sportongevallen

24

4

Vervoersongeval

21

5

Letsel als gevolg van geweld

11

6

Hersenkanker

10

6

Epilepsie

10

6

Verstandelijke beperking

10

  • Cijfers zijn voorlopig
  • In bovenstaande tabel zijn alleen de doodsoorzaken opgenomen die deel uitmaken van een selectie van 70 aandoeningen en die in 2020 verantwoordelijk waren voor 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 14 jaar.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM

Aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel belangrijkste doodsoorzaak

In 2020 stierven in totaal 871 kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 14 jaar.  Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel en vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging  waren de belangrijkste doodsoorzaken bij 0- tot en met 14-jarigen. Privé- en sportongevallen staan op de derde plek in de ranglijst.  In de tabel hiernaast zijn de doodsoorzaken opgenomen met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2020 in deze leeftijdsgroep.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 70 aandoeningen (alle leeftijden samen) is te vinden onder 'Meer informatie'.
In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 14 jaar van het CBS (Beldo-lijst; zie link onder 'Meer informatie') staan nog twee doodsoorzaken met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2020, die geen deel uitmaken van de 70 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (23 sterfgevallen) en wiegendood (11 sterfgevallen).

Meer informatie

 

Datum publicatie

30-09-2021

Top tien sterfte 15- tot en met 64-jarigen

Top tien doodsoorzaken op basis van sterfte in 2020

15- tot en met 64-jarigen

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Longkanker

2.309

2

Zelf toegebracht letsel

1.368

3

COVID-19

1.050

4

Coronaire hartziekten

999

5

Borstkanker

982

6

Dikkedarmkanker

946

7

Beroerte

638

8

Pancreaskanker

610

9

COPD

548

10

Slokdarmkanker

455

  • Cijfers zijn voorlopig
  • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van 70 aandoeningen.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM

Longkanker belangrijkste doodsoorzaak

In 2020 stierven in totaal 21.779 mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot en met  64 jaar. Longkanker was verantwoordelijk voor de meeste sterfte onder 15- tot en met 64-jarigen. Zelf toegebracht letsel (suïcide), COVID-19, coronaire hartziekten en borstkanker stonden op de plaatsen twee tot en met vijf.  Longkanker, COVID-19 en coronaire hartziekten staan ook in de top vijf van de ranglijst over de totale bevolking (alle leeftijden samen). Zelf toegebracht letsel staat in de lijst over de totale bevolking op plaats achttien.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 70 aandoeningen (alle leeftijden samen) is te vinden onder 'Meer informatie'.

Meer informatie

 

Datum publicatie

30-09-2021

Top tien sterfte 65-plussers

Top tien doodsoorzaken op basis van sterfte in 2020

65 jaar en ouder

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

COVID-19

19.087

2

Dementie

14.717

3

Beroerte

8.250

4

Longkanker

7.760

5

Coronaire hartziekten

7.026

6

Hartfalen

6.972

7

Privé-, arbeids- en sportongevallen

5.200

8

COPD

5.079

9

Dikkedarmkanker

3.679

10

Prostaatkanker

2.837

  • Cijfers zijn voorlopig
  • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van 70 aandoeningen.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2021; gegevens bewerkt door RIVM)

COVID-19 belangrijkste doodsoorzaak

In 2020 stierven in totaal 146.028 mensen op de leeftijd van 65 jaar en ouder. COVID-19 was in deze leeftijdsgroep verantwoordelijk voor de meeste sterfgevallen . Dementie, beroerte, longkanker en coronaire hartziekten namen de plaatsen 1 tot en met 5 in van de meest voorkomende doodsoorzaken bij ouderen. Deze top vijf komt overeen met de top vijf van belangrijkste doodsoorzaken in de totale bevolking, maar de volgorde in de ranglijst wijkt iets af.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 70 aandoeningen (alle leeftijden samen) is te vinden onder 'Meer informatie'.

Meer informatie

 

Datum publicatie

30-09-2021

Verantwoording

Definities
  • Overlijden aan COVID-19

    Een overlijden als gevolg van COVID-19 is gedefinieerd als een overlijden aan een klinisch compatibele ziekte, in het geval van bevestigde of vermoedelijke/waarschijnlijke COVID-19, tenzij er een duidelijke andere doodsoorzaak is die niet gerelateerd kan zijn aan COVID-19 (bijvoorbeeld lichamelijk letsel door een ongeluk). Er mag geen periode van volledig herstel van COVID-19 zijn tussen ziekte en overlijden (Bron: CBS).

Bronverantwoording