Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

Top tien sterfte mannen

Top tien doodsoorzaken op basis van sterfte in 2020

Mannen

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

COVID-19

10.763

2

Longkanker

5.677

3

Dementie

5.165

4

Coronaire hartziekten

4.947

5

Beroerte

3.837

6

Hartfalen

3.145

7

Prostaatkanker

3.003

8

COPD

2.904

9

Dikkedarmkanker

2.365

10

Privé, arbeids- en sportongevallen

2.286

  • Cijfers zijn voorlopig
  • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van 70 aandoeningen.

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste mannen overleden in 2020 aan COVID-19

In 2020 stierven in totaal 84.317 mannen. COVID-19 was in 2020 de belangrijkste doodsoorzaak voor mannen, gevolgd door longkanker.  De hoge sterfte door longkanker heeft te maken met het feit dat veel mannen in het verleden gerookt hebben.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van 70 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 70 aandoeningen (mannen en vrouwen samen)  is te vinden onder 'Meer informatie'. 

Meer informatie

Datum publicatie

30-09-2021

Top tien sterfte vrouwen

Top tien doodsoorzaken op basis van sterfte in 2020

Vrouwen

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Dementie

9.690

2

COVID-19

9.375

3

Beroerte

5.053

4

Longkanker

4.393

5

Hartfalen

3.985

6

Privé-, arbeids- en sportongevallen

3.332

7

Coronaire hartziekten

3.078

8

Borstkanker

3.058

9

COPD

2.723

10

Dikkedarmkanker

2.261

  • Cijfers zijn voorlopig
  • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van 70 aandoeningen.


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste vrouwen overleden in 2020 aan dementie en COVID-19

In 2020 stierven in totaal 84.361 vrouwen. De meeste vrouwen overleden aan dementie als onderliggende doodsoorzaak en aan COVID-19. Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19 (zie Definities).

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 70 aandoeningen (mannen en vrouwen samen) is te vinden onder 'Meer informatie'.

Meer informatie

 

Datum publicatie

30-09-2021

Verantwoording

Definities
  • Overlijden aan COVID-19

    Een overlijden als gevolg van COVID-19 is gedefinieerd als een overlijden aan een klinisch compatibele ziekte, in het geval van bevestigde of vermoedelijke/waarschijnlijke COVID-19, tenzij er een duidelijke andere doodsoorzaak is die niet gerelateerd kan zijn aan COVID-19 (bijvoorbeeld lichamelijk letsel door een ongeluk). Er mag geen periode van volledig herstel van COVID-19 zijn tussen ziekte en overlijden (Bron: CBS).

Bronverantwoording