Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

Top tien sterfte mannen

Top tien van aandoeningen bij mannen op basis van sterfte in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Longkanker

5.954

2

Dementie

5.695

3

Coronaire hartziekten

5.130

4

Beroerte

3.809

5

COPD

3.442

6

Hartfalen

3.215

7

Prostaatkanker

2.894

8

Dikkedarmkanker

2.809

9

Accidentele val

1.887

10

Infecties van de onderste luchtwegen

1.724

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste mannen sterven aan longkanker

In 2018 stierven in totaal 74.522 mannen. Longkanker, dementie en coronaire hartziekten waren de belangrijkste doodsoorzaken voor mannen. Dat longkanker bovenaan de ranglijst staat, heeft zeker te maken met het feit dat veel mannen in het verleden gerookt hebben.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (mannen en vrouwen samen)  is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen

Datum publicatie

20-11-2019

Top tien sterfte vrouwen

Top tien van aandoeningen bij vrouwen op basis van sterfte in 2018

Rangnummer

Doodsoorzaak

Aantal doden

1

Dementie

11.135

2

Beroerte

5.404

3

Longkanker

4.408

4

Hartfalen

4.261

5

COPD

3.437

6

Coronaire hartziekten

3.304

7

Borstkanker

3.057

8

Accidentele val

2.741

9

Dikkedarmkanker

2.237

10

Infecties van de onderste luchtwegen

2.211


Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in augustus 2019; voorlopige cijfers); gegevens bewerkt door RIVM

Meeste vrouwen sterven aan dementie

In 2018 stierven in totaal 78.841 vrouwen. Dementie is veruit de meest voorkomende doodsoorzaak voor vrouwen, gevolgd door beroerte en longkanker. Longkanker staat in 2018 voor het eerst in de top drie van doodsoorzaken voor vrouwen.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte. Een link naar de volledige ranglijst met 46 aandoeningen (mannen en vrouwen samen) is te vinden onder 'Meer informatie'. Daar staat ook een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Meer informatie

 

Datum publicatie

20-11-2019

Verantwoording

Bronverantwoording
  • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

    De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

    Bronnen en literatuur

    Bronnen

    1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl