Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst ziekten op basis van sterfte

RangnummerZiekte / AandoeningAantal
1Dementie14.855
2Longkanker10.674
3Beroerte9.520
4Coronaire hartziekten8.634
5Hartfalen7.625
6COPD6.527
7Dikkedarmkanker5.202
8Accidentele val3.884
9Infecties van de onderste luchtwegen3.335
10Borstkanker3.173
11Diabetes mellitus2.889
12Prostaatkanker2.768
13Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen2.313
14Hartritmestoornissen2.273
15Hartstilstand2.016
16Zelftoegebracht letsel1.894
17Ziekte van Parkinson1.809
18Nierfalen1.731
19Non-Hodgkin lymfomen (NHL)1.330
20Huidkanker895
21Vervoersongeval689
22Infectieziekten van het maagdarmkanaal513
23Influenza343
24Epilepsie271
25Baarmoederhalskanker229
26Artrose207
27Reumatoïde artritis (RA)201
28Accidentele vergiftiging186
29Downsyndroom160
30Stemmingsstoornissen147
31Osteoporose138
32Astma134
33Nek- en rugklachten120
34Geweld94
35Accidentele verdrinking86
36Verstandelijke beperking76
37Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel74
38Laag geboortegewicht50
39Aids en hiv-infectie42
40Angststoornissen11
41Persoonlijkheidsstoornissen10
42Migraine1
43ADHD1
44Gedragsstoornissen0
45Constitutioneel eczeem0
46Contacteczeem0

Dementie meest voorkomende doodsoorzaak

In 2016 overleden in Nederland 148.997 mensen. Dementie, longkanker, beroerte coronaire hartziekten en hartfalen vormden de top vijf van meest voorkomende doodsoorzaken.

Wanneer we kijken naar ziektegroepen (ICD-10-hoofdstukken), overleden de meeste mensen aan nieuwvormingen (goedaardige en kwaadaardige nieuwvormingen samen). Van de 148.997 personen die in 2016 in Nederland overleden, stierven 46.934 personen (31%) aan nieuwvormingen en 38.613 personen (26%) aan hart- en vaatziekten. De overige ICD-hoofdstukken waren ieder verantwoordelijk voor 8% of minder van de totale sterfte.

Niet alle doodsoorzaken opgenomen in ranglijst

Niet alle ziekten en aandoeningen waaraan mensen in Nederland overlijden, zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 doodsoorzaken. De in de ranglijst opgenomen doodsoorzaken veroorzaakten in 2016 samen 65% van de totale sterfte in Nederland. De top tien van doodsoorzaken is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale sterfte in Nederland.

Meer informatie

 

 

Verantwoording

Definities
  • Doodsoorzaak

    De ranglijst heeft betrekking op onderliggende doodsoorzaken, ofwel de ziekten of de gebeurtenissen die aan de basis liggen van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt.

Bronverantwoording
Methoden
  • Selectie van ziekten

    De ranglijst is gebaseerd op 59 ziekten en aandoeningen die zijn geselecteerd voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014). Meer informatie over de selectieprocedure en de geselecteerde ziekten en aandoeningen is te vinden in: Selectie van ziekten.