Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van ziektelast (in DALY's)

Ranglijst ziektelast 0- tot 15-jarigen

Top tien aandoeningen met meeste DALY's 2018

0- tot 15-jarigen

Rangnummer

Aandoening

DALY’s a

1

Letsel door privé-, arbeids-
en sportongevallen

30.600

2

Autisme

8.800

3

Constitutioneel eczeem

6.800

4

Vervoersongeval

6.400

5

Infecties van de bovenste
luchtwegen

6.300

6

Aangeboren afwijkingen van
het hartvaatstelsel

6.300

7

Astma

6.000

8

Angststoornissen

4.700

9

Gehoorstoornissen

4.600

10

Infecties van het
maagdarmkanaal

4.000


a) Door verschillen in de manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD's) en de verloren levensjaren (YLL's) zijn berekend, kunnen de YLD's en YLL's per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar worden opgeteld. Om een indicatie te geven van de ranglijst van aandoeningen op basis van ziektelast (DALY's) per leeftijdsgroep, hebben we dit toch gedaan.


Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

Meeste ziektelast veroorzaakt door ongevallen

Letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen veroorzaakte in 2018 bij 0- tot 15-jarigen veruit de meeste ziektelast, uitgedrukt in DALY's .

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Datum publicatie

16-12-2020

Ranglijst ziektelast 15- tot 65-jarigen

Top tien aandoeningen met meeste DALY's 2018

15- tot 65-jarigen

Rangnummer

Aandoening

DALY’s a

1

Angststoornissen

102.300

2

Zelftoegebracht letsel

98.700

3

Nek- en rugklachten

89.200

4

Stemmingsstoornissen

84.400

5

Coronaire hartziekten

81.000

6

Diabetes mellitus

80.300

7

Letsel door privé-, arbeids-
en sportongevallen

79.500

8

Longkanker

68.200

9

Beroerte

68.100

10

COPD

63.500


a) Door verschillen in de manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD's) en de verloren levensjaren (YLL's) zijn berekend, kunnen de YLD's en YLL's per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar worden opgeteld. Om een indicatie te geven van de ranglijst van aandoeningen op basis van ziektelast (DALY's) per leeftijdsgroep, hebben we dit toch gedaan.


Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

Meeste ziektelast door angststoornissen

Angststoornissen veroorzaakten in 2018 bij 15- tot 65-jarigen de meeste ziektelast, uitgedrukt in DALY's.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Datum publicatie

16-12-2020

Ranglijst ziektelast 65-plussers

Top tien aandoeningen met meeste DALY's 2018

65-plussers

Rangnummer

Aandoening

DALY’s a

1

Coronaire hartziekten

190.200

2

Beroerte

178.800

3

Dementie

157.300

4

COPD

123.300

5

Diabetes mellitus

119.700

6

Artrose

112.200

7

Longkanker

97.700

8

Nek- en rugklachten

72.400

9

Gehoorstoornissen

69.800

10

Hartfalen

63.500


a) Door verschillen in de manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD's) en de verloren levensjaren (YLL's) zijn berekend, kunnen de YLD's en YLL's per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar worden opgeteld. Om een indicatie te geven van de ranglijst van aandoeningen op basis van ziektelast (DALY's) per leeftijdsgroep, hebben we dit toch gedaan.


Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

Meeste ziektelast door coronaire hartziekten

Coronaire hartziekten veroorzaakten in 2018 bij mensen van 65 jaar en ouder de meeste ziektelast, uitgedrukt in DALY's. Ook andere "ouderdomsziekten" zoals beroerte, dementie, COPD, diabetes en artrose leidden bij ouderen tot relatief veel ziektelast.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Datum publicatie

16-12-2020