Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van ziektelast (in DALY's)

Ranglijst ziektelast 0- tot 15-jarigen

Top tien aandoeningen met meeste DALY's voor 0- tot 15-jarigen 2015

Rangnummer

Aandoening

DALY’sa

1

Letsel door privé-ongevallenb

23.250

2

Verstandelijke beperking

11.200

3

Autisme

11.000

4

Sportblessures

8.100

5

Letsel door vervoersongevallen

7.100

6

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

6.300

7

Astma

6.270

8

Constitutioneel eczeem

5.400

9

Angststoornissen

5.000

10

Infecties van de onderste luchtwegen

4.660

 

a) De methode waarmee de DALY's zijn berekend, leent zich niet goed voor het toekennen van absolute DALY's aan ziekten naar leeftijd. De manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD's) worden berekend verschilt namelijk dusdanig van de manier waarop de verlorenlevensjaren (YLL's) worden berekend, dat de YLD's en YLL's per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar kunnen worden opgeteld. Om een indicatie te geven van verschillen in de ranglijst van ziekten naar leeftijd, hebben we deze optelling per leeftijdsgroep toch gemaakt.

b) De ziektelast in DALY's voor letsel door privé-ongevallen is de som van de ziektejaarequivalenten voor letsel door privé-ongevallen en de verloren levensjaren als gevolg van privé-, sport- en arbeidsongevallen. De sterfte door privé-, sport- en arbeidsongevallen wordt door het CBS niet meer afzonderlijk gepresenteerd. Hierdoor is niet bekend hoeveel verloren levensjaren precies zijn toe te schrijven aan privé-ongevallen. Wel is bekend dat de sterfte door sport- en arbeidsongevallen klein is in vergelijking tot de sterfte door privé-ongevallen.

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

Meeste ziektelast veroorzaakt door privé-ongevallen

Letsel door privé-ongevallen veroorzaakte in 2015 de meeste ziektelast (uitgedrukt in DALY's) bij 0- tot 15-jarigen.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 53 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Ranglijst ziektelast 15- tot 65-jarigen

Top tien aandoeningen met meeste DALY's voor 15- tot 65-jarigen 2015

Rangnummer

Aandoening

DALY’sa

1

Angststoornissen

142.200

2

Stemmingsstoornissen

134.800

3

Zelftoegebracht letsel / suïcide(poging)

95.800

4

Nek- en rugklachten

85.600

5

Coronaire hartziekten

80.600

6

Longkanker

76.100

7

Diabetes mellitus

75.400

8

Beroerte

63.800

9

COPD

63.400

10

Letsel door  privé-ongevallenb

52.600

 

a) De methode waarmee de DALY's zijn berekend, leent zich niet goed voor het toekennen van absolute DALY's aan ziekten naar leeftijd. De manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD's) worden berekend verschilt namelijk dusdanig van de manier waarop de verlorenlevensjaren (YLL's) worden berekend, dat de YLD's en YLL's per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar kunnen worden opgeteld. Om een indicatie te geven van verschillen in de ranglijst van ziekten naar leeftijd, hebben we deze optelling per leeftijdsgroep toch gemaakt.

b) De ziektelast in DALY's voor letsel privé-ongevallen is de som van de ziektejaarequivalenten voor letsel door privé-ongevallen en de verloren levensjaren als gevolg van privé-, sport- en arbeidsongevallen. De sterfte door privé-, sport- en arbeidsongevallen wordt door het CBS niet meer afzonderlijk gepresenteerd. Hierdoor is niet bekend hoeveel verloren levensjaren precies zijn toe te schrijven aan privé-ongevallen. Wel is bekend dat de sterfte door sport- en arbeidsongevallen klein is in vergelijking tot de sterfte door privé-ongevallen.

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

Meeste ziektelast door angst- en stemmingsstoornissen

Angst- en stemmingsstoornissen veroorzaakten bij 15- tot 65-jarigen de meeste ziektelast (uitgedrukt in DALY's) in 2015.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 53 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Ranglijst ziektelast 65-plussers

Top tien aandoeningen met meeste DALY's voor 65-plussers 2015

Rangnummer

Aandoening

DALY’s a

1

Coronaire hartziekten

179.400

2

Beroerte

163.400

3

Dementie

125.800

4

COPD

117.300

5

Diabetes mellitus

112.500

6

Longkanker

93.000

7

Artrose

85.400

8

Hartfalen

62.900

9

Nek- en rugklachten

59.400

10

Dikkedarmkanker

54.300

 

a) De methode waarmee de DALY's zijn berekend, leent zich niet goed voor het toekennen van absolute DALY's aan ziekten naar leeftijd. De manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD's) worden berekend verschilt namelijk dusdanig van de manier waarop de verlorenlevensjaren (YLL's) worden berekend, dat de YLD's en YLL's per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar kunnen worden opgeteld. Om een indicatie te geven van verschillen in de ranglijst van ziekten naar leeftijd, hebben we deze optelling per leeftijdsgroep toch gemaakt.

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

Meeste ziektelast door coronaire hartziekten

Coronaire hartziekten veroorzaakten bij mensen van 65 jaar en ouder de meeste ziektelast (uitgedrukt in DALY's) in 2015. Ook andere "ouderdomsziekten" zoals beroerte, dementie, COPD en diabetes mellitus leidden bij ouderen tot relatief veel ziektelast.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 53 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Verantwoording

Methoden
  • Berekening ziektelast

    Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.