Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van ziektelast (in DALY's)

Ranglijst ziektelast mannen

Top tien aandoeningen met meeste DALY's 2018

Mannen

Rangnummer

Aandoening

DALY’s

1

Coronaire hartziekten

173.000

2

Beroerte

121.100

3

Diabetes mellitus

107.500

4

COPD

90.400

5

Letsel door privé-, arbeids-
en sportongevallen

88.600

6

Longkanker

85.300

7

Nek- en rugklachten

65.300

8

Dementie

60.200

9

Gehoorstoornissen

59.500

10

Artrose

57.900


Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

Meeste ziektelast door coronaire hartziekten

Coronaire hartziekten waren verantwoordelijk voor het grootste aantal DALY’s bij mannen in 2018, op enige afstand gevolgd door beroerte en diabetes.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Datum publicatie

16-12-2020

Ranglijst ziektelast vrouwen

Top tien aandoeningen met meeste DALY's 2018

Vrouwen

Rangnummer

Aandoening

DALY’s a

1

Beroerte

126.900

2

Artrose

107.800

3

Dementie

103.400

4

Coronaire hartziekten

98.400

5

COPD

98.000

6

Nek- en rugklachten

97.300

7

Diabetes mellitus

93.500

8

Borstkanker

80.800

9

Longkanker

80.600

10

Angststoornissen

77.700


Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

Meeste ziektelast door beroerte

Beroerte was verantwoordelijk voor het grootste aantal DALY’s bij vrouwen in 2018, gevolgd door artrose en dementie.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Datum publicatie

16-12-2020