Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van ziektelast (in DALY's)

Ranglijst ziektelast mannen

Top tien aandoeningen met meeste DALY's voor mannen 2015

Rangnummer

Aandoening

DALY’s

1

Coronaire hartziekten

164.100

2

Beroerte

111.000

3

Diabetes mellitus

98.300

4

COPD

89.900

5

Longkanker

88.300

6

Angststoornissen

70.200

7

Stemmingsstoornissen

66.000

8

Letsel door privé-ongevallena

59.500

9

Nek- en rugklachten

59.000

10

Zelftoegebracht letsel / suïcide(poging)

53.200

 

a) De ziektelast in DALY's voor letsel door privé-ongevallen is de som van de ziektejaarequivalenten voor letsel door privé-ongevallen en de verloren levensjaren als gevolg van privé-, sport- en arbeidsongevallen. De sterfte door privé-, sport- en arbeidsongevallen wordt door het CBS niet meer afzonderlijk gepresenteerd. Hierdoor is niet bekend hoeveel verloren levensjaren precies zijn toe te schrijven aan privé-ongevallen. Wel is bekend dat de sterfte door sport- en arbeidsongevallen klein is in vergelijking tot de sterfte door privé-ongevallen.

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

Meeste ziektelast door coronaire hartziekten

Coronaire hartziekten waren verantwoordelijk voor het grootste aantal DALY’s bij mannen in 2015, op enige afstand gevolgd door beroerte en diabetes mellitus.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 53 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Ranglijst ziektelast vrouwen

Top tien aandoeningen met meeste DALY's voor vrouwen 2015

Rangnummer

Aandoening

DALY’s

1

Beroerte

117.200

2

Angststoornissen

103.700

3

Coronaire hartziekten

96.100

4

Stemmingsstoornissen

94.400

5

COPD

92.600

6

Diabetes mellitus

90.600

7

Nek- en rugklachten

86.900

8

Dementie

85.900

9

Artrose

85.300

10

Borstkanker

85.000

 

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018)

Meeste ziektelast door beroerte

Beroerte was verantwoordelijk voor het grootste aantal DALY’s bij vrouwen in 2015, gevolgd door angststoornissen en coronaire hartziekten.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 53 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2015' dat hieronder is te downloaden. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast.

Meer informatie

Verantwoording

Methoden
  • Berekening ziektelast

    Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.