Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

RangnummerDoodsoorzaakAantal doden
1COVID-1920.138
2Dementie14.855
3Longkanker10.070
4Beroerte8.890
5Coronaire hartziekten8.025
6Hartfalen7.130
7COPD5.627
8Privé-, arbeids- en sportongevallen5.618
9Dikkedarmkanker4.626
10Borstkanker3.080
11Prostaatkanker3.003
12Pancreaskanker2.942
13Infecties van de onderste luchtwegen2.921
14Diabetes mellitus2.796
15Hartritmestoornissen2.326
16Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen2.199
17Slokdarmkanker2.012
18Suïcide (zelfdoding)1.823
19Ziekte van Parkinson1.791
20Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen1.751
21Hartstilstand1.719
22Leukemie1.383
23Blaaskanker1.358
24Non-Hodgkin lymfomen (NHL)1.333
25Leverkanker1267
26Maagkanker1149
27Ovariumkanker1031
28Huidkanker958
29Nierkanker923
30Hersenkanker845
31Plasmacelkanker807
32Kanker van de urinewegen713
33Vervoersongeval664
34Baarmoederlichaamkanker559
35Aandoeningen gerelateerd aan alcohol536
36Mesothelioom519
37Infecties van het maagdarmkanaal473
38Alcohol geïnduceerde leverziekten433
39Keelholtekanker349
40Mondholtekanker338
41Epilepsie320
42Influenza295
43Soft Tissue Sarcoma288
44Multiple sclerose (MS)271
45Aandoeningen gerelateerd aan drugs235
46Baarmoederhalskanker229
47Strottenhoofdkanker205
48Nek- en rugklachten177
49Reumatoïde artritis (RA)168
50Perifere artrose163
51Depressie en andere stemmingsstoornissen151
52Astma145
53Galblaaskanker143
54Downsyndroom137
55Schildklierkanker121
56Geweld112
57Osteoporose102
58Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel87
59Verstandelijke beperking86
60Hodgkin lymfomen68
61Schildklierziekten57
62Schizofrenie53
63Angst-, dwang- en stressstoornissen42
64Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging41
65Acute bovenste luchtweginfecties33
66Tuberculose32
67Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten29
68Jicht23
69AIDS en hiv-infectie23
70Zaadbalkanker20

COVID-19 belangrijkste doodsoorzaak in 2020

In 2020 overleden in Nederland 168.678 mensen. De aandoening waaraan de meeste mensen in 2020 overleden was COVID-19. Dementie, longkanker, beroerte en coronaire hartziekten vormden de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte.
Wanneer we kijken naar ziektegroepen (ICD-10-hoofdstukken), overleden de meeste mensen aan kanker en goedaardige tumoren (nieuwvormingen). Van de 168.678 personen die in 2020 in Nederland overleden, stierven 47.046 personen (28%) aan kanker en goedaardige tumoren en 36.579 personen (22%) aan hart- en vaatziekten. De overige ICD-10-hoofdstukken waren allemaal voor minder dan 10% van de totale sterfte verantwoordelijk. COVID-19 is in 2020 als zelfstandige doodsoorzaak toegevoegd aan de doodsoorzakenstatistiek en maakt geen deel uit van één van bestaande ICD-10-hoofdstukken, zoals het hoofdstuk ‘Infectieziekten en parasitaire ziekten’ of ‘Ziekten van de ademhalingswegen’.

Sterfte door vastgestelde en vermoedelijke COVID-19

In 2020 kwam er in verband met de COVID-19-pandemie een aparte categorie doodsoorzaken bij. In de ICD-10 zijn twee zogenaamde ‘emergency-codes’  aangemaakt voor gebruik in de doodsoorzakenstatistieken:

  • U07.1: vastgestelde COVID-19, waarbij het coronavirus is geïdentificeerd door laboratoriumonderzoek,
  • U07.2: vermoedelijke COVID-19, waarbij geen laboratoriumonderzoek is uitgevoerd ter identificatie van het virus of waarbij het resultaat van het laboratoriumonderzoek niet eenduidig was.

In totaal stierven 20.138 personen (11,9% van de totale sterfte) in 2020 aan COVID-19. Bij 17.463 sterfgevallen ging het om vastgestelde COVID-19 en bij 2.675 sterfgevallen was sprake van vermoedelijke COVID-19.

Definitie sterfte aan COVID-19 wijkt enigszins af

Standaard wordt in de doodsoorzakenstatistiek de onderliggende doodsoorzaak gepresenteerd. Deze is gedefinieerd als de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Bij een zogenaamde uitwendige (niet natuurlijke) doodsoorzaak (ongeval, geweld of bijvoorbeeld suïcide) wordt vrijwel altijd de gebeurtenis (bijvoorbeeld een vervoersongeval) als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt en wordt het ontstane letsel apart gecodeerd. Dat is de reden dat bijvoorbeeld verwondingen en fracturen niet in de ranglijst zijn opgenomen.
De definitie van overlijden aan COVID-19 wijkt om reden van surveillance enigszins af van de wijze waarop een aandoening standaard als (onderliggende) doodsoorzaak wordt aangemerkt. Hierbij worden de instructies van de WHO gevolgd. Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19. Dit wil zeggen dat COVID-19 wordt aangemerkt als doodsoorzaak in alle gevallen van natuurlijk overlijden waarbij COVID-19 op het doodsoorzakenformulier is vermeld in de oorzakelijke keten. Voorbeeld: wanneer zowel COVID-19 als een chronische aandoening op het doodsoorzakenformulier staan, wordt COVID-19 aangemerkt als doodsoorzaak.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

Niet alle ziekten en aandoeningen waaraan mensen in Nederland overlijden, zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van de door deze aandoeningen veroorzaakte sterfte. De in de ranglijst opgenomen aandoeningen veroorzaakten in 2020 samen 91% van de totale sterfte in Nederland. De top tien van doodsoorzaken is verantwoordelijk voor 61% van de totale sterfte in Nederland.

Meer informatie

Verantwoording

Bronverantwoording