Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van zorguitgaven

RangnummerAandoeningZorguitgaven (miljoen euro)
1Dementie9.053
2Verstandelijke beperking8.251
3Gebitsafwijkingen3.730
4Coronaire hartziekten2.280
5Diabetes mellitus1.591
6Beroerte1.477
7Gehoorstoornissen1.349
8Weke delen reuma1.228
9Depressieve stoornissen1.128
10Perifeer arterieel vaatlijden956
11Dorsopathieën937
12COPD912
13Refractie- en accomodatiestoornissen908
14Borstkanker870
15Afhankelijkheid van alcohol en drugs820
16Hartfalen817
17Angststoornissen774
18Nierfalen763
19Bevalling680
20Persoonlijkheidsstoornissen678
21Reumatoïde artritis (RA)654
22Hypertensie651
23Zwangerschap626
24Dikke darm- en endeldarmkanker597
25Ziekten van vrouwelijke geslachtsorganen522
26Hartritmestoornissen505
27Knie-artrose488
28Heupfractuur461
29Longkanker457
30Ziekten van bloed en bloedvormende organen451
31Blindheid en slechtziendheid438
32Heupartrose433
33Astma427
34Schizofrenie416
35Longontsteking413
36Inflammatoire darmziekten407
37Prostaatkanker386
38Kraambed375
39Dérangement interne van de knie374
40Schedel-hersenletsel353

Dementie duurste aandoening

In 2017 werd in Nederland 88 miljard euro aan de gezondheidszorg uitgegeven. Per inwoner is dat ruim 5.100 euro. De top drie van de aandoeningen die in 2017 een groot beroep deden op de zorguitgaven, wordt gevormd door dementie (9,1 miljard euro), verstandelijke beperkingen, inclusief Downsyndroom (8,3 miljard euro) en gebitsafwijkingen (3,7 miljard). Psychische stoornissen vormden in 2017 met 25,1 miljard euro (28,6% van de totale zorguitgaven) de duurste diagnosegroep (ICD-10-hoofdgroep). Dementie en verstandelijke beperkingen (inclusief Downsyndroom) zijn veruit de duurste aandoeningen binnen deze diagnosegroep. De zorguitgaven voor psychische stoornissen zijn zo hoog omdat veel psychische stoornissen chronisch van aard zijn en vaak gepaard gaan met langdurige perioden met intramurale zorg. Op enige afstand van de psychische stoornissen komen ziekten van het hartvaatstelsel met 10,2 miljard euro (11,7%) en ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel met 6,6 miljard euro (7,5%).

Meer informatie