Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van zorgkosten

RangnummerAandoeningKosten (miljoen euro)
1Verstandelijke beperking6.828
2Dementie4.758
3Gebitsafwijkingen3.600
4Gezichtsstoornissen2.833
5Beroerte2.259
6Coronaire hartziekten2.081
7Complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed1.836
8Diabetes mellitus1.689
9Depressie1.592
10Astma en COPD1.525
11Nek- en rugklachten1.305
12Afhankelijkheid van alcohol en drugs1.193
13Artrose1.112
14Hartfalen940
15Gehoorstoornissen916
16Schizofrenie835
17Chronische nierziekte / nierfalen800
18Longontsteking en influenza711
19Borstkanker696
20Angststoornissen626
21Reumatoïde artritis (RA)568
22Persoonlijkheidsstoornissen553
23Dikkedarmkanker488
24Heupfractuur472
25Longkanker401
26Ziekte van Parkinson267
27Osteoporose257
28Prostaatkanker254
29Epilepsie249
30Non-Hodgkin lymfomen (NHL)192
31Infectieziekten van het maagdarmkanaal173
32Aids en hiv-infectie164
33Constitutioneel eczeem en contacteczeem150
34Baarmoederhalskanker96
35Soa56
36Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel54
37Vroeggeboorten36

Verstandelijke beperking duurste aandoening

In 2011 werd in Nederland 89,4 miljard euro aan de gezondheidszorg uitgegeven. Per inwoner is dat 5.354 euro. De top drie van de aandoeningen die in 2011 een groot beroep deden op het zorgbudget, wordt gevormd door verstandelijke beperkingen, inclusief Downsyndroom (6,8 miljard euro), dementie (4,8 miljard) en gebitsafwijkingen (3,6 miljard). Psychische stoornissen vormden in 2011 met 19,6 miljard euro (21,9% van de totale kosten) de duurste diagnosegroep (ICD-9-hoofdgroep). Verstandelijke beperkingen (inclusief Downsyndroom) en dementie zijn veruit de duurste aandoeningen binnen deze diagnosegroep. De kosten voor psychische stoornissen zijn zo hoog omdat veel psychische stoornissen chronisch van aard zijn en vaak gepaard gaan met langdurige perioden met intramurale zorg. Op enige afstand van de psychische stoornissen komen ziekten van het hartvaatstelsel met 8,3 miljard euro (9,2%) en ziekten van het spijsverteringstelsel met 5,6 miljard euro (6,2%).

Meer informatie

Verantwoording

Methoden
  • Selectie van ziekten

    De ranglijst is gebaseerd op 59 ziekten en aandoeningen die zijn geselecteerd voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014). Meer informatie over de selectieprocedure en de geselecteerde ziekten en aandoeningen is te vinden in: Selectie van ziekten.