Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van ziektelast (in DALY's)

RangnummerZiekte / AandoeningAantal
1Coronaire hartziekten260.200
2Beroerte228.300
3Diabetes mellitus188.900
4COPD182.500
5Angststoornissen173.900
6Longkanker169.200
7Stemmingsstoornissen160.400
8Nek- en rugklachten145.800
9Dementie129.800
10Artrose129.100
11Privé-ongevallen125.300
12Suïcide(poging)104.200
13Dikkedarmkanker88.600
14Borstkanker85.400
15Gehoorstoornissen83.800
16Hartfalen71.600
17Vervoersongevallen57.200
18Verstandelijke beperking55.700
19Infecties van de onderste luchtwegen48.700
20Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)46.800
21Overspannenheid en burn-out46.500
22Reumatoïde artritis (RA)40.800
23Prostaatkanker40.400
24Gezichtsstoornissen40.000
25Astma38.700
26Afhankelijkheid van alcohol35.300
27Aandoeningen van het endocard27.100
28Ziekte van Parkinson26.800
29Persoonlijkheidsstoornissen26.200
30Hartstilstand25.200
31Nierfalen22.700
32Schizofrenie22.700
33Contacteczeem22.200
34Sportblessures21.700
35Huidkanker21.400
36Non-Hodgkin lymfomen (NHL)21.200
37Autisme19.900
38Epilepsie16.000
39Constitutioneel eczeem13.700
40Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel13.400
41Influenza11.800
42Infectieziekten van het maagdarmkanaal10.100
43Afhankelijkheid van drugs8.300
44Letsel als gevolg van geweld7.500
45Arbeidsongevallen7.400
46Baarmoederhalskanker5.400
47ADHD5.300
48Migraine5.200
49Downsyndroom4.700
50Gedragsstoornissen3.800
51Laag geboortegewicht3.700
52Osteoporose3.000
53Aids en hiv-infectie2.060

Coronaire hartziekten verantwoordelijk voor de meeste ziektelast

In 2015 waren coronaire hartziekten in Nederland verantwoordelijk voor de meeste ziektelast, uitgedrukt in het aantal Disability Adjusted Life Years (DALY’s). Het aantal DALY’s per ziekte bestaat uit de som van het aantal jaren dat mensen korter leeft door de ziekte (verloren levensjaren) en het verlies aan kwaliteit van leven door de ziekte (ziektejaarequivalenten). Beroerte en diabetes mellitus nemen de plaatsen 2 en 3 in van de ziekten die de meeste ziektelast met zich meebrengen in Nederland in 2015.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 53 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast (zie 'Meer informatie: selectie van ziekten').

Meer informatie

Verantwoording

Methoden
  • Berekening ziektelast

    Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.