Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren

RangnummerAandoening/doodsoorzaakVerloren levensjaren
1COVID-19172.109
2Longkanker151.470
3Dementie94.909
4Coronaire hartziekten85.952
5Beroerte80.949
6Dikkedarmkanker62.652
7COPD61.944
8Zelf toegebracht letsel58.942
9Borstkanker53.396
10Privé-, arbeids- en sportongevallen48.719
11Hartfalen47.481
12Pancreaskanker42.071
13Diabetes mellitus30.187
14Slokdarmkanker29.287
15Prostaatkanker28.100
16Hartstilstand22.234
17Infecties van de onderste luchtwegen21.061
18Vervoersongeval18.861
19Hartritmestoornissen18.414
20Leverkanker18.359
21Leukemie18.214
22Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen17.706
23Non-Hodgkin lymfomen (NHL)17.546
24Hersenkanker17.444
25Ovariumkanker16.715
26Maagkanker16.561
27Ziekte van Parkinson15.466
28Huidkanker14.584
29Blaaskanker14.398
30Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen13.681
31Nierkanker12.552
32Aandoeningen gerelateerd aan alcohol11.898
33Alcohol geïnduceerde leverziekten10.349
34Plasmacelkanker10.003
35Kanker van de urinewegen8.688
36Aandoeningen gerelateerd aan drugs8.631
37Baarmoederlichaamkanker7.927
38Epilepsie6.831
39Keelholtekanker5.944
40Mesothelioom5.914
41Soft Tissue Sarcoma5.590
42Multiple sclerose (MS)5.454
43Baarmoederhalskanker5.352
44Mondholtekanker5.069
45Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel4.973
46Letsel als gevolg van geweld4.866
47Infecties van het maagdarmkanaal3.920
48Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging3.356
49Downsyndroom3.345
50Influenza3.097
51Strottenhoofdkanker2.996
52Verstandelijke beperking2.371
53Depressie en andere stemmingsstoornissen2.228
54Galblaaskanker1.978
55Reumatoïde artritis (RA)1.770
56Astma1.699
57Schildklierkanker1.627
58Nek- en rugklachten1.556
59Schizofrenie1.214
60Perifere artrose1.098
61Hodgkin lymfomen1.088
62Angst-, dwang- en stressstoornissen965
63Zaadbalkanker759
64Osteoporose632
65AIDS en hiv-infectie608
66Schildklierziekten553
67Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten422
68Tuberculose421
69Acute bovenste luchtweginfecties249
70Jicht160

Meeste verloren levensjaren door COVID-19

In 2020 zijn in de hele Nederlandse bevolking 1,9 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. COVID-19 is de aandoening waaraan het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (ruim 170.000 verloren levensjaren), gevolgd door longkanker (ruim 150.000 verloren levensjaren). De top tien van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren samen verantwoordelijk voor bijna de helft (45%) van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2020.
Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan de resterende levensverwachting voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Verloren levensjaren door vastgestelde en vermoedelijke COVID-19

In 2020 kwam er in verband met de COVID-19-pandemie een aparte categorie doodsoorzaken bij. In de ICD-10 zijn twee zogenaamde ‘emergency-codes’  aangemaakt voor gebruik in de doodsoorzakenstatistieken:

  • U07.1: vastgestelde COVID-19, waarbij het coronavirus is geïdentificeerd door laboratoriumonderzoek,
  • U07.2: vermoedelijke COVID-19, waarbij geen laboratoriumonderzoek is uitgevoerd ter identificatie van het virus of waarbij het resultaat van het laboratoriumonderzoek niet eenduidig was.

Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19.
Van de ruim 170.000 jaren die in 2020 verloren zijn gegaan door vroegtijdige sterfte aan COVID-19, waren 150.000 (87%) toe te schrijven aan vastgestelde COVID-19 en ruim 22.000 (13%) aan vermoedelijke COVID-19.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
  • Overlijden aan COVID-19

    Een overlijden als gevolg van COVID-19 is gedefinieerd als een overlijden aan een klinisch compatibele ziekte, in het geval van bevestigde of vermoedelijke/waarschijnlijke COVID-19, tenzij er een duidelijke andere doodsoorzaak is die niet gerelateerd kan zijn aan COVID-19 (bijvoorbeeld lichamelijk letsel door een ongeluk). Er mag geen periode van volledig herstel van COVID-19 zijn tussen ziekte en overlijden (Bron: CBS).

Bronverantwoording