Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren

RangnummerAandoening/doodsoorzaakVerloren levensjaren
1Longkanker155.497
2Dementie95.423
3Coronaire hartziekten85.422
4Beroerte79.669
5COPD72.032
6Dikkedarmkanker68.136
7Zelftoegebracht letsel61.327
8Borstkanker54.151
9Hartfalen49.545
10Accidentele val28.273
11Diabetes mellitus27.582
12Prostaatkanker26.162
13Infecties van de onderste luchtwegen25.127
14Hartstilstand22.645
15Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen18.686
16Vervoersongeval18.563
17Hartritmestoornissen17.503
18Non-Hodgkin lymfomen (NHL)17.392
19Ziekte van Parkinson15.235
20Huidkanker14.873
21Nierfalen12.706
22Accidentele vergiftiging7.918
23Epilepsie7.091
24Geweld5.443
25Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel5.345
26Downsyndroom4.569
27Baarmoederhalskanker4.568
28Infectieziekten van het maagdarmkanaal4.140
29Laag geboortegewicht3.747
30Influenza3.728
31Accidentele verdrinking2.986
32Verstandelijke beperking2.425
33Stemmingsstoornissen2.123
34Reumatoïde artritis (RA)1.963
35Astma1.728
36Artrose1.511
37Nek- en rugklachten1.096
38Osteoporose734
39Aids en hiv-infectie694
40Angststoornissen200
41Persoonlijkheidsstoornissen194
42Migraine29
geen sterfte/verloren levensjarenADHD0
geen sterfte/verloren levensjarenConstitutioneel eczeem0
geen sterfte/verloren levensjarenContacteczeem0
geen sterfte/verloren levensjarenGedragsstoornissen0

Meeste levensjaren gaan verloren aan longkanker

In 2017 zijn in de hele Nederlandse bevolking 1,7 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. Longkanker is de aandoening waaraan veruit het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (ruim 155.000 verloren levensjaren). De top acht van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren elk verantwoordelijk voor 50.000 of meer verloren levensjaren en waren samen verantwoordelijk voor bijna 40% van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2017.

Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren.

Meer informatie

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl
Methoden
 • Selectie van ziekten

  De ranglijst is gebaseerd op 59 ziekten en aandoeningen die zijn geselecteerd voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014). Meer informatie over de selectieprocedure en de geselecteerde ziekten en aandoeningen is te vinden in: Selectie van ziekten.