Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren

RangnummerAandoening/doodsoorzaakVerloren levensjaren
1Longkanker156.130
2Dementie101.513
3Coronaire hartziekten90.830
4Beroerte79.311
5COPD73.818
6Dikkedarmkanker69.466
7Zelftoegebracht letsel59.741
8Borstkanker49.472
9Hartfalen49.168
10Accidentele val30.090
11Diabetes mellitus28.993
12Prostaatkanker28.702
13Infecties van de onderste luchtwegen26.381
14Hartstilstand22.471
15Vervoersongeval19.612
16Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen18.394
17Hartritmestoornissen17.510
18Non-Hodgkin lymfomen (NHL)17.003
19Ziekte van Parkinson15.813
20Huidkanker14.693
21Nierfalen14.249
22Influenza10.732
23Accidentele vergiftiging7.191
24Epilepsie6.807
25Downsyndroom5.130
26Baarmoederhalskanker4.945
27Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel4.701
28Infectieziekten van het maagdarmkanaal4.490
29Geweld4.065
30Accidentele verdrinking3.771
31Verstandelijke beperking2.633
32Stemmingsstoornissen2.153
33Laag geboortegewicht2.120
34Reumatoïde artritis (RA)1.961
35Astma1.872
36Artrose1.281
37Nek- en rugklachten1.163
38Aids en hiv-infectie684
39Osteoporose630
40Angststoornissen323
41Persoonlijkheidsstoornissen234
42Migraine112
geen sterfte/verloren levensjarenADHD0
geen sterfte/verloren levensjarenConstitutioneel eczeem0
geen sterfte/verloren levensjarenContacteczeem0
geen sterfte/verloren levensjarenGedragsstoornissen0

Meeste levensjaren gaan verloren aan longkanker

In 2018 zijn in de hele Nederlandse bevolking 1,8 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. Longkanker is de aandoening waaraan veruit het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (ruim 156.000 verloren levensjaren). De top tien van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren samen verantwoordelijk voor ruim 40% van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2018.

Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Onder 'Meer informatie'.  staat een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Meer informatie

Verantwoording

Bronverantwoording
  • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

    De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

    Bronnen en literatuur

    Bronnen

    1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl