Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren

RangnummerAandoening/doodsoorzaakVerloren levensjaren
1Longkanker160.365
2Coronaire hartziekten88.893
3Dementie87.648
4Beroerte82.625
5Dikkedarmkanker70.367
6COPD68.851
7Zelftoegebracht letsel58.448
8Borstkanker56.347
9Hartfalen49.503
10Accidentele val29.409
11Diabetes mellitus29.375
12Prostaatkanker25.828
13Hartstilstand24.584
14Infecties van de onderste luchtwegen23.724
15Vervoersongeval18.981
16Non-Hodgkin lymfomen (NHL)18.086
17Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen17.716
18Hartritmestoornissen17.091
19Huidkanker14.539
20Ziekte van Parkinson14.224
21Nierfalen13.037
22Accidentele vergiftiging6.746
23Epilepsie6.158
24Influenza5.364
25Baarmoederhalskanker5.197
26Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel4.541
27Downsyndroom4.103
28Infectieziekten van het maagdarmkanaal4.095
29Laag geboortegewicht4.040
30Geweld3.806
31Accidentele verdrinking2.717
32Stemmingsstoornissen2.018
33Reumatoïde artritis (RA)1.962
34Verstandelijke beperking1.949
35Astma1.377
36Artrose1.261
37Aids en hiv-infectie1.157
38Nek- en rugklachten1.036
39Osteoporose791
40Angststoornissen155
41Persoonlijkheidsstoornissen99
42ADHD53
43Migraine41
geen sterfte/verloren levensjarenConstitutioneel eczeem0
geen sterfte/verloren levensjarenContacteczeem0
geen sterfte/verloren levensjarenGedragsstoornissen0

Meeste levensjaren gaan verloren aan longkanker

In 2016 zijn in de hele Nederlandse bevolking 1.7 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. Longkanker is de aandoening waaraan veruit het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (ruim 160.000 verloren levensjaren). De top tien van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren elk verantwoordelijk voor 50.000 of meer verloren levensjaren en waren samen verantwoordelijk voor 44% van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2016.
Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren.

Meer informatie

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl
Methoden
 • Selectie van ziekten

  De ranglijst is gebaseerd op 59 ziekten en aandoeningen die zijn geselecteerd voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014). Meer informatie over de selectieprocedure en de geselecteerde ziekten en aandoeningen is te vinden in: Selectie van ziekten.