Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren

RangnummerAandoening/doodsoorzaakVerloren levensjaren
1Longkanker150.229
2Dementie100.008
3Coronaire hartziekten87.878
4Beroerte80.671
5COPD73.205
6Dikkedarmkanker62.669
7Zelftoegebracht letsel58.228
8Borstkanker52.606
9Hartfalen47.595
10Accidentele val33.920
11Diabetes mellitus28.721
12Prostaatkanker27.376
13Infecties van de onderste luchtwegen23.991
14Hartstilstand20.204
15Vervoersongeval20.115
16Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen18.045
17Non-Hodgkin lymfomen (NHL)17.250
18Hartritmestoornissen17.014
19Ziekte van Parkinson15.752
20Nierfalen14.179
21Huidkanker13.698
22Accidentele vergiftiging7.637
23Epilepsie6.531
24Influenza5.395
25Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel5.322
26Baarmoederhalskanker5.000
27Downsyndroom4.751
28Geweld4.490
29Infectieziekten van het maagdarmkanaal4.481
30Laag geboortegewicht3.104
31Stemmingsstoornissen2.408
32Accidentele verdrinking2.236
33Astma2.188
34Verstandelijke beperking1.916
35Reumatoïde artritis (RA)1.880
36Artrose1.180
37Nek- en rugklachten1.137
38Aids en hiv-infectie831
39Osteoporose631
40Angststoornissen321
41Persoonlijkheidsstoornissen299
42ADHD49
43Migraine19
geen sterfte/verloren levensjarenConstitutioneel eczeem0
geen sterfte/verloren levensjarenContacteczeem0
geen sterfte/verloren levensjarenGedragsstoornissen0

Meeste levensjaren gaan verloren aan longkanker

In 2019 zijn in de hele Nederlandse bevolking 1,7 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. Longkanker is de aandoening waaraan veruit het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (ruim 150.000 verloren levensjaren), op enige afstand gevold door dementie (100.000 verloren levensjaren). De top tien van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren samen verantwoordelijk voor ruim 40% van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2019.
Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan het gemiddeld aantal resterende levensjaren voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 46 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Onder 'Meer informatie'.  staat een link naar een beschrijving van de manier waarop de selectie van aandoeningen tot stand is gekomen.

Meer informatie

Verantwoording

Bronverantwoording
  • Sterftecijfers: CBS Doodsoorzakenstatistiek

    De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek.

    Bronnen en literatuur

    Bronnen

    1. CBS Doodsoorzakenstatistiek, Doodsoorzakenstatistiek. zorggegevens.nl