Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Ranglijst aandoeningen op basis van verlies aan gezonde levensjaren (ziektejaarequivalenten)

RangnummerZiekte / AandoeningAantal
1Angststoornissen173.900
2Coronaire hartziekten164.000
3Diabetes mellitus159.900
4Stemmingsstoornissen158.600
5Nek- en rugklachten144.700
6Beroerte141.900
7Artrose127.900
8COPD108.400
9Privé-ongevallen87.100
10Gehoorstoornissen83.800
11Verstandelijke beperking52.900
12Overspannenheid en burn-out46.500
13Dementie45.700
14Suïcide(poging)44.600
15Gezichtsstoornissen40.000
16Reumatoïde artritis (RA)39.200
17Vervoersongevallen37.800
18Astma37.200
19Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)28.500
20Borstkanker26.900
21Persoonlijkheidsstoornissen26.200
22Afhankelijkheid van alcohol24.900
23Infecties van de onderste luchtwegen23.600
24Schizofrenie22.700
25Contacteczeem22.200
26Sportblessures21.700
27Hartfalen20.000
28Autisme19.900
29Dikkedarmkanker17.800
30Prostaatkanker15.300
31Ziekte van Parkinson13.700
32Constitutioneel eczeem13.700
33Epilepsie9.000
34Influenza8.600
35Aandoeningen van het endocard8.500
36Nierfalen8.400
37Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel8.400
38Afhankelijkheid van drugs7.200
39Longkanker5.900
40Huidkanker5.900
41Infectieziekten van het maagdarmkanaal5.400
42ADHD5.300
43Migraine5.200
44Arbeidsongevallen5.100
45Non-Hodgkin lymfomen (NHL)4.900
46Gedragsstoornissen3.800
47Letsel als gevolg van geweld3.200
48Osteoporose2.320
49Aids en hiv-infectie1.080
50Baarmoederhalskanker750
51Hartstilstand700

Veel kwaliteit van leven gaat verloren aan psychische stoornissen

Angstoornissen, coronaire hartziekten, diabetes mellitus, stemmingsstoornissen, nek- en rugklachten, beroerte, artrose en COPD voeren de lijst aan van aandoeningen die in 2015 in Nederland gepaard gingen met veel verlies in kwaliteit van leven. De gevolgen van aandoeningen voor de kwaliteit van leven kunnen worden gemeten met behulp van zogenaamde 'ziektejaarequivalenten'. Deze gezondheidsmaat komt overeen met het aantal jaren dat met een ziekte wordt geleefd, vermenigvuldigd met een wegingsfactor die de ernst van de aandoening uitdrukt.

Gegevens gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 51 aandoeningen waarvoor ziektejaarequivalenten zijn berekend. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van het verlies aan gezonde levensjaren (zie: 'Meer informatie: selectie van ziekten').

Meer informatie

 

Verantwoording

Methoden
  • Berekening ziektelast

    Voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) is de ziektelast van een selectie van ziekten berekend. Voor een een toelichting op de berekeningen, zie: Ziektelastberekeningen.