Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorgZorgbehoeften

Continue diepe sedatie met alleen morfine

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde 4%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: Gebruik van alleen morfine wordt ontraden door KNMG

3-jarige trend

3-jarige trend: Het percentage neemt af. Dat is gunstig.
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage gevallen van continue diepe sedatie met alleen morfine

Bron

Sterfgevallenonderzoek 2015, ZonMw; Onwuteaka-Philipsen et al., 2017

Berekening

Teller: aantal gevallen van continue diepe sedatie met alleen morfine.
Noemer: alle gevallen van continue diepe sedatie.

Interpretatie

Voor de uitvoering van continue diepe sedatie heeft de KNMG in 2009 richtlijnen gepubliceerd. Geadviseerd wordt achtereenvolgens drie typen middelen toe te dienen, eventueel in combinatie met morfine bij pijn en dyspneu. Het gebruik van alleen morfine wordt ontraden omdat dit vaak leidt tot sufheid maar niet altijd tot verlies van bewustzijn. Ook kan morfine bijwerkingen geven zoals delier (verwardheid) of myoclonieën (onvrijwillige samentrekkingen van spieren).

Toelichting bij de referentiewaarde

Gebruik van alleen morfine als sedativum wordt door KNMG ontraden.

Jaar

2015

Euthanasie met morfine of benzodiazepinen

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde 16%

Referentiewaarde

Referentiewaarde 0%

3-jarige trend

3-jarige trend is dalend. Dat iseen gunstige trend
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage gevallen van euthanasie met morfine of benzodiazepinen

Bron

Sterfgevallenonderzoek 2015, ZonMw (mmv CBS, MGZ ErasmusMC, Julius Centrum UMCU, EMGO/Sociale Geneeskunde VUmc)

Berekening

Teller: aantal personen  bij wie morfine of benzodiazepinen zijn gebruikt bij de euthanasie. Noemer: aantal personen bij wie euthanasie is uitgevoerd.

Morfine en/of benzodiazepinen, eventueel met andere middelen, maar zonder spierverslappers en barbituraten 

Interpretatie

Voor de uitvoering van euthanasie hebben de KNMG en KNMP in 2012 richtlijnen gepubliceerd. Geadviseerd wordt de patiënt eerst in coma te brengen met een barbituraat of propofol (ander anestheticum), en vervolgens een spierverslappend middel toe te dienen. Het gebruik van diazepinen of morfine wordt ontraden omdat deze niet altijd het gewenste effect van coma of overlijden hebben of het langere tijd kan duren voor het gewenste effect optreedt.

Toelichting bij de referentiewaarde

Gebruik van alleen morfine, al dan niet in combinatie met benzodiazepinen, wordt ontraden door KNMG

Jaar

2015