Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorgSysteemdoelen

Vrouwen binnen 45 minuten vervoerd naar ziekenhuis met acute verloskunde

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 99,9%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: Iedereen moet binnen 45 minuten naar het dichtsbijzijnde ziekeenhuis met acute verloskunde vervoerd kunnen worden

3-jarige trend

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd dat met de ambulance binnen 45 minuten naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden.

Bron

RIVM, 2019

Berekening

Teller: Aantal vrouwen in de vruchtbare (15 tot 45 jaar) leeftijd dat binnen 45 minuten per ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met acute verloskunde vervoerd kan worden. Noemer: totaal aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 45 jaar).

Wanneer de bereikbaarheid van acute verloskunde zoals in de "Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2019 Analyse gevoelige ziekenhuizen" (november 2019) voor de totale bevolking wordt berekend, blijkt dat ruim 99,9% van de inwoners binnen 45 minuten naar een afdeling verloskunde kan worden vervoerd.

In de bereikbaarheidsanalyse van november 2019 is uitgegaan van 75 locaties ziekenhuizen met acute verloskunde. Adressenlijst locaties 24/7-uurs basis SEH's en locaties acute verloskunde.

Interpretatie

Beleidsregels stellen dat de spreiding van afdelingen acute verloskunde zodanig dient te zijn dat iedere Nederlander binnen 45 minuten na melding van een spoedeisende hulpvraag naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden door een ambulance. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Iedereen moet binnen 45 minuten naar een ziekenhuis met afdeling acute verloskunde vervoerd kunnen worden.

Jaar

2019

Literatuur RIVM, 2019

Datum publicatie

09-08-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. RIVM. Bereikbaarheidsanalyse SEHs en acute verloskunde 2019. Bilthoven: RIVM; 2019. Bron

Inwoners binnen 30 minuten bereikt door mobiel medisch team

Indicatorwaarde

indicatorwaarde: 99% van de bevolking kan binnen 30 minuten worden bereikt door een medisch mobiele team

Referentiewaarde

Geen 3-jarige trend

Geen referentiewaarde

Trend bevolking binnen 30 minuten bereikt door mobiel medisch team

JaarPercentage totale bevolking
200798
201199
201899

Bron: LNAZ; gegevens bewerkt door het RIVM

  • In de tussenliggende jaren is de analyse niet uitgevoerd
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de bevolking dat binnen 30 minuten bereikt kan worden door een mobiel medisch team (MMT)

Bronnen

LNAZ gegevens bewerkt door het RIVM

Berekening

Teller: aantal inwoners dat binnen 30 minuten bereikt kan worden door een mobiel medisch team.
Noemer: totale bevolking.

Interpretatie

Een mobiel medisch team (MMT) verleent medisch-specialistische hulp ter plaatse van een incident in aanvulling op ambulancezorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een groot en gecompliceerd ongeval met meerdere en zwaargewonde patiënten. Hoe sneller het MMT ter plaatse is, hoe beter.

Toelichting bij de referentiewaarde

Iedereen moet binnen 30 minuten bereikt kunnen worden. Het ministerie van VWS heeft in zijn beleidsvisie traumazorg aangegeven dat een traumateam (MMT) alleen meerwaarde heeft als het binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn.

Jaar

2018

Wanbetalers zorgverzekering

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: Er is geen norm, maar iedereen is wettelijk verplicht de premie voor een basisverzekering te betalen.

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is dalend; dat is gunstig
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal mensen met een zorgverzekering dat tenminste zes maanden hun premie voor de basisverzekering niet heeft betaald

Bron

 VWS Vverzekerden Monitor (VWS., 2019)

Berekening

Totaal aantal wanbetalers

Interpretatie

Wanbetalers zijn mensen die wel een zorgverzekering hebben maar de premie tenminste zes maanden niet betaald hebben. Wanbetaling van de zorgpremie staat niet op zichzelf. Vaak zijn er ook andere schulden. Uit onderzoek van Social Force (2014) blijkt dat deze groep moeilijk te bereiken is. Herhaaldelijke telefonische en schriftelijke oproepen leveren vaak niets op.

Toelichting bij de referentiewaarde

Er bestaat geen beleidsnorm voor het aantal wanbetalers, maar iedereen is wettelijk verplicht voor de basisverzekering te betalen.

Jaar

2018

Datum publicatie

24-10-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. VWS. VWS-Verzekerdenmonitor 2019. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2019. Bron

Wachttijden specialismen polikliniek langer dan de Treeknorm

Indicatorwaarde (jan t/m juli 2018)

Indicatorwaarde: 28,7%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: Deze is nul. Wachttijd mag niet boven de treeknorm uitkomen.

3-jarige trend

3-jarige trend: De 3-jarige trend laat een stijging zien. Dat is ongunstig
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage wachttijden voor specialismen op de polikliniek langer dan de Treeknorm

Bron

Wachttijdenonderzoek, Mediquest

Berekening

Teller: aantal wachttijden voor specialismen op de polikliniek (totaal van alle instellingen medisch specialistische zorg) langer dan de Treeknorm in de periode januari t/m juli 2018.
Noemer: totaal aantal wachttijden voor specialismen op de polikliniek in de periode januari t/m juli 2018.
N=19.969

Interpretatie

Alle instellingen voor medisch specialistische zorg zijn per 1 januari 2008 verplicht om maandelijks de wachttijden voor electieve medisch specialistische zorg op hun website te publiceren. Dit volgt uit de ‘Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg’ (2008) van de NZa en de aangepaste 'Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg' van de NZa, 2018. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd. De Treeknorm voor poliklinische zorg is 4 weken.

Toelichting bij de referentiewaarde

Percentage wachttijden voor specialismen op de polikliniek boven de Treeknorm.

Jaar

Januari t/m juli 2018

Datum publicatie

14-02-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. NZa. Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit; 2018. Bron

Wachttijden behandeling in ziekenhuizen langer dan de Treeknorm

Indicatorwaarde (jan t/m juli 2018)

Indicatorwaard

Referentiewaarde

Referentiewaarde: Deze is nul. Wachttijd mag niet boven de treeknorm uitkomen.

3-jarige trend

De 3-jarige trend is stijgend, dat is ongunstig
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage wachttijden voor behandeling langer dan de Treeknorm

Bron

Wachttijdenonderzoek, Mediquest

Berekening

Teller: aantal wachttijden voor behandeling/operatie van een aandoening (totaal van alle instellingen medisch specialistische zorg) langer dan de Treeknorm in de periode januari t/m juli 2018.
Noemer: totaal aantal wachttijden voor behandeling/operatie van een aandoening in de periode januari t/m juli 2018.
N=15.683

Interpretatie

Alle instellingen voor medisch specialistische zorg zijn per 1 januari 2008 verplicht om maandelijks de wachttijden voor electieve medisch specialistische zorg op hun website te publiceren. Dit volgt uit de ‘Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg’ (2008) van de NZa en de aangepaste 'Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg' van de NZa, 2018. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd.  De Treeknorm voor behandeling is 7 weken.

Toelichting bij de referentiewaarde

Percentage wachttijden voor behandeling boven de Treeknorm.

Jaar

Januari t/m juli 2018

Datum publicatie

14-02-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. NZa. Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit; 2018. Bron

Wachttijden diagnostiek in ziekenhuizen langer dan de Treeknorm

Indicatorwaarde (jan t/m juli 2018)

Indicatorwaarde: 21,0%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: Deze is nul. Wachttijd mag niet boven de treeknorm uitkomen.

3-jarige trend

De 3-jarige trend laat een stijging zien. Dat is ongunstig.
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage wachttijden voor diagnosiek langer dan de Treeknorm

Bron

Wachttijdenonderzoek, Mediquest

Berekening

Teller: aantal wachttijden voor diagnostiek (totaal van alle ziekenhuizen) langer dan de Treeknorm in de periode januari t/m juli 2018.
Noemer: totaal aantal wachttijden diagnostiek in de periode januari t/m juli 2018.
N=2.125

Interpretatie

Alle instellingen voor medisch specialistische zorg zijn per 1 januari 2008 verplicht om maandelijks de wachttijden voor electieve medisch specialistische zorg op hun website te publiceren. Dit volgt uit de ‘Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg’ (2008) van de NZa en de aangepaste 'Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg' van de NZa, 2018. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd.  De Treeknorm voor diagnostiek is 4 weken.

Toelichting bij de referentiewaarde

Percentage wachttijden diagnostiek boven de Treeknorm.

Jaar

Januari t/m juli 2018

Datum publicatie

14-02-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. NZa. Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit; 2018. Bron

Langer dan 2 jaar op wachtlijst voor donornier

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 39,6%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 34,8%

3-jarige trend

De 3-jarige trend laat een daling zien. Dat is gunstig
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage mensen dat 2 jaar of langer wacht op een donornier

Bron

Nederlandse Transplantatie Stichting, 2018; Eurotransplant

Berekening

Teller: aantal mensen dat, op 31 december 2018, 2 jaar of langer wacht op een donornier.
Noemer: aantal mensen dat op 31 december 2018 op de wachtlijst staat voor een donornier.

Interpretatie

Voor patiënten die wachten op een donororgaan kan lang wachten zeer ernstige gevolgen hebben, waaronder overlijden. Het beschikbaar komen van donororganen is afhankelijk van de stand van de medische wetenschap, de beschikbare ziekenhuiscapaciteit, omvang van de sterfte in de algemene bevolking, het herkennen door artsen en verpleegkundigen van potentiële donoren, de organisatie van de donatie, bereidheid van mensen om postmortaal organen af te staan, publieksvoorlichting en wetgeving. De situatie voor patiënt die wachten op een donornier is in vergelijking met patiënten die wachten op een andere orgaan uniek omdat de beschikbaarheid van een nier ook afhangt van de bereidheid van potentiële donoren om een geschikt orgaan tijdens het leven ter beschikking te stellen.

Toelichting bij de referentiewaarde

De mediaan van de landen die deelnemen aan Eurotransplant (Kroatië).

Jaar

2018

Mensen die afzien van zorg vanwege de kosten

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 8,0%

Geen referentiewaarde

Geen referentiewaarde

3-jarige trend

3-jarige trend is dalend. Dat is gunstig

Afzien van zorg vanwege kosten

[container]

Bron: OECD Health Statistics / HaaG

De gegevens van Tsjechië zijn van 2010, van Polen, Frankrijk en Italië van 2013, van Spanje van 2014 en van Portugal, Nieuw-Zeeland en  Australië van 2015.

Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de volwassen bevolking dat in de voorgaande 12 maanden wel eens afzag van zorg vanwege de kosten.

Bron

NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg (2018), OECD Health Statistics (2016)

Berekening

Teller: aantal personen dat aangeeft in de voorgaande 12 maanden een medisch probleem te hebben maar heeft afgezien van (a) artsenbezoek, (b) een aanbevolen medisch onderzoek, behandeling of nabehandeling en/of (c) afhalen of gebruik van medicijnen vanwege de kosten. Noemer: alle respondenten van 18 jaar en ouder (n=637)

Interpretatie

Wanneer mensen afzien van zorg vanwege de kosten wijst dit op ervaren problemen met de financiële toegankelijkheid. Mogelijk noodzakelijke zorgbehoeften blijven onvervuld. 

Toelichting bij de referentiewaarde

 

Jaar

2018

Literatuur Kooijman et al., 2019

Datum publicatie

16-08-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. Kooijman M, Brabers A, de Jong PJ. Afzien van zorg vanwege de kosten en wachttijden voor het bezoek aan een medisch specialist. Utrecht: NIVEL; 2019. Bron

Mensen die afzien van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 0,1%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 2,4%

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is dalend; dat is gunstig

Afzien van dringende tandheelkundige zorg vanwege kosten 2017

16 jaar en ouder, in de afgelopen 12 maanden
Land20172016201520142013
Letland13,413,113,417,518,4
Portugal11,513,814,415,514,2
Griekenland9,713,411,912,48,1
Estland6,39,210,27,67,8
Noorwegen4,43,63,93,14,4
Denemarken4,23,73,94,13,9
Spanje4,05,14,87,67,4
België3,53,73,53,82,8
Litouwen3,33,63,13.13,4
Zwitserland (2016)3,33,32,74,64,6
Ierland3,03,14,85,75,5
Frankrijk2,72,93,15,35,1
Italië2,08,09,69,99,4
Verenigd Koninkrijk2,01,42,02,42,3
Hongarije1,72,03,93,94,3
Zweden1,53,43,64,45,5
Polen1,42,93,33,84,0
Slowakije1,41,71,92,01,9
Slovenië0,90,40,30,40,6
Oostenrijk0,70,40,30,41,1
Tsjechië0,70,60,81,21,0
Duitsland0,50,60,51,81,9
Finland0,30,40,30,30,2
NEDERLAND0,10,30,31,50,9

Bron: EU-SILCEurostat, 2019

Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de bevolking dat afziet van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten

Bron

EU-SILCEurostat

Berekening

Teller: alle respondenten in de EU-SILC enquête van 16 jaar en ouder die aangaven in de afgelopen 12 maanden te hebben afgezien van dringende tandheelkundige zorg omdat dit teveel geld kostte.
Noemer: alle respondenten van 16 jaar en ouder. 

Interpretatie

De indicator geeft een indruk van financiële toegankelijkheid van tandheelkundige zorg. Tandheelkundige zorg is voor personen van 18 jaar en ouder niet opgenomen in het basispakket.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 24 Europese landen

Jaar

2017

Experts en redactie

Datum publicatie

15-04-2019