Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorg

Overzicht prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg geven een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg en het functioneren van het zorgsysteem in bredere zin. De indicatoren zijn gerelateerd aan de drie systeemdoelen waarvoor de minister van VWS verantwoordelijk is: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, en daarnaast aan doelmatigheid en equity (verschillen tussen bevolkingsgroepen in kwaliteit en toegang van de zorg). Deze indicatoren kunnen ook ingedeeld worden naar zorgbehoefte. Zie voor een meer uitgebreide uitleg van doelen en methoden van den Berg et al., 2014.

Naar systeemdoelenNaar kwaliteitNaar toegankelijkheidNaar betaalbaarheidNaar doelmatigheidNaar zorgbehoefteNaar zorg rond geboorte en zwangerschapNaar gezond blijvenNaar Beter worden acute zorgBeter worden niet-acute zorgNaar leven met een ziekte of beperkingNaar zorg rond het levenseindeNaar alle prestatie-indicatorenOverstijgend betaalbaarheid

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. van den Berg MJ, Kringos DS, Marks LK, Klazinga NS. The Dutch health care performance report: seven years of health care performance assessment in the Netherlands. Health Research Policy and Systems. 2014;12(1):1. Bron | DOI