Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorgSysteemdoelen

Zwangerschapsbegeleiding in de eerste lijn vóór de 10e week van de zwangerschap

Indicatorwaarde

Prestatieindicator: 81% van de vrouwen startte zwangerschapsbegeleiding in de eerste lijn en waarbij het eerste consult plaatsvond vóór de 10e week van de zwangerschap

Referentiewaarde

De indicator zou in het ideale geval vrijwel 100% bereiken. Omdat dit niet realistisch lijkt, is hier op pragmatische gronden 95% als referentiewaarde gekozen. De waarde heeft dus geen officiele status

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend laat een stijging zien. Dat is gunstig.

Trend vrouwen dat de zwangerschapsbegeleiding startte in de eerste lijn vóór de 10e week van de zwangerschap

JaarAlle zwangere vrouwen Zwangere vrouwen in achterstandswijken BI ondergrens (zwangeren)BI bovengrens (zwangeren)BI ondergrens (zwangeren achterst.)BI ondergrens (zwangeren achterst.)
200534,928,232,737,224,731,7
200651,347,049,453,343,850,2
200763,956,962,365,554,359,6
200869,963,768,17161,466,0
200973,566,772,174,964,269,3
201075,669,774,376,867,472,0
201178,771,977,579,869,474,4
20128175,979,882,173,778,2

Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

 • BI = 95% betrouwheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out)
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen dat de zwangerschapsbegeleiding startte in de eerste lijn en waarbij het eerste consult plaatsvond vóór de 10e week van de zwangerschap

Bron

Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Berekening

Teller: aantal vrouwen dat de zwangerschapsbegeleiding startte in de eerste lijn en waarbij het eerste consult plaatsvond vóór de 10e week van de zwangerschap.
Noemer: aantal vrouwen dat de zwangerschapsbegeleiding startte in de eerste lijn.

Interpretatie

Om de prenatale zorg, inclusief screening, zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te starten, is het aan te bevelen dat het eerste contact van een zwangere vrouw met een verloskundige of verloskundig actieve huisarts bij voorkeur binnen 8 tot 10 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie plaatsvindt. Verloskundigen, gemeentelijke overheid en rijksoverheid kunnen bijdragen aan het hebben van een tijdig contact met een verloskundigenpraktijk door gerichte voorlichting te geven die aansluit bij verschillende doelgroepen.
Laagopgeleide vrouwen hebben vaker complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling. Juist bij deze vrouwen is de meeste gezondheidswinst te behalen. Het is echter bekend dat gezondheidsgerelateerde informatie deze groep vrouwen slecht bereikt.

Toelichting bij de referentiewaarde

De indicator zou in het ideale geval vrijwel 100% bereiken. Omdat dit niet realistisch lijkt, is hier op pragmatische gronden 95% als referentiewaarde gekozen. De waarde heeft dus geen officiele status 

Jaar

2012

Vrouwen die op enig moment in de zwangerschap hebben gerookt

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 7,4%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 0%

2-jarige trend

Lichtdalende trend, maar niet significant

Vrouwen die roken tijdens de zwangerschap 2010 en 2015

Na het 1e trimester, in het 2e trimester, aan het einde van de zwangerschap, tijdens het 3e trimester.
Land20102015Meetperiode
VK: Schotland19tijdens
Spanje (Valencia)18,3einde
VK: Wales1617,32010=tijdens; 2015=3e trimester
Frankrijk17,116,33e trimester
VK: Noord-Ierland1514,3tijdens
Spanje (Catalonia)14,3133e trimester
Oostenrijk12,53e trimester
VK: Engeland1212,32010 = tijdens; 2015=bij baring
Slovenië119,5tijdens
Duitsland10,79tijdens
NEDERLAND8,08,6tijdens
Kroatië8,1tijdens
Letland10,47,9tijdens
Denemarken12,87,52010=tijdens; 2015=2e trimester
Finland107,5na 1e trimester
Tsjechië6,27,2tijdens
Estland7,86,1tijdens
Italië5,3tijdens
Lithouwen4,54,4tijdens
Zweden4,93,8tijdens
Noorwegen7,43,62010=einde; 2015=3e trimester
Polen12,33e trimester

Bron: Euro-Peristat, 2018

 • De toename in Nederland tussen 2010 en 2015 is niet statistisch significant.
 • Voor Nederland zijn de cijfers afkomstig van de Landelijke Peilingen Roken tijdens de Zwangerschap, uitgevoerd door TNO; zie de onderstaande tabel voor meer informatie.
 • Zie de achterliggende tabel voor de meetperiode.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt

Bron

Monitor Middelengebruik en Zwangerschap (Trimbos-instituut) ; Landelijke Peilingen Roken tijdens de Zwangerschap (TNO), ten behoeve van de internationale vergelijking.

Berekening

Monitor Middelengebruik en Zwangerschap
Teller: aantal vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt.
Noemer: aantal vrouwen (18-46 jaar) dat met een kind tussen de 0 en 4 jaar een consultatiebureau heeft bezocht.

Landelijke Peilingen Roken tijdens de Zwangerschap
Teller: aantal vrouwen dat gedurende de hele zwangerschap dagelijks rookte. Noemer: aantal vrouwen dat korter dan 7 maanden geleden is bevallen, woonachtig is in Nederland en via de JGZ is uitgenodigd om deel te nemen aan de peiling.

Interpretatie

Hoe lager dit percentage is, des te gunstiger. Roken tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de moeder en voor het ongeboren kind. Roken tijdens de zwangerschap draagt bij aan perinatale morbiditeit en sterfte. Het verhoogt de kans op een miskraam, een lager geboortegewicht en/of een te kleine of te vroeg geboren baby. Interventies om zwangere vrouwen te laten stoppen met roken zijn effectief gebleken. Het is vooral van belang in te zetten op stoppen met roken en het voorkómen van terugval na stoppen, bij vrouwen met een lagere opleiding.

Toelichting bij de referentiewaarde

De Rijksoverheid wil er samen met de organisaties in het Nationaal Preventieakkoord (23 november 2018) naartoe werken dat er in 2040 geen zwangere vrouwen meer roken.

Toelichting bij de internationale vergelijking Er zijn alleen landen gepresenteerd waarin de prevalentie van roken is gemeten in het tweede of derde trimester, of de periode in de zwangerschap is niet bekend ('tijdens de zwangerschap'). Dit is van belang omdat gedurende de zwangerschap meer vrouwen stoppen met roken. De heterogeniteit van de primaire bron is groot: medische dossiers, interviews tijdens de zwangerschap, interviews na de bevalling en vragenlijstonderzoek. Factoren als volledigheid van de dossiers en omvang en representativiteit van de steekproef kunnen van invloed zijn op het prevalentiecijfer.
Toelichting bij de trend

In de trendgrafiek is de trend naar opleidingsniveau weergegeven. Voor de totale groep zwangere vrouwen lijkt er ten opzichte van de cijfers uit 2016 een lichte daling te zijn in de percentages vrouwen die vóór, tijdens of na de zwangerschap roken, maar deze daling is statistisch niet significant.

Jaar

2018

Literatuur Lanting et al., 2015, Lanting et al., 2012, Tuithof et al., 2017van Schayck et al., 2019

Datum publicatie

11-07-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Lanting CI, van Wouwe JP, van Dommelen P, van der Pal-de Bruin KM, de Josselin-de Jong S, Kleinjan M. Roken tijdens de zwangerschap: percentages over de periode 2001-2015. Leiden: TNO; 2015. Bron
 2. Lanting CI, van Wouwe KJP, van den Burg I, Segaar D, van der Pal-de Bruin KKM. Roken tijdens de zwangerschap. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2012. Bron
 3. Tuithof M, Siauw R., van Dorsselaer S., Monshouwer K. Factsheet Monitor Zwangerschap en Middelengebruik. Utrecht: Trimbos-instituut; 2017. Bron
 4. T van Schayck S-, W Hollander den, van Belzen E., Monshouwer K, Tuithof M. Middelengebruik van vrouwen en hun partners vóór, tijdens en na de zwangerschap. Utrecht: Trimbos-instituut; 2019. Bron

Ongeplande keizersneden in een laagrisicogroep met een bevalling in de tweede lijn

Indicatorwaarde

restatieindicator: Bij 12,6 op de 100 geboorten van een eerste kind in de laagrisicogroep zwangere vrouwen wordt een ongeplande keizersnede is uitgevoerd

Referentiewaarde*

Referentie waarde: niet beschikbaar

3-jarige trend

Trend: De 3-jarige trend laat een stijging zien. Dat is ongunstig

Trend ongeplande keizersneden bij vrouwen in de 'NTSV-groep'

JaarTotale groepBI ondergrens (totaal)BI bovengrens (totaal)NTSV-groepBI ondergrens (NTSV)BI bovengrens (NTSV)
200511,911,812,111,210,911,5
20061211,812,211,711,412
20071211,812,211,711,312
200812,312,112,512,111,812,4
200912,512,312,712,412,112,7
201012,612,412,812,512,212,8
201112,312,112,512,412,112,7
201212,212,112,412,612,312,9

Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

 • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval 
 • NTSV = Nulliparous Term Singleton Vertex - à terme nulliparea met eenling in hoofdligging.
 • De NTSV-groep betreft een laagrisicogroep van vrouwen met een voldragen (>=37 weken) eerste kind in hoofdligging.
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

  Toelichting
Volledige naam indicator Percentage ongeplande keizersneden in de 'NTSV-groep' met een bevalling in de tweede lijn.
Bron Perinatale Registratie Nederland (Perined)
Berekening Teller: aantal geboorten van een eerste kind dat plaatsvindt in de tweede lijn in de laagrisicogroep zwangere vrouwen waarbij een ongeplande keizersnede is uitgevoerd.
Noemer: aantal geboorten van een eerste kind dat plaatsvindt in de tweede lijn in de laagrisicogroep zwangere vrouwen.
Interpretatie

Een tweedelijnsbevalling is een bevalling die eindigt in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog.

Een keizersnede is een ingrijpende buikoperatie die risico’s met zich meebrengt. Voordat tot een keizersnede wordt overgegaan, moeten de voordelen en risico’s zorgvuldig worden afgewogen. De WHO adviseert terughoudendheid met betrekking tot keizersneden in het algemeen. Binnen de laagrisicogroep zouden keizersneden uitzondering moeten zijn.

Toelichting bij de referentiewaarde n.v.t.
Jaar 2012

Te vroeg geboren baby's geboren in ziekenhuis zonder neonatale intensive care unit

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 15, 1 op de 100 premature geborenen geboren in het ziekenhuis zonder neonatale intensive care.

Referentiewaarde*

Referentie waarde: niet beschikbaar

3-jarige trend

Trend: De 3-jarige trend laat een daling zien. Dat is gunstig


 

 

  Toelichting
Volledige naam indicator Percentage te vroeg geboren baby's geboren in een ziekenhuis zonder neonatale intensive care unit
Bron Perinatale Registratie Nederland (Perined)
Berekening Teller: aantal premature baby’s (24-32 weken) geboren in een ziekenhuis zonder neonatale intensive care unit.
Noemer: totaal aantal premature baby’s geboren in een ziekenhuis.
Interpretatie Hoe hoger dit percentage, hoe meer kinderen geboren worden in een ziekenhuis zonder neonatale intensive care unit. Indien er sprake is van dreigende vroeggeboorte, tussen 24 en 32 weken, kan de geboorte het beste plaatsvinden in een perinatologisch centrum (NVOG, 2011). Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen met deze zwangerschapsduur geboren worden in een perinatologisch centrum, zij betere overlevingskansen hebben (Warner et al., 2004; Rautava et al., 2007). 
Toelichting bij de referentiewaarde n.v.t.
Jaar 2012

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. NVOG. Dreigende vroeggeboorte. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2011. Bron
 2. Warner B, M Musial J, Chenier T, Donovan E. The effect of birth hospital type on the outcome of very low birth weight infants. Pediatrics. 2004;113(1 Pt 1):35-41. Pubmed
 3. Rautava L, Lehtonen L, Peltola M, Korvenranta E, Korvenranta H, Linna M, et al. The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. Pediatrics. 2007;119(1):e257-63. Pubmed | DOI

Foetale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 weken

Indicatorwaarde (2020)

Referentiewaarde (niet beschikbaar)

3-jarige trend (2018 - 2020)

Foetale sterfte 2004 - 2015

Na een zwangerschapsduur van 28+ weken
Land2015BI ondergrens 2015BI bovengrens 20152010BI ondergrens 2010BI bovengrens 20102004BI ondergrens 2004 BI bovengrens 2004
Hongarije3,73,34,13,43,13,83,73,44,1
Slowakije3,53,14,13,12,73,61,71,32,0
Ierland3,43,03,93,73,24,14,33,84,8
Letland3,42,74,24,13,35,14,84,05,9
Kroatië3,22,73,8
Estland3,12,34,22,72,03,73,22,44,2
België3,12,83,43,22,83,53,02,63,4
VK: Engeland en Wales3,12,93,23,83,63,9
Frankrijk3,02,93,1
Zweden3,02,73,42,82,53,13,22,83,5
Griekenland3,02,63,33,54,03,64,4
Litouwen2,92,33,53,42,84,13,93,34,7
Tsjechië2,72,43,11,51,31,72,42,12,7
Spanje2,72,62,92,62,52,82,72,62,9
VK: Schotl. en N-Ierl.2,62,43,13,63,24,04,33,94,8
Portugal2,52,22,92,42,12,72,72,43,0
Polen2,52,32,63,02,83,13,83,64,0
Zwitserland2,42,12,72,11,82,5
Duitsland2,42,32,52,32,12,42,62,42,7
Italië2,42,32,62,42,22,53,73,63,9
Oostenrijk2,42,12,82,52,12,82,52,22,9
Slovenië2,41,83,13,32,64,23,52,84,5
Noorwegen2,31,92,72,72,02,72,92,53,4
NEDERLAND2,22,02,42,92,63,14,34,04,6
Finland2,11,72,52,01,62,32,01,72,4
Denemarken2,01,72,42,32,02,73,73,34,2

Bron: Euro-Peristat, 2018

 • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out).
 • De cijfers zijn (indien mogelijk) zonder zwangerschapsafbrekingen.
 • Om cijfers internationaal in de tijd te vergelijken, wordt een grens van 28 weken gehanteerd; daardoor vallen de cijfers hoger uit dan nationale cijfers waarbij de grens bij 22 weken wordt gelegd.
 • Indien informatie over de zwangerschapsduur ontbrak, zijn geboortes en sterfgevallen meegerekend bij een geboortegewicht boven de 500 gram. Geboorte en sterfte zijn geëxcludeerd bij het ontbreken van zowel zwangerschapsduur als geboortegewicht.
 • Polen, Zweden, Zwitserland: data uit 2014 i.p.v. 2015.
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Foetale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 weken

Bron

Perinatale Registratie Nederland (Perined); Euro-Peristat (2008, 2013 en 2018)

Berekening

Teller: alle baby's die na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer na de geboorte geen enkel teken van leven hebben getoond.
Noemer: alle dood- of levendgeborenen na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer (x 1.000).

Interpretatie

Uitkomstmaten die betrekking hebben op de gezondheid van baby’s in hun eerste levensjaar, en dan met name sterftecijfers, worden vaak gebruikt als maat voor de kwaliteit van perinatale zorg. De voornaamste oorzaken rondom perinatale sterfte zijn aangeboren aandoeningen, (ernstige) vroeggeboorte en foetale groeibeperking. Er zijn ook risicofactoren aan te wijzen zoals de leeftijd van de moeder, meerlingenzwangerschappen, diabetes en roken. De kwaliteit van zorg tijdens de preconceptie, zwangerschap, geboorte en neonatale periode heeft hier invloed op, en daarmee ook op de mortaliteit en morbiditeit van de baby (Bonsel et al., 2010).

Toelichting trend  Vanwege naberekeningen en correcties in de database zijn de cijfers van voorgaande jaren ook aangepast en geactualiseerd. 

Toelichting bij de referentiewaarde

n.v.t.

Toelichting bij de internationale vergelijking Voor een betere vergelijkbaarheid tussen landen is de grenswaarde bij een hogere zwangerschapsduur dan 22 weken gelegd. Vaak wordt 28 weken genomen, maar uit onderzoek op basis van cijfers uit 2015 lijkt 24 weken ook te voldoen. Omdat Euro-Peristat een hogere grenswaarde hanteert dan de Nederlandse cijfers, vallen de internationale cijfers lager uit dan de Nederlandse (Euro-Peristat, 2018).

Jaar

2020

Literatuur Perined, 2020; Smith et al., 2018; Euro-Peristat, 2018

Datum publicatie

26-10-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Bonsel GJ, Birnie E, Denktaş S, Poeran JJ, Steegers EAP. Lijnen in perinatale sterfte. Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte 2010. Rotterdam: Erasmus MC ; 2010. Bron
 2. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron
 3. Perined. Geboortezorg in Nederland 2019. Overzicht van cijfers over geboorten en geboortezorg in Nederland in 2019. Perined; 2020. Bron
 4. Smith LK, Hindori-Mohangoo AD, Delnord M, Durox M, Szamotulska K, Macfarlane A, et al. Quantifying the burden of stillbirths before 28 weeks of completed gestational age in high-income countries: a population-based study of 19 European countries. Lancet. 2018;392(10158):1639-1646. Pubmed | DOI

Neonatale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 weken

Indicatorwaarde (2020)

Referentiewaarde (niet beschikbaar)

Referentie waarde: niet beschikbaar

3-jarige trend (2018 - 2020)

3-jarige Trend neonatale sterfte

Neonatale sterfte 2004-2015

Na een zwangerschapsduur van 24+ weken
2015Bi ondergrens 2015Bi bovengrens 20152010Bi ondergrens 2010Bi bovengrens 20102004Bi ondergrens 2004Bi bovengrens 2004
Kroatië2,72,23,3
Polen (2014)2,42,32,63,12,93,24,44,24,6
Hongarije2,42,12,7
Letland2,21,72,93,32,64,25,54,66,6
Frankrijk2,12,02,22,12,02,2
Litouwen2,01,62,62,31,82,94,23,65,1
NEDERLAND2,01,82,22,22,02,42,72,53,0
Slowakije1,91,62,31,81,42,12,42,02,8
Zwitserland (2014)1,81,52,11,91,62,2
VK (excl. Schotland)1,71,71,92,01,92,12,62,42,7
België1,61,41,91,91,82,32,32,02,7
Denemarken1,41,11,71,51,21,83,02,63,5
Oostenrijk1,41,11,61,71,42,02,21,92,6
Zweden (2014)1,31,11,51,31,11,51,91,72,2
Estland1,20,82,01,30,82,03,93,05,0
Tsjechië1,21,01,41,61,41,91,91,62,2
Noorwegen1,20,91,51,61,32,01,91,62,3
Finland1,20,91,51,31,01,62,01,62,4
Slovenië0,40,20,81,10,81,72,21,63,1
Portugal1,61,31,82,32,02,6
Spanje: Valencia2,42,02,81,81,52,2

Bron: Euro-Peristat, 2018

 • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out).
 • Binnen Euro-Peristat wordt een grens van 24 weken gehanteerd, waardoor cijfers lager uitvallen dan nationale cijfers.
 • België 2004: excl. Wallonië.

 

Trend neonatale sterfte

Na een zwangerschapsduur van 22+ weken
JaarNeonatale sterfte per 1.000 levendgeborenen (PRN)
20004,2
20014,0
20024,0
20033,9
20043,4
20054,0
20063,5
20073,5
20083,1
20093,2
20103,3
20113,3
20122,9
20133,2
20143,0
20152,9
20163,0
20173,3
20183,3
20193,1
20203,3
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Neonatale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 of meer weken. 

Bron

Perinatale registratie Nederland (Perined); Euro-Peristat (20082013 en 2018)

Berekening

Teller: aantal baby's die na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer tot en met de 28e dag na de geboorte zijn overleden.
Noemer: aantal levendgeborenen na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer (x1.000).

Interpretatie

Uitkomstmaten die betrekking hebben op de gezondheid van baby’s in hun eerste levensjaar, en dan met name sterftecijfers, worden vaak gebruikt als maat voor de kwaliteit van perinatale zorg. De voornaamste oorzaken rondom perinatale sterfte zijn aangeboren aandoeningen, (ernstige) vroeggeboorte en foetale groeibeperking. Er zijn ook risicofactoren aan te wijzen zoals de leeftijd van de moeder, meerlingenzwangerschappen, diabetes en roken. De kwaliteit van de zorg tijdens de preconceptie, zwangerschap, geboorte en neonatale periode heeft hier invloed op, en daarmee ook op de mortaliteit en morbiditeit van de baby (Bonsel et al., 2010). 

Toelichting trend

Vanwege naberekeningen en correcties in de database zijn de cijfers van voorgaande jaren ook aangepast en geactualiseerd. 

Toelichting internationale vergelijking Voor een betere vergelijkbaarheid tussen landen, is hier de grens gelegd bij een zwangerschapsduur van 24 weken. Omdat Euro-Peristat hogere grenswaarden hanteert dan nationaal (22+ weken), vallen de cijfers lager uit dan de nationale cijfers.

Jaar

2020

Literatuur Perined, 2020; Smith et al., 2018Euro-Peristat, 2018

Datum publicatie

26-10-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Bonsel GJ, Birnie E, Denktaş S, Poeran JJ, Steegers EAP. Lijnen in perinatale sterfte. Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte 2010. Rotterdam: Erasmus MC ; 2010. Bron
 2. Perined. Geboortezorg in Nederland 2019. Overzicht van cijfers over geboorten en geboortezorg in Nederland in 2019. Perined; 2020. Bron
 3. Smith LK, Hindori-Mohangoo AD, Delnord M, Durox M, Szamotulska K, Macfarlane A, et al. Quantifying the burden of stillbirths before 28 weeks of completed gestational age in high-income countries: a population-based study of 19 European countries. Lancet. 2018;392(10158):1639-1646. Pubmed | DOI
 4. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron

Borstvoeding direct na de geboorte

Indicatorwaarde (2018)

Referentiewaarde

Referentie waarde: binnen de categorie hoger opgeleide vrouwen start 90% met borstvoeding, dit is een indicatie dat hogere percentages haalbaar zijn

3-jarige trend (2015 - 2018)

Trend vrouwen die direct na de geboorte volledige borstvoeding geven 2001 - 2018

JaarPercentage
200175
200280
200380
200574
200781
201075
201580
201869
 • Voor de jaren 2005, 2007, 2010 en 2015 werden de percentages gewogen voor het opleidingsniveau van de moeder vanwege de relatief lage respons bij laagopgeleide vrouwen
 • In 2018 is een andere methodiek voor de dataverzameling gebruikt namelijk via het Digitaal Dossier van de Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ); in voorgaande peilingen ging dit via landelijke vragenlijsten
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage bevallen vrouwen dat direct na de geboorte borstvoeding geeft

Bron

Peiling melkvoedingTheurich et al., 2019

Berekening

Teller 2018: aantal vrouwen dat op de geboortedag is gestart met borstvoeding die geregistreerd staan in het digitale dossier JGZ in één van de deelnemende JGZ organisaties.

Noemer 2018: alle vrouwen die bevallen zijn en waarvan gegevens zijn geregistreerd in het digitale dossier JGZ in één van de deelnemende JGZ organisaties. 

Teller 2001 - 2015: aantal vrouwen dat korter dan 7 maanden geleden was bevallen en deelnam aan de peiling en dat na de geboorte is gestart met borstvoeding.

Noemer 2001 - 2015: aantal vrouwen dat korter dan 7 maanden geleden was bevallen en deelnam aan de peiling. 

Toelichting berekening

Vanaf 2018 wordt data verkregen via een van de 7 deelnemende JGZ organisaties in Nederland. Een JGZ professional registreert deze data tijdens een contact(moment) met de zuigeling en zijn/haar ouders. Persoonskenmerken van de moeder (opleiding, leeftijd en geboorteland) zijn vergeleken met landelijke cijfers van het CBS. Hieruit is gebleken dat de studiepopulatie representatief is voor de gehele populatie. 

Voor de Peiling melkvoeding van zuigelingen uitgevoerd door TNO in 2015 werden op 333 JGZ-locaties in Nederland uitnodigingen uitgedeeld om deel te nemen aan de vragenlijst. In totaal zijn 16.545 vrouwen uitgenodigd om deel te nemen, hiervan zijn uiteindelijk 1.740 vragenlijsten geschikt bevonden voor analyse. Er hebben relatief veel hoger opgeleide vrouwen met een Nederlandse afkomst deelgenomen, er is echter wel gecorrigeerd voor opleidingsniveau. 

Het internationale cijfer voor Nederland is gebaseerd op de Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015 (TNO).

Interpretatie

Deze indicator zegt iets over de mate van voorlichting/begeleiding aan de moeder en de samenwerking tussen de verloskundige en kraamhulp. Het geven van borstvoeding heeft belangrijke voordelen voor kind en moeder en wordt daarom ook door de WHO aangeraden. Diverse studies leggen een relatie tussen borstvoeding en een verminderde kans op ziekten bij zowel het kind als de moeder (Buijssen et al., 2015;Victora et al., 2016). Daarnaast speelt het een grote rol tussen de hechting en de ontwikkeling van het kind (Horta et al., 2007;).

Toelichting bij de referentiewaarde

In de peiling van 2015 startte 90% van de hoogopgeleide vrouwen met borstvoeding. Deze referentiewaarde gebruiken voor alle vrouwen. 

Jaar

2018

Datum publicatie

25-02-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Theurich M.A., Davanzo R., Busck-Rasmussen M., N. Díaz-Gómez M, Kylberg E., Baerug A., et al. Breastfeeding rates and programs in Europe: A survey of 11 national Breastfeeding Committees and Representatives. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2019;72(2). Bron
 2. Buijssen M, Jajou R, van Kessel FGB, Vonk Noordegraaf-Schouten MJM, Zeilmaker MJ, Wijga AH, et al. Health effects of breastfeeding: an update : Systematic literature review. Bilthoven: RIVM; 2015. Bron
 3. Victora CG, Bahl, iv R, Barros AJD, França GVA, Horton S, Krasevec J, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016;387(10017):475-90. Pubmed | DOI
 4. Horta BL, Bahl R, Martines JC, Victora CG. Evidence on the long-term effects of breastfeeding: systematic review and meta-analyses. Geneva: WHO; 2007. Bron

Deelname neonatale gehoorscreening

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

3-jarige trend: De trend is stabiel
Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan de neonatale gehoorscreening

Bron

Monitoring neonatale gehoorscreening (TNO/RIVM)

Berekening

Noemer: Pasgeborenen in Nederland die de neonatale gehoorscreening aangeboden krijgen.
Teller: Alle pasgeborenen die deelnemen aan de eerste screeningsronde van de NGS.

Interpretatie

De neonatale gehoorscreening (NGS) is een landelijk bevolkingsonderzoek dat iedere pasgeborene in Nederland krijgt aangeboden. Het doel van de NGS is om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 decibel (dB) aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij de kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie. Daarnaast kan het Audiologisch Centrum adviezen voor de begeleiding geven bij kinderen met gehoorverlies aan één oor. 

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is binnen het programma een 'signaalwaarde'; wanneer de indicator deze signaalwaarde overschreidt, kan dat wijzen op een afwijking en/of risico.

Jaar

2019

Literatuur

van der Ploeg et al., 2020

Datum publicatie

21-01-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van der Ploeg K, Wins S, Verkerk P. Monitor neonatale gehoorscreening 2019. Leiden: TNO; 2020. Bron

Vaccinatiegraad D(K)TP

Indicatorwaarde (2021)

Referentiewaarde

Trend (2019 - 2021)

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal 2018

LandPercentage
Hongarije99,9
Griekenland99
Japan99
Portugal99
België98
Israël97,6
Zuid-Korea97,5
Zweden97
Slowakije96,5
Frankrijk96,3
Tsjechië96
Letland96
Noorwegen96
Denemarken96
Zwitserland95,9
Polen 95,2
Italië95,1
Chili95
Australië94,6
Ierland94,5
Verenigd Koninkrijk94
Verenigde Staten 94
NEDERLAND93,5
Spanje93,4
Slovenië93
Duitsland93
Nieuw-Zeeland92,6
Litouwen92,3
Estland91,9
Canada91
Finland91
Oostenrijk85
 • DKT: Difterie, Kinkhoest, Tetanus. (In het Engels DTP: Diphtheria, Tetanus, Pertussis)
 • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

Trend vaccinatiegraad voor D(K)TP 2006 - 2021

JaarBasisimmuniteitVolledig afgesloten
200694,393,0
200794,092,5
200894,592,6
200995,293,5
201095,093,4
201195,492,2
201295,493,0
201395,593,1
201495,492,7
201594,892,7
201694,292,0
201793,590,8
201892,690,0
201992,489,5
202092,689,7
202193,188,9
 • D(K)TP = difterie, (kinkhoest), tetanus en polio
 • Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van:

 
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) Percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor DKTP heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor DTP volledig heeft afgesloten. DKTP = difterie, kinkhoest, tetanus, polio. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin tegen kinkhoest is tot 4 jaar opgenomen in de vaccinatie, schoolkinderen krijgen alleen DTP-vaccinatie.

Bron

RIVM-DVP nationale vaccinatieregister PraeventisOECD Health Statistics

Berekening

Teller: (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die de basisimmuniteit voor DKTP hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor DKP volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Toelichting berekening 

Voor basisimmuniteit geldt: alle kinderen van 2 jaar die vier vaccinaties tegen DKTP hebben ontvangen. Voor een volledig afgesloten serie geldt: alle kinderen van 10 jaar die de volledige serie DKTP-vaccinaties hebben ontvangen. Sinds 1 september 2006 wordt bij kleuters uitsluitend een combinatievaccin DKTP gegeven en geen apart kinkhoestvaccin. 

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van minimaal 90% voor de hele bevolking; deze is nodig om groepsbescherming te bereiken.

Jaar

2021

Literatuur

van Lier et al., 2021World Health Organization, 2013

Datum publicatie

01-07-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Hament J-M, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding; 2021. Bron
 2. World Health Organization. Global Vaccine Action Plan 2011-2020. Geneve: World Health Organization; 2013. Bron

Vaccinatiegraad BMR

Indicatorwaarde (2021)

Referentiewaarde

Trend (2019 - 2021)

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor mazelen 2018

LandPercentage
Hongarije100
Portugal99
Letland98
Zuid-Korea98
Israël98
Duitsland97
Spanje97
Zweden97
Griekenland97
Japan97
Finland96
Zwitserland96
Tsjechië96
Noorwegen96
Slowakije96
België96
Australië95
Oostenrijk94
Denemarken94
Slovenië93
NEDERLAND93
Chili93
Italië93
Polen 93
Litouwen92
Nieuw-Zeeland92
Verenigd Koninkrijk92
Verenigde Staten 92
Ierland92
Canada90
Frankrijk90
Estland87
 • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

Trend vaccinatiegraad voor BMR 2006 - 2021

JaarBasisimmuniteitVolledig afgesloten
200695,492,9
200795,992,5
20089692,5
200996,293
201096,293,1
201195,992,1
201295,992,6
201396,192,9
20149692,4
201595,592,7
201694,892
201793,890,9
201892,990,1
201992,589,5
202093,689,7
202193,689,0
 • BMR = bof, mazelen en rodehond.
 • Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor BMR heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor BMR volledig heeft afgesloten. BMR = bof, mazelen, rodehond. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Bron

RIVM-DVP; Nationale vaccinatieregister PraeventisOECD Health Statistics

Berekening

Teller:  (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die de basisimmuniteit voor BMR hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor BMR volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Toelichting berekening

Voor basisimmuniteit geldt: alle kinderen van 2 jaar die de BMR-vaccinatie bij 14 maanden hebben ontvangen. Voor een volledig afgesloten serie geldt: alle kinderen van 10 jaar die de volledige serie BMR-vaccinaties hebben ontvangen bij 14 maanden en 9 jaar. 

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van 95% voor de hele bevolking; deze is nodig om mazelen en rodehond volledig te elimineren.

Jaar

2021

Literatuur van Lier et al., 2021WHO, 2013 

Datum publicatie

01-07-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Hament J-M, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding; 2021. Bron
 2. WHO. Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Geneva: World Health Organization; 2013. Bron

30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor ischemische beroerte

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor een ischemische beroerte, internationale vergelijking 2017

Per 100 personen van 45 jaar en ouder
Nederlandse naamBinnen het ziekenhuisBI bovengrens (ng)BI ondergrens (ng)Binnen/buiten het ziekenh.BI bovengrens (g)BI ondergrens (g)
Letland20,421,419,328,229,427
Litouwen15,616,414,920,521,319,7
Estland*8,79,77,717,318,616
Slowakije**9,610,29,116,417,115,7
Chili8,38,87,815,816,515
Slovenië12,213,311,114,816,113,5
Tsjechië9,49,791414,513,6
Nieuw Zeeland (2015)7,78,3712,21311,3
Verenigd Koninkrijk8,898,611,611,811,4
Spanje99,28,810,310,510
Zweden 5,765,410,210,69,8
Portugal10,110,59,61010,49,5
Canada7,98,27,79,810,19,4
Denemarken4,24,73,89,410,28,7
Finland88,47,79,39,88,8
Italië (2015)6,36,56,29,39,59,2
Noorwegen3,743,38,79,38,1
Israël5,96,45,48,59,17,9
Zuid Korea3,23,43,16,26,45,9
NEDERLAND (2016)5,35,555,765,4
Polen (2015)12,81312,5
België8,38,67,9
Ierland88,87,2
Frankrijk (2015)7,17,26,9
Oostenrijk6,26,65,9
Australië (2016)66,35,7
Duitsland66,35,6
Verenigde Staten (2016)4,24,34,2
Japan33,22,8
 • Gestandaardiseerd naar OECD 2010 standaard voor 45 jaar en ouder 
 • Binnen/buiten het ziekenhuis: elke sterfte die volgt op een opname voor een herseninfarct wordt meegeteld (ongeacht de plek van overlijden).
 • Binnen het ziekenhuis: enkel de sterfte die plaatsvindt in hetzelfde ziekenhuis als waar de patiënt opgenomen lag ten tijde van het herseninfarct wordt meegeteld.
 • *Binnen het ziekenhuis: 2017; Binnen/buiten het ziekenhuis: 2015
 • **Binnen het ziekenhuis: 2017; Binnen/buiten het ziekenhuis: 2016

Trend 30-dagen sterfte na opname voor een ischemische beroerte 2000 - 2019

Per 100 personen van 45 jaar en ouder
Jaar MannenBI ondergrens (m)BI bovengrens (m)VrouwenBI ondergrens (v)BI bovengrens (v)Totaal BI ondergrens (t)BI bovengrens (t)
200021,820,52319,618,620,620,519,721,2
200120,819,62219,218,220,12019,320,8
200220,319,121,518,417,519,419,218,519,9
200317,416,318,416,215,417,116,816,217,5
200417,216,118,216,515,717,416,716,117,4
200515,114,11614,413,615,214,61415,2
200614,213,315,213,712,914,513,913,314,5
200714,213,215,114,113,314,91413,414,6
2008131213,913,212,41413,212,613,8
200913,112,11412,812,113,61312,413,6
201011,81112,612,711,913,412,411,913
201111,310,412,111,610,912,311,61112,1
201210,81011,612,611,813,311,811,212,3
20136,86,17,56,86,27,36,86,47,2
20146,15,66,66,25,76,66,25,86,5
20155,75,36,26,15,66,565,76,3
20165,85,36,25,65,26,15,75,46
20175,455,95,65,265,55,35,8
20185,55,165,455,85,55,25,8
20195,65,265,24,85,65,45,15,7
 • Gestandaardiseerd naar OECD 2010 standaard van 45 jaar en ouder
 • Grafiek o.b.v. gelinkte data: elke sterfte die volgt op een opname voor een ischemische beroerte wordt meegeteld (ongeacht de plek van overlijden).

Deze cijfers zijn ook onderdeel van:

 
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname voor een ischemische beroerte (herseninfarct) is overleden.

Bron

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)OECD Health Statistics

Berekening

Teller: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een ischemische beroerte en die binnen 30 dagen na de opname overleden waren.
Noemer: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een ischemische beroerte.

Toelichting berekening Voor de classificatie van een ischemische beroerte zijn de ICD-10 codes "I63: cerebraal infarct" en  "I64: beroerte, niet-gespecificeerd als bloeding of infarct" gebruikt. 

Interpretatie

Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute zorg rondom de zorg voor patiënten met een beroerte. De indicator reflecteert snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle trombolyse, preventie van complicaties, vroegtijdige revalidatie en toepassen van de juiste medicatie.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan getoonde OECD-landen (gemiddelde van Zweden en Spanje)

Jaar

2019 (nationaal); 2017 (internationaal)

Vaccinatiegraad HPV 14-jarige meisjes

Indicatorwaarde (2021)

Referentiewaarde*

Trend (2019 - 2021)

Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage compleet afgeronde series binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor het HPV-vaccin (humaan papillomavirus)

Bron

RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

Berekening

Teller: alle meisjes met een leeftijd van 14 jaar, die de volledige HPV-serie hebben ontvangen.
Noemer: alle meisjes met de leeftijd van 14 jaar.

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus (HPV). Het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt beschermt tegen twee varianten van HPV die samen ongeveer 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Jaar

2021

Literatuur van Lier et al., 2021

Datum publicatie

01-07-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Hament J-M, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding; 2021. Bron

30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

3-jarige trend: Het percentage patiënten dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname voor een acuut myocardinfarct is overleden is de afgelopen 3 jaar afgenomen. Dit is een gunstige trend

30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor een acuut myocardinfarct, internationale vergelijking 2017

Per 100 personen van 45 jaar en ouder
Nederlandse naamBinnen het ziekenhuisBI bovengrens (ng)BI ondergrens (ng)Binnen/buiten het ziekenh.BI bovengrens (g)BI ondergrens (g)
Letland12,314,612,315,217,817,8
Slowakije5,46,45,413,113,912,3
Litouwen7,99,37,912,614,514,5
Chili8,28,87,612,613,311,9
Estland9,610,68,612,313,611,1
Zuid Korea9,2109,211,612,512,5
Tsjechië6,26,55,810,110,69,6
Verenigd Koninkrijk6,87,16,88,89,49,4
Finland88,37,78,89,38,3
Nieuw Zeeland (2015)4,75,14,37,98,57,3
Italië (2015)5,45,55,37,67,87,5
Polen3,84,33,87,388
Frankrijk (2015)5,65,75,47,27,47
Zweden3,74,13,77,17,87,8
Denemarken3,23,62,877,76,4
Canada4,854,76,97,16,6
Israël55,956,988
Spanje6,36,76,36,97,47,4
Portugal6,87,86,86,87,87,8
Noorwegen3,23,73,26,67,57,5
Slovenië3,54,73,56,17,97,9
NEDERLAND (2016)3,53,83,344,33,8
Japan910,49
Duitsland8,598,1
België6,87,26,5
Oostenrijk6,26,65,8
Verenigde Staten (2016)554,9
Ierland4,864,8
Australië (2016)3,843,6
 • Gestandaardiseerd naar OECD 2010 standaard voor 45 jaar en ouder 
 • Binnen/buiten het ziekenhuis: elke sterfte die volgt op een opname voor een acuut myocardinfarct wordt meegeteld (ongeacht de plek van overlijden).
 • Binnen het ziekenhuis: enkel de sterfte die plaatsvindt in hetzelfde ziekenhuis als waar de patiënt opgenomen lag ten tijde van het acute myocardinfarct wordt meegeteld.

trend 30-dagen sterfte na opname voor een acuut myocardinfarct 2000 - 2019

Per 100 personen van 45 jaar en ouder
Jaar MannenBI ondergrens (m)BI bovengrens (m)VrouwenBI ondergrens (v)BI bovengrens (v)Totaal BI ondergrens (t)BI bovengrens (t)
200016,215,417,117,416,518,416,616,117,2
200115,414,616,216,315,417,215,51516,1
200215,514,716,215,91516,715,51516,1
200315,214,51615,614,816,515,214,715,7
200413,913,114,714,113,214,913,913,314,4
20051312,213,713,612,714,513,112,513,6
200612,611,813,412,511,613,412,411,913
20071211,212,811,710,912,611,811,312,4
200810,59,811,29,8910,610,29,710,7
20099,99,310,69,68,910,49,89,410,3
20109,89,110,410,69,811,410,19,610,6
20119,6910,39,18,39,89,38,89,8
20128,57,99,17,87,18,48,17,68,5
20135,24,75,64,94,45,45,14,85,4
20144,64,254,94,45,44,84,55
20154,74,35,14,33,94,74,64,34,9
20163,93,54,24,444,843,84,3
20173,83,44,13,63,34,03,83,54,0
20183,63,34,04,03,64,33,83,54,0
20193,12,83,43,43,13,83,23,03,4
 • Gestandaardiseerd naar OECD 2010 standaard van 45 jaar en ouder
 • Data betreft gelinkte data: elke sterfte die volgt op een opname voor een acuut myocardinfarct wordt meegeteld (ongeacht de plek van overlijden).

Deze cijfers zijn ook onderdeel van:

 
 

 

  Toelichting
Volledige naam indicator Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname voor een acuut myocardinfarct is overleden.
Bron Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)OECD Health Statistics

Berekening

Teller: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een acuut myocardinfarct en die binnen 30 dagen na de opname overleden waren.
Noemer: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een acuut myocardinfarct.

Interpretatie

Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute fase van een acuut myocardinfarct. De uitkomst van deze indicator wordt positief beïnvloed door een snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle therapeutische vaatinterventie (zoals percutane coronaire interventie (PCI)), preventie van complicaties, vroegtijdige revalidatie en toepassen van de juiste medicatie.

Toelichting bij referentiewaarde Mediaan getoonde OECD-landen (gemiddelde van Polen en Italië)

Jaar

2019 (nationaal); 2017 (internationaal)

Heupfracturen die uiterlijk op de volgende kalenderdag geopereerd worden

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

Tijdigheid van opereren van een heupfractuur 2017

LandZelfde dag (op dag 0)Volgende dag (op dag 1)Op dag 2Uiterlijk twee dagen (dag 2)Uiterlijk volgende dag (op dag 0 of 1)
Denemarken30,657,78,696,988,3
NEDERLAND (2016)35,452,68,096,088,0
Zweden38,545,98,492,884,4
Duitsland35,946,39,291,482,2
Noorwegen28,852,115,196,080,9
Zwitserland (2015)35,344,411,190,879,7
Verenigd Koninkrijk29,046,814,990,775,8
Oostenrijk40,535,312,988,775,8
Canada23,749,818,992,473,5
Finland (2015)23,948,514,486,872,4
Estland34,537,313,885,671,8
Nieuw Zeeland19,651,217,788,570,8
Israël18,748,821,188,667,5
Ierland25,341,617,184,066,9
Tsjechië24,239,416,980,563,6
Litouwen28,225,317,370,853,5
Slovenië19,529,820,269,549,3
Italië (2015)6,129,018,153,235,1
Spanje11,820,619,551,932,4
Portugal15,316,112,143,531,4
Letland3,715,021,940,618,7

Trend tijdigheid van opereren van een heupfractuur (2000 - 2019)

JaartalZelfde dagUiterlijk volgende dagUiterlijk binnen 2 dagen
200035,379,890,1
200137,480,291,1
200235,580,090,3
200336,280,991,1
200437,981,091,4
200539,083,392,9
200639,185,493,4
200742,386,293,9
200841,885,293,6
200943,486,594,2
201042,287,194,7
201141,186,895,2
2012
201342,989,495,7
201437,789,996,5
201536,587,495,8
201635,388,096,0
201734,887,496,3
201833,886,196,0
201933,985,495,4
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage operaties aan heupfracturen dat uiterlijk de volgende kalenderdag is geopereerd 

Bronnen

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)OECD Health Statistics

Berekening

Teller: Aantal patiënten van 65 jaar of ouder dat werd opgenomen in het ziekenhuis met een heupfractuur en dezelfde, of de daaropvolgende kalenderdag werd geopereerd.
Noemer: aantal patiënten van 65 jaar of ouder dat werd opgenomen in het ziekenhuis met een heupfractuur, en daaraan werd geopereerd.

Interpretatie

De tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van de fractuur en de operatie is van invloed op de uitkomst van behandeling. Vroeg chirurgisch ingrijpen verlaagt mogelijk de kans op sterfte en complicaties, en leidt mogelijk tot een kortere opnameduur (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2018). Daarnaast verkort wachten op een operatie de periode met pijn en ongemakt. In de richtlijn Beleid rondom spoedoperaties wordt aanbevolen om een heupfractuur tijdens de dag van de opname of tijdens de volgende kalenderdag na opname te opereren Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2018.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan getoonde OECD-landen: Estland (meting 2017)

Jaar

Nationaal: 2019

Internationaal: 2017 (tenzij anders aangegeven) 

Literatuur Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2018; OECD, 2019

Datum publicatie

20-05-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Opname-/operatietijd proximale femurfractuur. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ; 2018. Bron
 2. OECD. Health at a Glance 2019. Paris: OECD; 2019. Bron

Ambulanceritten binnen 15 minuten bij de patiënt

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 95 procent moet van alle spoedeisende ambulance ritten binnen de norm van 15 minuten ter plaatse zijn.

3-jarige trend (2017 - 2019)

3-jarige trend is stabiel
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage spoedeisende ambulanceritten dat binnen de norm van 15 minuten ter plaatse is.

Bronnen

Sectorkompas Ambulancezorg Nederland

Berekening

Teller: aantal A1-inzetten binnen de norm.
Noemer: totaal aantal A1-inzetten.

Interpretatie

Binnen de ambulancezorg geldt een streefnorm dat – onder normale omstandigheden -  95% van de A1-inzetten (spoed) binnen 15 minuten (12 minuten rijtijd + 3 minuten meld- en uitruktijd) ter plaatse moet zijn, wanneer de ambulance vertrekt vanaf een ambulancestandplaats. Overschrijdingen ontstaan door een combinatie van factoren zoals onvoldoende beschikbaarheid van ambulances, onvoldoende spreiding van standplaatsen en overmacht zoals slecht weer, verkeerscongestie of een uitzonderlijk grote vraag naar ambulancezorg op een bepaald moment.

Toelichting bij de referentiewaarde

Streefnorm

Jaar

2019

Meer informatie Acute zorg op Volksgezondheidenzorg.info; Sectorkompas AZN
Literatuur Kommer et al., 2020

Datum publicatie

15-02-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Kommer G.J, Engelfriet P., Over E., de Bruin-Kooistra M., Mohnen S.M. Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2020. Bilthoven: RIVM; 2020. Bron

Relatieve 5-jaarsoverleving bij baarmoederhalskanker

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 67,5%

Referentiewaarde

5-jarige trend

Trend: toename dat is gunstig

Relatieve 5-jaarsoverleving bij baarmoederhalskanker, 2010-2014

[container]

Bron: CONCORD-3

 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2)
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij baarmoederhalskanker

[container]
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen jaren en landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2)
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Relatieve 5-jaarsoverleving bij baarmoederhalskanker

Bron

CONCORD-3 (prestatie-indicator en internationale vergelijking) Nederlandse Kanker Registratie (NKR) (Nederlandse trend)

Berekening

Teller: percentage patiënten met baarmoederhalskanker dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is.
Noemer: percentage personen uit een vergelijkbare groep qua leeftijd en geslacht in de algemene bevolking dat na 5 jaar nog in leven is.

Interpretatie

5-jaarsoverleving is de uitkomst van enerzijds vroege opsporing en anderzijds effectieve behandeling en is daarmee een indicator voor de effectiviteit van de kankerzorg.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 28 OECD-landen (Portugal/Australië)

Jaar

2014

Relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 86,6%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 86,3%

3-jarige trend

Relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker, 2010-2014

[container]

Bron: CONCORD-3

 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2)
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker

[container]

Bron: NKR

 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker

Bron

CONCORD-3 (prestatie-indicator en internationale vergelijking); Nederlandse Kanker Registratie (NKR) (Nederlandse trend)

Berekening

Teller: percentage patiënten met borstkanker dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is.
Noemer: percentage personen uit een vergelijkbare groep qua leeftijd in de algemene bevolking dat na 5 jaar nog in leven is.

Interpretatie

5-jaarsoverleving is de uitkomst van enerzijds vroege opsporing en anderzijds effectieve behandeling en is daarmee een indicator voor de effectiviteit van de kankerzorg.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 28 OECD-landen (Zwitserland/België)

Jaar

2014

Relatieve 5-jaarsoverleving bij colonkanker

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 63,9%

3-jarige trend

Trend: De 3-jarige trend laat een teoname zien. Dat is gunstig.

Relatieve 5-jaarsoverleving bij colonkanker, 2010-2014

[container]

Bron: CONCORD-3 

 • Internationale cijfers zijn alleen beschikbaar voor colon- en endeldarmkanker afzonderlijk. Daarom staan in deze figuur alleen overlevingscijfers voor colondarmkanker.
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij colonkanker

[container]
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen jaren en landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Relatieve 5-jaarsoverleving bij dikkedarmkanker

Bronnen

Nederlandse Kanker Registratie (NKR); CONCORD-3

Berekening

Teller: percentage patiënten met dikkedarmkanker dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is.
Noemer: percentage personen uit een vergelijkbare groep qua leeftijd en geslacht in de algemene bevolking dat na 5 jaar nog in leven is.

Interpretatie

5-jaarsoverleving is de uitkomst van enerzijds vroege opsporing en anderzijds effectieve behandeling en is daarmee een indicator voor de effectiviteit van de kankerzorg.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 28 OECD-landen (Frankrijk/Nieuw Zeeland)

Jaar

2014

Ziekenhuisopnamen astma en COPD

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

Ziekenhuisopnamen voor astma en COPD 2017

Personen van 15 jaar en ouder
Nederlandse naamAstmaCOPDTotaal
Australië (2016)7,133,240,3
Ierland4,128,832,9
Denemarken5,427,132,5
België2,926,229,1
Duitsland325,929
Verenigd Koninkrijk7,320,828,1
Verenigde Staten (2016)3,922,926,8
Litouwen5,321,126,3
Zuid Korea8,118,226,3
Oostenrijk2,222,624,8
Noorwegen2,521,924,4
Letland9,314,824,2
NEDERLAND (2016)3,72023,6
Polen (2016)8,61523,6
Israël4,217,221,4
Spanje3,517,521
Slowakije8,212,720,9
Finland4,913,318,2
Tsjechië3,114,417,4
Zweden1,715,216,9
Frankrijk (2015)31215
Zwitserland (2015)2,811,113,8
Slovenië3,39,512,8
Estland2,69,712,2
Portugal1,37,79
Italië15,46,4
 • Gestandaardiseerd naar OECD-standaard

Trend ziekenhuisopnamen voor astma en COPD

Personen van 15 jaar en ouder
JaarAstmaBI ondergrens astmaBI bovengrens astmaCOPDBI ondergrens COPDBI bovengrens COPDTotaalBI ondergrens totaalBI bovengrens totaal
20062,472,382,5515,3115,1015,5217,7817,4818,07
20072,762,672,8515,4515,2315,6618,2117,9118,51
20082,792,702,8815,2515,0415,4618,0417,7418,33
20093,002,913,0915,3115,1115,5218,3218,0218,61
20103,203,103,2915,8115,6016,0119,0018,7019,31
20113,113,013,2015,5915,3915,8018,7018,4018,99
20123,603,503,7016,6116,4016,8220,2119,9120,52
2013
20143,363,273,4618,7518,5418,9722,1121,8022,42
20153,503,403,5921,1720,9521,4024,6724,3524,99
20163,673,573,7719,9019,6920,1223,5723,2623,89
20173,603,503,7018,6518,4418,8622,2521,9522,55
20183,263,173,3517,9317,7318,1321,1920,9021,48
20193,263,163,3517,5617,3717,7620,8220,5321,11
 • Gestandaardiseerd naar de OECD-standaard
Deze cijfers zijn ook onderdeel van

 

 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal ziekenhuisopnamen met als hoofddiagnose astma of COPD

Bron

Ziekenhuisgegevens: tot en met 2012: LMR; vanaf 2014: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ);

Bevolkingsgegevens: Basisregistratie personen (BRP);

Internationaal: OECD Health Statistics

Bronhouder primaire bron DHD (LMR en LBZ); CBS (BRP); OECD

Berekening

Teller: aantal personen van 15 jaar en ouder dat in de periode van een jaar opgenomen is geweest in een ziekenhuis met als hoofddiagnose astma of COPD.
Noemer: bevolking van 15 jaar en ouder.

Toelichting bij berekening

Exclusie van dagopnamen, opnamen bij vrouwen met een diagnose in verband met zwangerschap, bevalling of kraambed, opnamen waarbij de patiënt overleed tijdens de opname en opnamen vanuit een ander ziekenhuis.
Bij astma: opnamen bij mensen met een diagnose cystische fibrose of aangeboren afwijking van het ademhalingsstelsel. 

Interpretatie

Ziekenhuisopnamen voor astma of COPD zijn in de meeste gevallen te voorkomen door goede en tijdige ambulante zorg, veelal in de eerste lijn.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 26 OECD landen: Nederland/Polen (meting 2017)

Jaar

Nederlands cijfer: 2019
Internationale vergelijking: 2017 (of laatst beschikbare jaar)

Volledigheid van de gegevens In 2013 was van ongeveer 2,3% van alle opnamen geen diagnose geregistreerd. De schatting van het aantal opnamen vanwege astma of COPD is daarom mogelijk iets te laag. Na 2014 was de onvolledigheid zeer klein. In de periode voor 2014 is gecorrigeerd voor de onvolledigheid. 
Literatuur OECD, 2019

Datum publicatie

18-05-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. OECD. Health at a Glance 2019. Paris: OECD; 2019. Bron

Ziekenhuisopnamen diabetes mellitus

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus 2017

Personen van 15 jaar en ouder
LandAantal ziekenhuisopnamen per 10.000
Zuid Korea24,5
Slowakije21,9
Litouwen21,8
Polen (2016)21,0
Duitsland20,9
Verenigde Staten (2016)17,0
Tsjechië16,5
Oostenrijk16,2
Frankrijk (2015)15,1
Australië (2016)14,4
België13,9
Letland11,9
Chili11,9
Finland11,7
Estland10,8
Slovenië10,2
Denemarken9,8
Canada9,6
Zweden7,9
Ierland7,8
Noorwegen7,7
Verenigd Koninkrijk7,4
Zwitserland (2015)7,3
Israël6,6
NEDERLAND (2016)5,9
Portugal5,2
Spanje4,5
Italië4,3
 • Gestandaardiseerd naar OECD standaard 

Trend ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus

Personen van 15 jaar en ouder
JaarMannenBI ondergrens (m)BI bovengrens (m)VrouwenBI ondergrens (v)BI bovengrens (v)TotaalBI ondergrens (t)BI bovengrens (t)
20068,48,18,66,36,26,57,37,17,4
20077,87,58,05,95,86,16,86,66,9
20087,87,68,15,95,86,16,86,76,9
20098,07,88,25,75,55,96,86,66,9
20108,48,28,66,15,96,37,27,07,3
20117,87,68,05,85,66,06,76,66,9
20128,48,28,65,85,66,07,06,87,1
2013
20147,77,57,95,04,95,26,36,16,4
20157,57,37,75,04,85,26,16,06,2
20167,47,27,64,64,44,85,95,86,0
20177,47,27,64,44,34,65,85,75,9
20187,16,97,23,93,84,15,45,25,5
20196,76,56,93,83,74,05,25,05,3

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

 • Gestandaardiseerd naar de OECD standaard

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van

 

 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal ziekenhuisopnamen met als hoofddiagnose diabetes mellitus

Bron

Ziekenhuisgegevens: tot en met 2012: LMR; vanaf 2014: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Bevolkingsgegevens: Basisregistratie personen (BRP); 

Internationaal: OECD Health Statistics

Berekening

Teller: aantal personen dat in een jaar opgenomen is geweest met hoofddiagnose diabetes mellitus
Noemer: bevolking van 15 jaar en ouder 

Toelichting bij de berekening

Exclusie van dagopnamen, opnamen met een diagnose diabetes verband houdend met ondervoeding, opnamen bij vrouwen met een diagnose in verband met zwangerschap, bevalling of kraambed, opnamen waarbij de patiënt overleed tijdens de opname en opnamen vanuit een ander ziekenhuis.

Interpretatie

Wanneer mensen met diabetes goede zorg krijgen en in staat worden gesteld goed voor zichzelf te zorgen (zelfmanagement), kan dat een positief effect hebben op meerdere risicofactoren, zoals bloedglucosewaarde, bloeddruk, cholesterolgehalte en roken. Dit kan complicaties en ziekenhuisopnamen voorkomen. Goede en tijdige zorg, gecombineerd met ondersteuning en zelfmanagement-educatie zijn daarom van groot belang. Dit wordt met name  geleverd in de eerste lijn, en zo nodig op een polikliniek. Daarnaast kan een gezonde leefstijl het ontstaan van diabetes voorkómen, en daarmee ook het ontstaan van complicaties en ziekenhuisopnamen.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan getoonde OECD-landen (Estland & Finland)

Jaar

Nederlands cijfer: 2019

Internationale vergelijking: 2017 (of laatst beschikbare jaar) 

Volledigheid van gegevens

In 2013 was de gegevensbron (LBZ) onvolledig, daarom worden er van dat jaar geen gegevens getoond. In 2014 was van ongeveer 2,3% van alle opnamen geen diagnose geregistreerd. De schatting van het aantal opnamen vanwege diabetes mellitus is daarom mogelijk iets te laag. Na 2014 was de onvolledigheid zeer klein. In de periode voor 2013 is gecorrigeerd voor deze onvolledigheid.

Literatuur OECD, 2019

Datum publicatie

18-05-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. OECD. Health at a Glance 2019. Paris: OECD; 2019. Bron

Ziekenhuisopnamen hartfalen

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

3-jarige trend: De trend is stabiel

Ziekenhuisopnamen voor hartfalen 2017

Personen van 15 jaar en ouder
LandOpnamen hartfalen per 10.000
Polen (2016)51,1
Litouwen50,3
Slowakije47,9
Duitsland38,9
Verenigde Staten (2016)37,1
Tsjechië35,4
Finland28,6
Frankrijk (2015)26,6
Italië25,0
Estland24,9
Oostenrijk23,6
Zweden23,4
Australië (2016)22,7
Israël22,6
Slovenië22,4
Zwitserland (2015)17,5
Canada17,0
Noorwegen16,4
NEDERLAND (2016)15,3
Spanje14,3
Denemarken14,0
Ierland11,7
Portugal11,1
Verenigd Koninkrijk10,0
Chili9,6
Zuid Korea8,8
 • Gestandaardiseerd naar de OECD standaard

Bron:  OECD Health Statistics

Trend ziekenhuisopnamen voor hartfalen

Personen van 15 jaar en ouder
JaarMannenBI ondergrens (m)BI bovengrens (m)VrouwenBI ondergrens (v)BI bovengrens (v)TotaalBI ondergrens (t)BI bovengrens (t)
200622,121,722,514,714,41517,917,718,1
200722,221,822,61514,715,31817,818,3
200821,521,121,914,814,615,117,717,417,9
200922,221,822,615,815,51618,518,318,7
201022,42222,815,915,616,118,618,418,8
201121,721,322,114,914,615,117,817,518
201222,121,722,515,114,815,418,117,918,3
2013
201418,017,718,412,612,312,814,914,715,1
201518,718,319,013,313,113,615,615,415,8
201618,117,818,513,112,913,415,315,115,4
201716,716,417,111,711,511,913,813,614,0
201815,715,416,011,211,011,413,112,913,2
201916,716,417,011,611,411,813,713,513,9

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

 • Gestandaardiseerd naar de OECD standaard

 

 

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van

 
   

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal ziekenhuisopnamen met als hoofddiagnose hartfalen

Bron

Ziekenhuisgegevens: tot en met 2012: LMR; vanaf 2014: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Bevolkingsgegevens: Basisregistratie personen (BRP); 

Internationaal: OECD Health Statistics

Berekening

Teller: aantal personen dat in een jaar opgenomen is geweest met hoofddiagnose hartfalen
Noemer: bevolking van 15 jaar en ouder 

Toelichting bij berekening

Exclusie van dagopnamen, opnamen waarbij de patiënt overleed tijdens de opname, opnamen vanuit een ander ziekenhuis, opnamen bij vrouwen met een diagnose in verband met zwangerschap, bevalling of kraambed, opnamen waarbij een hartoperatie plaatsvond. 

Interpretatie

Hartfalen wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door hoge bloeddruk, diabetes of cardiovasculaire aandoeningen. De zorg hiervoor vindt in de meeste gevallen plaats in de eerste lijn. Acute verslechtering en ziekenhuisopnamen door hartfalen kunnen in de meeste gevallen worden voorkomen indien men beschikt over een goed functionerend gezondheidszorgsysteem, waar eerstelijnszorg toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Daarnaast kan een gezonde leefstijl het ontstaan van oorzaken voor hartfalen voorkomen. Het aantal opnamen ten gevolge van hartfalen kan geïnterpreteerd worden als maat voor kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg en publieke gezondheid. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan getoonde OECD-landen (Israël/Australië)

Jaar

Nederlands cijfer: 2019

Internationale vergelijking: 2017 (of laatst beschikbare jaar)

Volledigheid van de gegevens

In 2013 was de gegevensbron (LBZ) onvolledig, daarom worden er van dat jaar geen gegevens getoond. In 2014 was van ongeveer 2,3% van alle opnamen geen diagnose geregistreerd. De schatting van het aantal opnamen vanwege hartfalen is daarom mogelijk iets te laag. Na 2014 was de onvolledigheid zeer klein. In de periode voor 2013 is gecorrigeerd voor deze onvolledigheid.

Literatuur OECD, 2019

 

Datum publicatie

18-05-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. OECD. Health at a Glance 2019. Paris: OECD; 2019. Bron

Ervaren problemen in afstemming tussen eerste en tweede lijn

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 28%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 26%

3-jarige trend*

3-jarige trend: toename dat is ongunstig
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage personen dat problemen heeft ervaren met afstemming tussen de eerste en de tweede lijn

Bron

International Health Policy Survey, 2016; IQ healthcare, 2017

Berekening

Teller: aantal geënqueteerden (volwassen burgers in 11 landen) dat in de voorgaande twee jaar een specialist had bezocht en positief antwoordde op minimaal één van de volgende vragen: "Hebt u de afgelopen 2 jaar meegemaakt toen u een medisch specialist zag …

 • dat de specialist niet over de medische basisinformatie beschikte van uw huisarts?
 • uw huisarts niet geïnformeerd leek en niet op de hoogte was van de zorg die u van de specialist had ontvangen?

Noemer: alle geënqueteerden die aangaven in de voorgaande twee jaar een specialist bezocht te hebben (n=587 in 2016)

Interpretatie

Voor een optimale medisch-specialistische behandeling is het van belang dat zowel de huisarts als de medisch specialist over de juiste informatie over de patiënt beschikken. Dat komt effectiviteit, veiligheid en vraaggerichtheid ten goede.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 11 landen (Zwitserland)

Jaar

2016

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. IQ healthcare. International Health Policy Survey 2016; Onderzoek onder volwassen burgers in 11 landen . Nijmegen: IQ healthcare; 2017. Bron

Zorginfecties in ziekenhuizen

Indicatorwaarde (2020)

Referentiewaarde (niet beschikbaar)

Geen referentiewaarde

3-jarige trend (2018 - 2020)

Trend in zorginfecties in het ziekenhuis

Puntprevalentie
TotaalPOWISepsis/bacteriëmieUrineweginfectiesInfecties van de onderste luchtwegen
20155,31,90,70,71,1
20165,51,80,90,71,3
20175,31,80,80,91,1
20184,91,40,80,71,4
20195,91,91,10,81,1
20207,32,21,42,22,9

Bron:  PREZIES, 2020

 • POWI = postoperatieve wondinfecties
 • Urineweginfecties = symptomatische urineweg infecties 
 • Sepsis/bacteriëmie = primaire- en secundaire sepsis               
 • Infecties van de onderste luchtwegen =  longontsteking en andere lagere luchtweginfecties

 

* De puntprevalentie van sepsis is in 2020 significant gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren (RIVM, 2021)

** De puntprevalentie van de totale zorginfecties in de ziekenhuizen die aan PREZIES deelnemen is in 2019 significant gestegen ten opzichte van de jaren 2015-2018 (PREZIES, 2020).

*** De daling in puntprevalentie van postoperatieve wondinfecties tussen 2014 en 2018 is significant (p <0.01). De puntprevalentie van sepsis is in 2019 significant gestegen ten opzichte van de jaren 2015-2018  (PREZIES, 2019)(PREZIES, 2020)

Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal zorginfecties aanwezig of behandeld op peildatum, per 100 beoordeelde patiënten die op die peildatum waren opgenomen in het ziekenhuis.

Bron

PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREZIES)

Berekening

Teller: aantal zorginfecties aanwezig of behandeld op peildatum (dit zijn zowel de zorginfecties ontstaan tijdens de huidige opname als de zorginfecties die al aanwezig waren op het moment van heropname).

Noemer: aantal patiënten die op peildatum waren opgenomen in het ziekenhuis (x 100%).

In- en exclusie

Inclusie: patiënten die op de registratiedag met ontslag gaan.

Exclusie: patiënten die op de registratiedag worden opgenomen in een ziekenhuis en patiënten opgenomen op de afdelingen dagbehandeling, psychiatrie of (hemo)dialyse.

Toelichting

Het prevalentieonderzoek is opgezet als een puntprevelantie meting. De gegevens worden idealiter voor het hele ziekenhuis verzameld op één dag. In de praktijk is dit onmogelijk en worden de gegevens vaak verzameld in één maand. Per afdeling worden de gegevens wel verzameld op één dag (registratiedag). 

De cijfers gerapporteerd in PREZIES omvatten niet alle ziekenhuizen. In het jaar 2019 betreft het 30 van de 69 ziekenhuisinstellingen die vrijwillig participeren. 

Interpretatie

Zorginfecties zijn infecties die ontstaan tijdens of in aansluiting op een opname of behandeling in een zorginstelling. Zorginfecties kunnen ernstige gevolgen hebben voor patiënten. Van oppervlakkige ontstekingen tot ontstekingsreacties in het hele lichaam, tot aan overlijden. Zorginfectes veroorzaken verlenging van opname, heropname, heroperaties en verhoging van kosten.

Toelichting bij de referentiewaarde

N.v.t.

Jaar

2020

Literatuur PREZIES, 2019PREZIES, 2020RIVM, 2021

Datum publicatie

29-11-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. PREZIES. Referentiecijfers 2014 t/m 2018: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
 2. PREZIES. Referentiecijfers 2015 t/m 2019: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2020. Bron
 3. RIVM. Referentiecijfers 2016 t/m 2020: Prevalentieonderzoek zorginfecties ziekenhuizen. Bilthoven: RIVM; 2021. Bron

Suïcides in de geestelijke gezondheidszorg

Indicatorwaarde (2019)

Geen referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

3-jarige trend: De trend is stabiel

Trend suïcides in de geestelijke gezondheidszorg 2007 - 2019

TotaalIn de GGZBuitenBevraagde instellingenSuïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg
20071353539814
20081435574861
20091525628897
20101600607993
20111647651996105153
201217536771076170176
201318576961161264246
201418397271112254210
201518716841187168186
201618937241169326243
201719177591158349155
201818297641065348242
201918117211090346241
 • Inclusief PAAZ/PUC en crisisopvang.
 • Exclusief justitiële instellingen en zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren (solistisch werkende zorgverleners) in de ggz.
 • In 2011 en 2013 is er een trendbreuk omdat het aantal instellingen dat informatie heeft aangeleverd, toenam.
 • In 2015 is er een trendbreuk omdat het aantal instellingen dat informatie heeft aangeleverd, afnam (instellingen die uitsluitend zorg leveren die wordt bekostigd vanuit de generalistische basis-ggz, de Wmo en/of de Jeugdwet).
 • In 2016 is er een breuk in de trend omdat uitvraag is gedaan bij alle instellingen waarvan een kwaliteitsstatuut is geregistreerd bij ZiN. Dat leidde tot een toename van het aantal instellingen.
 • In 2017 is er een breuk in de trend omdat de uitvraag over zorg in het kader van de Jeugdwet binnen de ggz-instellingen is hervat, wat kan hebben bijgedragen aan een stijging van het aantal suïcides in de ggz.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal personen dat behandeld wordt in de geestelijke gezondheidszorg dat suïcide pleegt in één kalenderjaar. 

Bron

Meldingssysteem voor suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel van de IGJ

Berekening

Het aantal personen in behandeling van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) dat suïcide heeft gepleegd in één kalenderjaar. Deze indicator heeft zowel betrekking op personen die zijn opgenomen, als personen die ambulant worden behandeld. 

Interpretatie

Het aantal suïcides van mensen die in behandeling zijn van de GGZ zegt iets over de implementatie en doeltreffendheid van suïcidepreventie binnen de GGZ. Als dit kengetal in de loop van de tijd stijgt, kan dat betekenen dat de doeltreffendheid van de preventie niet toereikend is. Zorgverleners in de GGZ worden ondersteund met de generieke module diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uit 2018, de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uit 2012, en het kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit uit 2010.

Beperking indicator

Als gevolg van verschillende manieren van het verzamelen van de gegevens en de wijzigingen in het zorgstelsel, wisselt het aantal instellingen waarbij gegevens zijn uitgevraagd van jaar tot jaar (zie de voetnoten bij de cijfers). Daarom kunnen op basis van deze indicator niet al te harde conclusies over trends in de tijd worden getrokken.

Jaar

2019

Nosocomiale decubitus in instellingen voor langdurige zorg

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 2,9%

Referentiewaarde (niet beschikbaar)

Geen referentiewaarde

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is stabiel
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage cliënten met nosocomiale decubitus van graad 2 of hoger in instellingen voor langdurige zorg

Bron

Landelijke prevalentiemeting zorgkwaliteit (Universiteit Maastricht; Care and Public Health Research Institute)

Berekening

Teller: alle cliënten waarbij op één meetmoment decubitus van graad 2 of hoger is vastgesteld (door twee hulpverleners).

Noemer: alle onderzochte cliënten. 

Interpretatie

Het aantal cliënten dat nosocomiale (= tijdens het verblijf ontstane) decubitus krijgt in een zorginstelling is een indicatie voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. 

Decubitus leidt tot pijn en ongemak en heeft een ongunstig effect op de kwaliteit van leven en kan zelfs leiden tot sterfte. Bovendien leidt het tot hoge kosten in de gezondheidszorg. Veel decubitusgevallen kunnen voorkómen worden door het nemen van specifieke maatregelen. 

In 2019 werden 11.303 cliënten onderzocht, het jaar daarvoor bijna 13.000.

Toelichting bij de referentiewaarde

n.v.t.

Jaar

2019

Separaties in de geestelijke gezondheidszorg

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde (niet beschikbaar)

Referentiewaarde niet beschikbaar

3-jarige trend (2017 - 2019)

Trend uren separatie van alle GGZ-instellingen 2014 - 2019

JaarAantal uren
2014423507
2017404120
2018415999
2019383195

Bron: Zorginzicht.nl, bewerking door het RIVM

 • Voor de trend berekening zijn voor een aantal instellingen (2) missende waarden geïmputeerd door middel van een lineaire regressie.

Trend uren separatie per GGZ-instelling

RichtingAantal GGZ instellingen
Daling2
Gelijk18
Stijging 2

Bron: Zorginzicht.nl, bewerking door het RIVM

 • Dit diagram laat zien welk deel van de GGZ-instellingen in de periode 2014 - 2019 een stijging, daling of geen verschil in totale separatieuren hebben geregistreerd.
 • Door middel van een lineaire regressie analyse is bepaald of de daling/stijging in het aantal separatieuren per instelling significant was in de periode 2014 - 2019.
 • Voor dit diagram zijn alleen instellingen meegenomen waarvan voor alle jaren metingen bekend zijn (dit betreft 22 GGZ-instellingen).
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Totaal aantal uren separatie in de geestelijke gezondheidszorg.

Bron

Zorginstituut Nederland (2017 - 2019) en Casusregister Argus (2014)

Bronhouder primaire bron

Zorginstituut Nederland (2017 - 2019) en GGNet (2014)

Berekening

Som van het aantal uren separatie per GGZ-instelling 

Extra toelichting

De indicator is berekend op basis van gegevens van alle grote GGZ-instellingen (27).                                                     
Exclusie: Separaties op afdelingen of instellingen voor forensische zorg, instellingen voor specifieke patiëntengroepen en afdelingen psychiatrie in algemene ziekenhuizen en medische centra. 

Indicatorwaarde (26 van de 27 instellingen): voor de berekening van de indicatorwaarde zijn alleen instellingen meegnomen die in 2019 cijfers hebben aangeleverd. 

Trend alle instellingen (24 van de 27 instellingen): voor de trend zijn alleen instellingen meegenomen waar tenminste voor 3 jaar waarden zijn aangeleverd. voor twee instellingen is één ontbrekend jaar geïmputeerd door middel van lineaire regressie. 

Trend per instelling (22 van de 27 instellingen): voor de berekening van de trend per instelling zijn alleen instellingen meegenomen waarvan voor alle jaren een meting beschikbaar was. Met behulp van een lineaire regressieanalyse is bepaald of sprake was van een significant stijgende, dalende of gelijkblijvende trend voor elke instelling. 

Interpretatie

Het terugdringen van aantal en duur van vrijheidsbeperkende interventies is een belangrijk doel van de brancheorganisatie in de GGZ, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en Rijksoverheid. Vrijheidsbeperkende interventies, zoals separatie, zijn ingrijpende maatregelen die niet zelden leiden tot verergering van angsten, depressie, psychose of tot suïcidaliteit. Er zijn alternatieve aanpakken beschikbaar maar die worden niet altijd  toegepast.

Indicatorontwikkeling

De Argus-registratie van vrijheidsbeperkende interventies bestaat niet meer. Om toch inzicht te krijgen in landelijke ontwikkelingen in het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies, is voor de actualisatie van de indicator gebruik gemaakt van een andere bron (Zorginzicht), met als kanttekening dat de betrouwbaarheid van de cijfers niet helemaal duidelijk is, terwijl aan de validatie van de cijfers uit de Argus-registratie veel zorg besteed is. Er wordt gewerkt aan de opzet van een nieuwe registratie voor vrijheidsbeperkende interventies.

Toelichting bij de referentiewaarde

N.v.t.

Jaar

2019

Literatuur

Het Dolhuys Manifest, 2016; IGJ, 2018; IGJ, 2019Rijksoverheid, 2018TNO, 2013

Experts en redactie

Datum publicatie

24-06-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Het Dolhuys Manifest. Het Dolhuys Manifest. Haarlem: Dolhuys; 2016. Bron
 2. IGJ. Dwangtoepassing en separatiepraktijk in de GGZ: toezicht 2015 en 2016. Utrecht: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; 2018. GoogleScholar
 3. IGJ. Toezicht terugdringen separeren en afzonderen in de GGZ 2016 - 2019. Utrecht: IGJ; 2019. Bron
 4. Rijksoverheid. Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022. Den Haag: Rijksoverheid; 2018. GoogleScholar
 5. TNO. Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting . Soesterberg: TNO; 2013. Bron

Tevredenheid zorgverleners met de kwaliteit van de geleverde zorg in de eigen instelling binnen ziekenhuizen en de GGZ

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: Een score van 4 betekent tevreden

4-jarige trend

4-jarige trend: stabiel

Tevredenheid van verpleegkundigen met de kwaliteit van de geleverde zorg in de eigen instelling

Schaal 1 t/m 5
JaartalZiekenhuisGGZTotaal
20133,463,663,51
20153,343,53,4
20173,453,483,48
20193,353,303,34
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
 • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er geen statistisch significante stijging/daling zichtbaar is.

Deze cijfers zijn ook onderdeel van

 
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Gemiddelde score op een schaal voor tevredenheid van zorgverleners in ziekenhuizen en GGZ-instellingen met de kwaliteit van geleverde zorg in de eigen instelling

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

De scores betreffen een gemiddelde van de antwoorden op 3 vragen naar de kwaliteit van zorg. Dit betreft een sub-schaal van de Maastrichtse arbeidstevredenheidsschaal voor de gezondheidszorg (MAS-GZ). De antwoorden worden gegeven op een vijfpuntsschaal, waarbij: 5=zeer tevreden, 4=tevreden, 3=neutraal, 2=ontevreden en 1=zeer ontevreden. Het gemiddelde kan variëren tussen 1 en 5.

Toelichting bij de berekening

Vragen worden ingevuld door verpleegkundigen en verzorgenden in vijf sectoren (waarvan twee hier weergegeven) (n=327 in 2019).

Voor deze indicator zijn de volgende 3 vragen uit de MAS-GZ gebruikt: "Hoe tevreden bent u met: de mate waarin u over het algemeeen tijd hebt uw patiënten/cliënten goed te verzorgen?", "Hoe tevreden bent u met: de mate waarin u individuele zorgverlening aan uw patiënten/cliënten kunt geven?", "Hoe tevreden bent u met: de mate waarin u het gevoel hebt psychosociale begeleiding aan uw patiënten/cliënten te geven?". 

Interpretatie

Een van de deelaspecten van arbeidstevredenheid is de kwaliteit van de zorg in de eigen instelling. Als zorgverleners ontevreden zijn over de kwaliteit van zorg, kan dat erop duiden dat patënten zorg van onvoldoende kwaliteit ontvangen, bijvoorbeeld dat er in het algemeen te weinig tijd beschikbaar is om goede zorg te ontvangen of dat de zorg te weinig toegespitst is op de individuele zorgbehoefte. Een hoger cijfer duidt op een betere kwaliteit in de ogen van zorgverleners.

Toelichting bij de referentiewaarde

Een score van 4 staat gelijk aan "tevreden".

Jaar

2019

Literatuur Verest et al., 2019

Datum publicatie

10-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verest W., de Veer A., de Groot K., Francke A. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht : Nivel; 2019. Bron

Onvoldoende kwaliteit van zorg op de eigen afdeling volgens verpleegkundigen binnen ziekenhuizen en de GGZ

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 10%

4-jarige trend

Trend: De 3-jarige trend is stabiel

Trend onvoldoende kwaliteit van zorg op eigen afdeling volgens verpleegkundigen in ziekenhuizen en de GGZ

ZiekenhuisGGZTotaal
201314,69,112,9
201516,113,815,5
201713,213,313,1
201915,318,216,3
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
 • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er geen statistisch significante stijging/daling zichtbaar is.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen en GGZ-instellingen dat van mening is dat de kwaliteit van zorg binnen de eigen afdeling of team regelmatig of vaak niet goed is

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

Teller: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen en GGZ die 'regelmatig’ of ‘vaak' antwoordden op de vraag: "Hoe vaak komt het volgens u in het algemeen binnen uw afdeling of team voor dat de kwaliteit van zorg verleend door verpleegkundigen en/of verzorgenden niet goed is?".

Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord (n=328 in 2019).

Interpretatie

Het oordeel van zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voorhanden. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door minder dan 10% positief beantwoord zal worden. Er wordt vanuit gegaan dat een 0% score per definitie niet haalbaar is.

Jaar

2019

Literatuur Verest et al., 2019

Datum publicatie

12-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verest W., de Veer A., de Groot K., Francke A. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht : Nivel; 2019. Bron

Onvoldoende gekwalificeerd personeel volgens zorgverleners binnen ziekenhuizen en de GGZ

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 25%

4-jarige trend

3-jarige trend: De trend is stijgend; dat is ongunstig

Trend onvoldoende gekwalificeerd personeel volgens verpleegkundigen in ziekenhuizen en de GGZ

JaarZiekenhuisGGZTotaal
201323,924,624,2
201529,529,529,7
201733,341,836,4
201940,643,342,2
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
 • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er sprake is van een statistisch significante stijging over de tijd (2013 - 2019).

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen en GGZ-instellingen dat van mening is dat er in de eigen instelling onvoldoende gekwalificeerd personeel is om goede kwaliteit van zorg te leveren.

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

Teller: verpleegkundigen en verzorgenden die 'nee' antwoordden op de vraag: "Vindt u dat er voldoende gekwalificeerd personeel is om goede kwaliteit van zorg te leveren?"

Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord (n=328 in 2019).

Interpretatie

Voldoende gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde om kwaliteit van zorg te leveren. Het oordeel van zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief.

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voorhanden. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door drie kwart positief beantwoord zal worden. Er wordt vanuit gegaan dat een 100% score niet haalbaar is.

Jaar

2019

Literatuur Verest et al., 2019

Datum publicatie

12-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verest W., de Veer A., de Groot K., Francke A. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht : Nivel; 2019. Bron

Tevredenheid zorgverleners met de kwaliteit van de geleverde zorg in de eigen instelling in de langdurige zorg

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 4

Trend

Trend tevredenheid zorgverleners met de kwaliteit van geleverde zorg in de eigen instelling in de langdurige zorg

Schaal van 1 t/m 5
JaarGZ verpleegkundigenTZ verpleegkundigenTZ verzorgendenIO verpleegkundigenTotaal
20133,374,013,83,243,52
20153,273,853,673,143,50
20173,313,803,703,023,52
20193,093,653,542,993,37
 • GZ = gehandicaptenzorg inclusief agogisch begeleiders; TZ = thuiszorg; IO = intramurale ouderenzorg.
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
 • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er geen statistisch significante daling zichtbaar is.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Gemiddelde score op schaal voor tevredenheid van zorgverleners in de langdurige zorg met kwaliteit van geleverde zorg in de eigen instelling.

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

De scores betreffen een gemiddelde van de antwoorden op 3 vragen naar de kwaliteit van zorg. Dit betreft een sub-schaal van de Maastrichtse arbeidstevredenheidsschaal voor de gezondheidszorg (MAS-GZ). De antwoorden worden gegeven op een vijfpuntsschaal, waarbij: 5=zeer tevreden, 4=tevreden, 3=neutraal, 2=ontevreden en 1=zeer ontevreden. Het gemiddelde kan variëren tussen 1 en 5.

 

Toelichting bij de berekening

Vragen worden ingevuld door verpleegkundigen en verzorgenden in vijf sectoren (waarvan drie hier weergegeven) (n=557 in 2019).

Voor deze indicator zijn de volgende 3 vragen uit de MAS-GZ gebruikt: "Hoe tevreden bent u met: de mate waarin u over het algemeeen tijd hebt uw patiënten/cliënten goed te verzorgen?", "Hoe tevreden bent u met: de mate waarin u individuele zorgverlening aan uw patiënten/cliënten kunt geven?", "Hoe tevreden bent u met: de mate waarin u het gevoel hebt psychosociale begeleiding aan uw patiënten/cliënten te geven?". 

Interpretatie

Een van de deelaspecten van arbeidstevredenheid is de kwaliteit van de zorg in de eigen instelling. Als zorgverleners ontevreden zijn over de kwaliteit van zorg, kan dat erop duiden dat patënten zorg van onvoldoende kwaliteit ontvangen, bijvoorbeeld dat er in het algemeen te weinig tijd beschikbaar is om goede zorg te ontvangen of dat de zorg te weinig toegespitst is op de individuele zorgbehoefte. Een hoger cijfer duidt op een betere kwaliteit in de ogen van zorgverleners.

Toelichting bij de referentiewaarde

Een score van 4 staat gelijk aan "tevreden".

Jaar

2019

Literatuur Verest et al., 2019

Datum publicatie

12-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verest W., de Veer A., de Groot K., Francke A. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht : Nivel; 2019. Bron

Onvoldoende kwaliteit volgens verpleegkundigen en verzorgenden binnen eigen afdeling of team in de langdurige zorg

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 10%

Trend

Trend: De 3-jarige trend is stabiel

Trend onvoldoende kwaliteit van zorg op de eigen afdeling volgens verpleegkundigen en verzorgenden en verzorgenden in de langdurige zorg

JaarGZ verpleegkundigenTZ verpleegkundigenTZ verzorgendenIO verpleegkundigenTotaal
20137,86,06,214,09,2
201513,711,57,416,212,7
201714,28,79,822,413,1
201911,911,55,619,412,1
 • GZ = gehandicaptenzorg (inclusief agogisch begeleiders); TZ =  thuiszorg; IO = intramurale ouderenzorg.
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
 • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er geen statistisch significante stijging/daling zichtbaar is.

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat de kwaliteit van zorg binnen de eigen afdeling of team regelmatig of vaak niet goed is

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

Teller: aantal verpleegkundigen en verzorgenden dat 'regelmatig' of 'vaak' antwoordde op de vraag: "Hoe vaak komt het volgens u in het algemeen binnen uw afdeling of team voor dat de kwaliteit van zorg verleend door verpleegkundigen en verzorgenden niet goed is?"

Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord (n=561 in 2019).

Interpretatie

Een matig of slecht eigen oordeel over de kwaliteit van zorg binnen de afdeling of team van verpleegkundigen en verzorgenden, kan erop wijzen dat patiënten zorg van onvoldoende kwaliteit ontvangen. Het oordeel van zorgverleners is subjectief maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voorhanden. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door minder dan 10% positief beantwoord zal worden. Er wordt vanuit gegaan dat een 0% score per definitie niet haalbaar is.

Jaar

2019

Literatuur Verest et al., 2019

Datum publicatie

12-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verest W., de Veer A., de Groot K., Francke A. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht : Nivel; 2019. Bron

Onvoldoende gekwalificeerd personeel volgens verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentuewaarde: 25%

4-jarige trend

Trend onvoldoende gekwalificeerd personeel volgens verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg

JaarGZ verpleegkundigenTZ verpleegkundigenTZ verzorgendenIO verpleegkundigenTotaal
201325,727,911,434,425,9
201534,042,123,441,537,1
201735,637,122,144,035,0
201939,249,526,846,042,9
 • GZ = gehandicaptenzorg (inclusief agogisch begeleiders); TZ = thuiszorg; IO = intramurale ouderenzorg.
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
 • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er sprake is van een statistisch significante stijging over de tijd (2013 - 2019).

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat er in de eigen instelling onvoldoende gekwalificeerd personeel is om een goede kwaliteit van zorg te leveren.

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

Teller: verpleegkundigen en verzorgenden die 'nee' antwoordden op de vraag: "Vindt u dat er voldoende gekwalificeerd personeel is om goede kwaliteit van zorg te leveren?" 

Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord (n=561 in 2019).

Interpretatie

Gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde om kwaliteit van zorg te leveren. Het oordeel van zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief. De overigen (57,1% in 2019) beantwoordden de vraag met 'ja' of 'weet ik niet'.

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voor handen. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door een kwart van de respondenten negatief beantwoord zal worden.  Er wordt vanuit gegaan dat een 0% score per defintie niet haalbaar is.

Jaar

2019

Literatuur Verest et al., 2019

Datum publicatie

12-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verest W., de Veer A., de Groot K., Francke A. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht : Nivel; 2019. Bron

Continue diepe sedatie met alleen morfine

Indicatorwaarde (2015)

Indicatorwaarde 4%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: Gebruik van alleen morfine wordt ontraden door KNMG

3-jarige trend (2013 - 2015)

3-jarige trend: Het percentage neemt af. Dat is gunstig.

Kenmerken van patiënten bij wie continue diepe sedatie werd uitgevoerd (2015)

KenmerkGroepPercentage
Leeftijd0-64 jaar16
Leeftijd65-79 jaar36
Leeftijd80 jaar en ouder48
HoofddiagnoseKanker46
HoofddiagnoseHart- of vaatziekte18
HoofddiagnoseAnders36
 • Het gaat hier om alle gevallen van diepe sedatie, zowel met alleen morfine, als met andere middelen
 • Per kenmerk (leeftijd en hoofddiagnose) tellen de categorieën op tot 100%
Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage gevallen van continue diepe sedatie met alleen morfine

Bron

Sterfgevallenonderzoek, 2015 (ZonMw); onderdeel van de evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Berekening

Teller: aantal gevallen van continue diepe sedatie met alleen morfine.
Noemer: alle gevallen van continue diepe sedatie.

Interpretatie

Om de continue diepe sedatie op een adequate en rustige wijze te laten verlopen waardoor adequate verlichting van het lijden ontstaat tot het moment van overlijden, heeft de KNMG in 2009 een richtlijn gepubliceerd. 

Geadviseerd wordt achtereenvolgens drie middelen toe te dienen; (1) midazolam, (2) levomepromazine en (3) propofol. 

Het eventueel gebruik van morfine moet alleen worden gecontinueerd/gebruikt bij pijn en/of dyspneu. Het gebruik/ophogen van enkel morfine met als doel sedatie en versnellen van overlijden wordt gezien als 'kunstfout' omdat dit vaak niet het gewenste effect geeft. Vaak leidt dit wel tot sufheid maar niet altijd tot verlies van bewustzijn. Daarnaast kan morfine bijwerkingen geven zoals delier (verwardheid) of myoclonieën (onvrijwillige samentrekkingen van spieren).

Methode

In het sterfgevallenonderzoek werd door middel van een steekproef onder behandelend artsen van overleden personen, een vragenlijst ingevuld. Het aantal sterfgevallen waarover gerapporteerd werd varieerde in de onderzoeksjaren van ruim 5.000 tot bijna 10.000; in 2015 ging het om 7.661 sterfgevallen.

Aan de hand van één vraag in het onderzoek werd bepaald of sprake was van continue diepe sedatie:

 1. Werd de patiënt tot aan het overlijden continue in diepe sedatie gehouden?

Tevens werd gevraagd welke middelen daarbij werden gebruikt, hoe lang de sedatie duurde, of de patiënt daarbij kunstmatig voeding of vocht kreeg toegediend, en of de arts rekening hield met bespoediging van het overlijden dan wel of bespoediging van het overlijden het doel van de palliatieve sedatie was.

Om de resultaten representatief te maken voor alle sterfgevallen in Nederland, zijn bij de analyse wegingsfactoren toegekend aan de sterfgevallen waarover een vragenlijst was ingevuld.

Toelichting bij de referentiewaarde

Gebruik van alleen morfine als sedativum wordt door KNMG ontraden.

Jaar

2015 (nieuwe cijfers verwacht in 2022)

Literatuur KNMG, 2009; Van der Heide et al., 2012Onwuteaka-Philipsen et al., 2007Onwuteaka-Philipsen et al., 2017

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. KNMG. Palliatieve sedatie. KNMG; 2009. Bron
 2. Van der Heide A, Brinkman-Stoppelenburg A, van Delden H, Onwuteaka-Philipsen B. Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde. Sterfgevallenonderzoek 2010.. Den Haag: ZonMw; 2012. Bron
 3. Onwuteaka-Philipsen B.D., Gevers J.K.M., van der Heide A., van Delden J.J.M., Pasman H.R.W., Rietjens J.A.C., et al. Evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Den Haag: ZonMw; 2007. Bron
 4. Onwuteaka-Philipsen B.D., Legemaate J., van der Heide A., van Delden H, Evenblij K., I. Hammoud E, et al. Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Den Haag: ZonMw; 2017. Bron

Aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt

Indicatorwaarde (2020)

Referentiewaarde*

Referentie waarde: niet beschikbaar

3-jarige trend (2018 - 2020)

Trend in aantal nieuwe gevallen bacteriële meningitis

Waartegen gevaccineerd wordt
Jaartal Pneumokok PCV10**Meningokok ACWY***HibTotaal*
1992104236
199377190
199450107
19953939
19964415
1997559
19984815
1999686
2000667
20011481376291
20021581115274
20031452811184
20041701316199
2005135317155
200613469149
2007138109157
20089976112
2009654574
2010465960
2011483354
2012358447
2013252835
2014194528
2015141621
201614121238
2017128828
2018817934
201967720
202030912

*Totaal: Hib, meningokokken serogroep (ACWY) en pneumokokken vaccin 10 serotypen (PCV10)
** Vanaf 2006 werd gevaccineerd tegen zeven serotypen van de pneumokokkenbacterie, vanaf 2011 tegen tien serotypen. De grafiek laat de incidentie zien van pneumokokkenmeningitis veroorzaakt door de 10 serotypen waartegen gevaccineerd wordt (10-valent polysaccharideconjugaatvaccin; PCV10)
*** Voor 1 mei 2018 werd alleen gevaccineerd tegen meningokokken serogroep C, daarna zijn de serogroepen A, W en Y toegevoegd. De grafiek laat de incidentie van serogroepen A, C, W en Y zien over de gehele meetperiode (1992 - 2019).

Jaartal invoering vaccin:

 • Hib: 1993
 • Meningokokken serogroep C: 2002
 • Pneumokokken 7 serotypen (PVC7): 2006
 • Pneumokokken 10 serotypen (PVC10): 2011
 • Meningokokken serogroepen A, C, W en Y: 2018
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Incidentie van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt

Bron

Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis; AMC/RIVM

Berekening

Aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt in een jaar.

Interpretatie

Bacteriële meningitis is een ernstige infectie van de membranen die de hersenen en het ruggenmerg omgeven, met een hoge mortaliteit en morbiditeit, ook als goede behandeling met antibiotica plaatsvindt. Bacteriële meningitis kan door verschillende soorten bacteriën worden veroorzaakt. In het Rijksvaccinatieprogramma zijn vaccins tegen Haemophilus influenza type b (Hib), pneumokokken (vanaf 2006 zeven serotypen, PCV7; vanaf 2011 tien serotypen, PVC10) en meningokokken (vanaf 2002 één serogroep (C) en op 1 mei 2018 uitgebreid naar vier serogroepen (ACWY)) opgenomen. Deze vaccins trachten het ontstaan van onder andere bacteriële meningitis te voorkomen.

Deze indicator geeft inzicht in de effectiviteit van preventie van bacteriële meningitis door middel van vaccinaties. Deze indicator laat niet zien wat het effect is op het vóórkomen van andere infectieziekten waartegen het Hib-, meningokokken A, C, W en Y- en pneumokokken-vaccin beschermen, zoals sepsis en longontsteking.

Toelichting bij de referentiewaarde

N.v.t.

Jaar

2020

Literatuur Jaarrapporten van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis

Mensen die afzien van zorg vanwege de kosten

Indicatorwaarde (2020)

Geen referentiewaarde

Geen referentiewaarde

3-jarige trend (2018 - 2020)

Afzien van zorg vanwege kosten

[container]

Bron: OECD

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de volwassen bevolking dat in de voorgaande 12 maanden wel eens afzag van zorg vanwege de kosten.

Bron

Consumentenpanel Gezondheidszorg, NivelOECD Health Statistics 

Berekening

Teller: aantal personen dat aangeeft in de voorgaande 12 maanden een medisch probleem te hebben maar heeft afgezien van (a) artsenbezoek, (b) een aanbevolen medisch onderzoek of (na)behandeling en/of (c) afhalen of gebruik van medicijnen vanwege de kosten.
Noemer: alle respondenten van 18 jaar en ouder (n=701, in 2020).

Toelichting bij de berekening

Nationaal: De groep respondenten was naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief voor de samenstelling van de bevolking in Nederland. Er is daarom een weging toegepast om hiervoor te corrigeren. 

Internationaal: Het internationale cijfer wordt ongewogen weergegeven, daarom wijkt deze iets af van de Nederlandse trend. 

Interpretatie

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorgaande 12 maanden wel eens heeft afgezien van één of meer vormen van zorg, vanwege de kosten. Dit geeft een indruk van de mate waarin kosten als een belemmering wordt gezien om naar een arts te gaan voor een klacht, aanbevolen onderzoek of behandeling of als belemmering voor het afhalen of gebruik van medicijnen.

Jaar

2020

Huisarts betrekt patiënt bij beslissingen

Indicatorwaarde (2020)

Referentiewaarde (2016)

5-jarige trend (2016 - 2020)

Personen die aangeven dat de huisarts hen betrekt bij beslissingen (laatst beschikbare jaar)

LandJaarPercentage
Israël (2018)201892,4
NEDERLAND (2017)201791,9
Portugal (2015)201590,9
Verenigd Koninkrijk (2016)201688,9
Nieuw-Zeeland (2016)201687,9
Australië (2016)201687,8
Duitsland (2016)201687,2
Zwitserland (2016)201686,9
Verenigde Staten (2016)201685,2
Canada (2016)201684,8
Zuid-Korea (2018)201882,4
Estland (2016)201680,9
Hongarije (2019)201980,1
Zweden (2016)201679,5
Noorwegen (2016)201678,8
Spanje (2016)201678,0
Polen (2016)201661,5

Bron: OECD Health Statistics

 • Door een verschil in de noemer bij de internationale berekening, wijkt het internationale cijfer iets af van het trendcijfer. Daarnaast wordt het internationale cijfer niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.

Trend patiënten die aangeven dat de huisarts hen meestal/altijd betrekt bij het nemen van beslissingen

JaarPercentage
201688
201792
201892
201992
202093

Bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nivel

 • Om een verandering in de periode 2016 - 2020 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. De lineaire regressie laat een significante stijging zien, er is sprake van een stijgende lineaire trend.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hem of haar meestal of altijd betrekt bij beslissingen over de zorg en behandeling.

Bron

Consumentenpanel Gezondheidszorg, NivelOECD

Berekening

Teller: aantal respondenten dat aangeeft dat de huisarts hen meestal of altijd betrekt bij het maken van beslissingen. 
Noemer trend: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk (n=701 (2020))
Noemer internationaal: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk (n=630 (2017)).

Toelichting bij de berekening

 • De cijfers in de trendfiguur zijn tot stand gekomen na weging van de resultaten, waardoor deze wat betreft leeftijd en geslacht representatief zijn voor de algemene bevolking.
 • De internationale cijfers worden ongecorrigeerd weergegeven. 
 • Om een verandering in de periode 2016 - 2020 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.  

Interpretatie

Het betrekken van de patiënt bij beslissingen maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.  

Toelichting indicator- en referentiewaarde

De indicatorwaarde is gemeten in 2020.

De referentiewaarde is het laatst beschikbare jaar zoals gepubliceerd in Health at a Glance (OECD) en is de mediaan van 17 OECD landen (gemiddelde van VS).

Jaar

2020

Huisarts besteedt voldoende tijd aan patiënt

Indicatorwaarde (2020)

Referentiewaarde

5-jarige trend (2016 - 2020)

3-jarige trend is stabiel

Personen die aangeven dat de huisarts voldoende tijd aan hen besteed (laatst beschikbare jaar)

LandJaartalPercentage
Israël (2018)201896,1
Nederland (2017)201793,3
Australië (2016)201691,6
Portugal (2015)201589,7
Nieuw-Zeeland (2016)201687,9
Hongarije (2019)201987,5
Estland (2016)201687,4
Zwitserland (2016)201687,4
Duitsland (2016)201685,8
Verenigd Koninkrijk (2018)201884,9
Frankrijk (2016)201683,7
Verenigde Staten (2016)201681,5
Zuid-Korea (2018)201880,8
Canada (2016)201679,9
Noorwegen (2016)201678,8
Zweden (2016)201673,7
Polen (2016)201670,0
Japan (2017)201742,1

Bron: OECD

 • Door een verschil in de noemer bij de internationale berekening, wijkt het internationale cijfer iets af van het trendcijfer. Daarnaast wordt het internationale cijfer niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.

Trend patiënten die aangeven dat eigen huisarts voldoende tijd aan hen besteedt

JaarPercentage
201694
201793
201894
201993
202092

Bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nivel

 • Om een verandering in de periode 2016 - 2020 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Hierbij is geen significante stijging of daling te zien.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts meestal of altijd voldoende tijd voor hen neemt.

Bron

Consumentenpanel Gezondheidszorg, NivelOECD

Berekening

Teller: aantal respondenten met aangeeft dat de huisarts meestal of altijd voldoende tijd voor hen neemt. 
Noemer trend: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk (n= (701)).
Noemer internationaal: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk (n=630 (2017)).

Toelichting bij de berekening:

 • De cijfers in de trendfiguur zijn tot stand gekomen na weging van de resultaten, waardoor deze wat betreft leeftijd en geslacht representatief zijn voor de algemene bevolking.
 • De internationale cijfers worden ongecorrigeerd weergegeven. 
 • Om een verandering in de periode 2016 - 2020 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.  

Interpretatie

Het besteden van voldoende tijd maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. 

Toelichting indicator- en referentiewaarde

De indicatorwaarde is gemeten in 2020.

De referentiewaarde is het laatst beschikbare jaar zoals gepubliceerd in Health at a Glance (OECD) en is de mediaan van 18 OECD landen (gemiddelde van VK en Duitsland).

Jaar

2020

Huisarts geeft de gelegenheid om vragen te stellen

Indicatorwaarde (2020)

Referentiewaarde (2016)

Referentiewaarde: 90,3%

5-jarige trend (2016 - 2020)

3-jarige trend is stabiel

Personen die aangeven dat de huisarts voldoende gelegenheid geeft om vragen te stellen (laatst beschikbare jaar)

LandJaarPercentage
NEDERLAND (2018)201794,8
Zwitserland (2010)201094,7
Tsjechië (2010)201093,9
Duitsland (2010)201093,7
Israël (2016)201693
Verenigd Koninkrijk (2010)201092,4
Nieuw-Zeeland (2010)201092,3
Portugal (2015)201591,6
Australië (2010)201088,9
Canada (2010)201088
Verenigde Staten (2010)201087,8
Estland (2016)201683,2
Noorwegen (2010)201083,1
Frankrijk (2010)201082,7
Zweden (2016)201681,3
Polen (2016)201667,9

Bron: OECD

 • Door een verschil in de noemer bij de internationale berekening, wijkt het internationale cijfer iets af van het trendcijfer. Daarnaast wordt het internationale cijfer niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.

Trend patiënten die aangeven dat de huisarts hen meestal/altijd de gelegenheid geeft om vragen te stellen

JaarPercentage
201695
201795
201896
201996
202093

Bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nivel

 • Om een verandering in de periode 2016 - 2020 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Hierbij is geen significante stijging of daling te zien.

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hem of haar meestal/altijd de gelegenheid geeft om vragen te stellen.

Bron

Consumentenpanel Gezondheidszorg, NivelOECD

Berekening

Teller: aantal respondenten dat aangeeft dat de huisarts hen meestal of altijd de gelegenheid geeft om vragen te stellen.
Noemer trend: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk (n=701 (2020))
Noemer internationaal: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk (n=630 (2017)).

Toelichting bij de berekening

 • De cijfers in de trendfiguur zijn tot stand gekomen na weging van de resultaten, waardoor deze wat betreft leeftijd en geslacht representatief zijn voor de algemene bevolking.
 • De internationale cijfers worden ongecorrigeerd weergegeven. 
 • Om een verandering in de periode 2016 - 2020 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.  

Interpretatie

Ruimte bieden voor vragen maakt deel uit van patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.

Toelichting indicator- en referentiewaarde

De indicatorwaarde is gemeten in 2020.

De referentiewaarde is het laatst beschikbare jaar zoals gepubliceerd door de OECD en is de mediaan van 16 OECD landen (gemiddelde van Australië en Portugal).

Jaar

2020