Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorgZorgbehoeften

Aandoeningen opgespoord met de hielprik

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 100%

3-jarige trend (2017 - 2019)

Trend is stabiel

Trend aandoeningen opgespoord met de hielprik 2002 - 2019

JaarTotaalAGS - CF - CHMetabole ziektenHbP
200298,097,4100,0
200399,199,0100,0
2004100,0100,0100,0
2005100,0100,0100,0
200698,998,8100,0
200799,4100,0100,097,6
200897,498,096,0100,0
200998,9100,098,996,7
201099,098,0100,0100,0
201196,993,9100,0100,0
201298,497,2100,0100,0
201392,989,497,997,2
201496,595,296,7100,0
2015100,0100,0100,0100,0
201697,996,5100,0100,0
201797,996,3100,0100,0
201898,997,8100,0100,0
201998,197,598,0100,0
 • AGS: adrenogenitaal syndroom
 • CF: cystische fibrose (taaislijmziekte)
 • CH: congenitale hypothyreoïdie
 • HbP: hemoglobinopathieën
Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening dat is opgespoord middels het programma 'neonatale hielprikscreening’

Bron

Monitor van de neonatale hielprikscreening

Berekening

Teller: aantal pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening dat is opgespoord middels het programma 'neonatale hielprikscreening’.
Noemer: aantal pasgeborenen met een vastgestelde zeldzame ernstige aandoening.

Interpretatie

De hielprik wordt gebruikt om een aantal zeldzame erfelijke aanoeningen op te sporen. Door een vroege opsporing kan zeer ernsige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind worden voorkomen of beperkt. De hielprik wordt daarom in de eerste week na de geboorte afgenomen door een medewerker van de thuiszorg, GGD of verloskundige.
Sinds de start van de hielprikscreening wordt het aantal aandoeningen waarop gescreend wordt steeds uitgebreid. Tussen 2011 - 2016 werdt gescreend op 17-18 aandoeningen. In 2017-2018 waren dit er 19 en vanaf 2019 zijn dit er 22. Per 1 oktober 2020 wordt gescreend op 23 aandoeningen. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Streven is alle pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening waarop gescreend wordt, op te sporen.

Jaar

2019

Aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt

Indicatorwaarde (2020)

Referentiewaarde*

Referentie waarde: niet beschikbaar

3-jarige trend (2018 - 2020)

Trend in aantal nieuwe gevallen bacteriële meningitis

Waartegen gevaccineerd wordt
Jaartal Pneumokok PCV10**Meningokok ACWY***HibTotaal*
1992104236
199377190
199450107
19953939
19964415
1997559
19984815
1999686
2000667
20011481376291
20021581115274
20031452811184
20041701316199
2005135317155
200613469149
2007138109157
20089976112
2009654574
2010465960
2011483354
2012358447
2013252835
2014194528
2015141621
201614121238
2017128828
2018817934
201967720
202030912

*Totaal: Hib, meningokokken serogroep (ACWY) en pneumokokken vaccin 10 serotypen (PCV10)
** Vanaf 2006 werd gevaccineerd tegen zeven serotypen van de pneumokokkenbacterie, vanaf 2011 tegen tien serotypen. De grafiek laat de incidentie zien van pneumokokkenmeningitis veroorzaakt door de 10 serotypen waartegen gevaccineerd wordt (10-valent polysaccharideconjugaatvaccin; PCV10)
*** Voor 1 mei 2018 werd alleen gevaccineerd tegen meningokokken serogroep C, daarna zijn de serogroepen A, W en Y toegevoegd. De grafiek laat de incidentie van serogroepen A, C, W en Y zien over de gehele meetperiode (1992 - 2019).

Jaartal invoering vaccin:

 • Hib: 1993
 • Meningokokken serogroep C: 2002
 • Pneumokokken 7 serotypen (PVC7): 2006
 • Pneumokokken 10 serotypen (PVC10): 2011
 • Meningokokken serogroepen A, C, W en Y: 2018
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Incidentie van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt

Bron

Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis; AMC/RIVM

Berekening

Aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt in een jaar.

Interpretatie

Bacteriële meningitis is een ernstige infectie van de membranen die de hersenen en het ruggenmerg omgeven, met een hoge mortaliteit en morbiditeit, ook als goede behandeling met antibiotica plaatsvindt. Bacteriële meningitis kan door verschillende soorten bacteriën worden veroorzaakt. In het Rijksvaccinatieprogramma zijn vaccins tegen Haemophilus influenza type b (Hib), pneumokokken (vanaf 2006 zeven serotypen, PCV7; vanaf 2011 tien serotypen, PVC10) en meningokokken (vanaf 2002 één serogroep (C) en op 1 mei 2018 uitgebreid naar vier serogroepen (ACWY)) opgenomen. Deze vaccins trachten het ontstaan van onder andere bacteriële meningitis te voorkomen.

Deze indicator geeft inzicht in de effectiviteit van preventie van bacteriële meningitis door middel van vaccinaties. Deze indicator laat niet zien wat het effect is op het vóórkomen van andere infectieziekten waartegen het Hib-, meningokokken A, C, W en Y- en pneumokokken-vaccin beschermen, zoals sepsis en longontsteking.

Toelichting bij de referentiewaarde

N.v.t.

Jaar

2020

Literatuur Jaarrapporten van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis

Deelname neonatale gehoorscreening

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

3-jarige trend: De trend is stabiel
Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan de neonatale gehoorscreening

Bron

Monitoring neonatale gehoorscreening (TNO/RIVM)

Berekening

Noemer: Pasgeborenen in Nederland die de neonatale gehoorscreening aangeboden krijgen.
Teller: Alle pasgeborenen die deelnemen aan de eerste screeningsronde van de NGS.

Interpretatie

De neonatale gehoorscreening (NGS) is een landelijk bevolkingsonderzoek dat iedere pasgeborene in Nederland krijgt aangeboden. Het doel van de NGS is om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 decibel (dB) aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij de kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie. Daarnaast kan het Audiologisch Centrum adviezen voor de begeleiding geven bij kinderen met gehoorverlies aan één oor. 

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is binnen het programma een 'signaalwaarde'; wanneer de indicator deze signaalwaarde overschreidt, kan dat wijzen op een afwijking en/of risico.

Jaar

2019

Literatuur

van der Ploeg et al., 2020

Datum publicatie

21-01-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van der Ploeg K, Wins S, Verkerk P. Monitor neonatale gehoorscreening 2019. Leiden: TNO; 2020. Bron

Vaccinatiegraad D(K)TP

Indicatorwaarde (2021)

Referentiewaarde

Trend (2019 - 2021)

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal 2018

LandPercentage
Hongarije99,9
Griekenland99
Japan99
Portugal99
België98
Israël97,6
Zuid-Korea97,5
Zweden97
Slowakije96,5
Frankrijk96,3
Tsjechië96
Letland96
Noorwegen96
Denemarken96
Zwitserland95,9
Polen 95,2
Italië95,1
Chili95
Australië94,6
Ierland94,5
Verenigd Koninkrijk94
Verenigde Staten 94
NEDERLAND93,5
Spanje93,4
Slovenië93
Duitsland93
Nieuw-Zeeland92,6
Litouwen92,3
Estland91,9
Canada91
Finland91
Oostenrijk85
 • DKT: Difterie, Kinkhoest, Tetanus. (In het Engels DTP: Diphtheria, Tetanus, Pertussis)
 • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

Trend vaccinatiegraad voor D(K)TP 2006 - 2021

JaarBasisimmuniteitVolledig afgesloten
200694,393,0
200794,092,5
200894,592,6
200995,293,5
201095,093,4
201195,492,2
201295,493,0
201395,593,1
201495,492,7
201594,892,7
201694,292,0
201793,590,8
201892,690,0
201992,489,5
202092,689,7
202193,188,9
 • D(K)TP = difterie, (kinkhoest), tetanus en polio
 • Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van:

 
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) Percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor DKTP heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor DTP volledig heeft afgesloten. DKTP = difterie, kinkhoest, tetanus, polio. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin tegen kinkhoest is tot 4 jaar opgenomen in de vaccinatie, schoolkinderen krijgen alleen DTP-vaccinatie.

Bron

RIVM-DVP nationale vaccinatieregister PraeventisOECD Health Statistics

Berekening

Teller: (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die de basisimmuniteit voor DKTP hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor DKP volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Toelichting berekening 

Voor basisimmuniteit geldt: alle kinderen van 2 jaar die vier vaccinaties tegen DKTP hebben ontvangen. Voor een volledig afgesloten serie geldt: alle kinderen van 10 jaar die de volledige serie DKTP-vaccinaties hebben ontvangen. Sinds 1 september 2006 wordt bij kleuters uitsluitend een combinatievaccin DKTP gegeven en geen apart kinkhoestvaccin. 

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van minimaal 90% voor de hele bevolking; deze is nodig om groepsbescherming te bereiken.

Jaar

2021

Literatuur

van Lier et al., 2021World Health Organization, 2013

Datum publicatie

01-07-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Hament J-M, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding; 2021. Bron
 2. World Health Organization. Global Vaccine Action Plan 2011-2020. Geneve: World Health Organization; 2013. Bron

Vaccinatiegraad BMR

Indicatorwaarde (2021)

Referentiewaarde

Trend (2019 - 2021)

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor mazelen 2018

LandPercentage
Hongarije100
Portugal99
Letland98
Zuid-Korea98
Israël98
Duitsland97
Spanje97
Zweden97
Griekenland97
Japan97
Finland96
Zwitserland96
Tsjechië96
Noorwegen96
Slowakije96
België96
Australië95
Oostenrijk94
Denemarken94
Slovenië93
NEDERLAND93
Chili93
Italië93
Polen 93
Litouwen92
Nieuw-Zeeland92
Verenigd Koninkrijk92
Verenigde Staten 92
Ierland92
Canada90
Frankrijk90
Estland87
 • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

Trend vaccinatiegraad voor BMR 2006 - 2021

JaarBasisimmuniteitVolledig afgesloten
200695,492,9
200795,992,5
20089692,5
200996,293
201096,293,1
201195,992,1
201295,992,6
201396,192,9
20149692,4
201595,592,7
201694,892
201793,890,9
201892,990,1
201992,589,5
202093,689,7
202193,689,0
 • BMR = bof, mazelen en rodehond.
 • Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor BMR heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor BMR volledig heeft afgesloten. BMR = bof, mazelen, rodehond. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Bron

RIVM-DVP; Nationale vaccinatieregister PraeventisOECD Health Statistics

Berekening

Teller:  (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die de basisimmuniteit voor BMR hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor BMR volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Toelichting berekening

Voor basisimmuniteit geldt: alle kinderen van 2 jaar die de BMR-vaccinatie bij 14 maanden hebben ontvangen. Voor een volledig afgesloten serie geldt: alle kinderen van 10 jaar die de volledige serie BMR-vaccinaties hebben ontvangen bij 14 maanden en 9 jaar. 

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van 95% voor de hele bevolking; deze is nodig om mazelen en rodehond volledig te elimineren.

Jaar

2021

Literatuur van Lier et al., 2021WHO, 2013 

Datum publicatie

01-07-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Hament J-M, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding; 2021. Bron
 2. WHO. Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Geneva: World Health Organization; 2013. Bron

Vaccinatiegraad HPV 14-jarige meisjes

Indicatorwaarde (2021)

Referentiewaarde*

Trend (2019 - 2021)

Deze cijfers zijn ook onderdeel van:  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage compleet afgeronde series binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor het HPV-vaccin (humaan papillomavirus)

Bron

RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

Berekening

Teller: alle meisjes met een leeftijd van 14 jaar, die de volledige HPV-serie hebben ontvangen.
Noemer: alle meisjes met de leeftijd van 14 jaar.

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus (HPV). Het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt beschermt tegen twee varianten van HPV die samen ongeveer 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Jaar

2021

Literatuur van Lier et al., 2021

Datum publicatie

01-07-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Hament J-M, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding; 2021. Bron

Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 45%

3-jarige trend (2017 - 2019)

Deze cijfers zijn ook onderdeel van 

 
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Bron

Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker

Overige bronnen

Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, ingesteld door vijf afzonderlijke screeningsorganisaties; ScreenIT

Berekening

Teller: Aantal personen dat heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. 
Noemer: Totaal aantal verstuurde uitnodigingen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker (totaal aantal personen in de doelgroep).

Interpretatie

Sinds 2014 worden personen van 55 t/m 75 jaar één keer in de twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Tijdens dit bevolkingsonderzoek wordt gescreend op colorectale kanker. Onder colorectale kanker wordt verstaan zowel kanker van de dikkedarm (karteldarm) en kanker van de endeldarm.

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van darmkanker worden opgespoord. Door deze vroege signalering kan de incidentie van darmkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen (door het behandelen van voorstadia en vroege stadia), kan mogelijke sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek), en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is. 

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het EU-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd.

Jaar

2019

Literatuur

IKNL, 2020Ponti et al., 2017

Datum publicatie

21-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. IKNL. Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2019. Utrecht: Integraal Kankercentrum Nederland; 2020. Bron
 2. Ponti A., Anttila A., Ronco G., Senore C. Against cancer - cancer screening in the European Union. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2017. Bron

Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

3-jarige trend (2017 - 2019)

Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2019

Land Deelname percentage
Ierland (2018)77,8
Tsjechië (2018)76
Verenigd Koninkrijk (2018)75,4
Zweden (2018)73,5
Slovenië72,4
Nieuw-Zeeland71,7
Finland (2018)71,4
Noorwegen (2018)70
Denemarken (2017)62
Canada (2016)61,1
Zuid-Korea57,1
NEDERLAND (2018)57
Chili (2017)55,5
Australië (2016)55,4
Litouwen (2018)50,9
Estland (2018)50,7
Slowakije (2018)46,2
Italië (2018)40,5
Letland39,7
Hongarije (2018)34,2
 • De frequentie van screening varieert per land deze is; 1, 2, 3 of 5 jaar
 • De leeftijd van de doelgroep varieert per land: begin varieert van 20 - 30 jaar, laatste oproep van 54 - 70 jaar
 • Alleen Finland heeft dezelfde frequentie en oproepleeftijd als Nederland
 • Chili telde in de berekening alleen collectief verzekerden mee (73,5% van de bevolking)

Trend deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2004 - 2019

JaarPercentage
200466,9
200566,8
200667,5
200767,9
200867,5
200966,3
201065,5
201166,2
201265,2
201366,2
201464,6
201564,4
201660,3
201757,0
201857,6
201956,0
 • Vanwege de corona pandemie is het bevolkingsonderzoek op 16 maart stilgezet. 2019 heeft daarom geen volledige peilperiode en valt daarom lager uit dan verwacht. 
  • Vanwege de overgang naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek dat op 1 januari 2017 is gestart, en vanwege gewijzigde bronnen vanaf 2017, zijn de deelnamepercentages vanaf 2016 niet goed vergelijkbaar met de percentages in de jaren vóór 2016. De percentages van 2016 en 2017 zijn onderling evenmin goed vergelijkbaar of met de jaren daarna.
 • Bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op basis van primaire hrHPV screening  (sinds 1 januari 2017) wordt vrouwen tevens de mogelijkheid geboden om deel te nemen met behulp van een zelfafnameset.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Bron

Monitor Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 2019 (IKNL); OECD Health Statistics

Overige bronnen Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, ingesteld door de vijf afzonderlijke screeningsorganisaties; ScreenIT

Berekening

Teller: aantal vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
Noemer: aantal vrouwen uit de doelgroep. De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 30-60 jarige vrouwen. We laten cijfers van 30-64 jaar zien, omdat 60-jarigen ook nog kunnen besluiten zich een paar jaar later te laten onderzoeken.

Interpretatie

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker worden opgespoord. Door deze vroege signalering kan de incidentie van baarmoederhalskanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen (behandeling van voorstadia en vroege stadia), kan mogelijk sterfte worden voorkomen.  De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Hoe meer vrouwen meedoen, hoe meer nieuwe gevallen en overlijdensgevallen er kunnen worden voorkomen. Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is.

Sinds 1 januari 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ingevoerd. Het primaire uitstrijkje wordt nu eerst getest op aanwezigheid van hoog-risico HPV (hrHPV). Pas als er hrHPV gevonden is, wordt hetzelfde uitstrijkje getest op cytologische afwijkingen.

Bij de internationale vergelijking moet er rekening mee worden gehouden dat er grote verschillen zijn in de screeningsprogramma's tussen landen (in o.a. frequentie en leeftijd van de doelgroep). De internationale vergelijking moet daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De Nederlandse doelgroep zijn vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. De internationale doelgroep gaat uit van vrouwen tussen de 20 en 69 jaar, hierdoor wijkt het Nederlandse kerncijfer iets af van het internationale cijfer. 

COVID-19 toelichting

Vanwege de corona pandemie is het bevolkingsonderzoek borskanker op 16 maart 2020 stilgezet. Vrouwen die in 2019 een uitnodiging kregen, zijn daarom niet allemaal gescreend waardoor het cijfer van 2019 lager uitvalt dan verwacht. Waarschijnlijk zou het deelnamepercentage uitgekomen zijn op ruim 57% (Monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker).

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het EU-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd.

Jaar

2019

Literatuur IKNL, 2020Ponti et al., 2017
   
   
   

Datum publicatie

08-03-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. IKNL. Monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2019. Utrecht: Integraal Kankercentrum Nederland; 2020. Bron
 2. Ponti A., Anttila A., Ronco G., Senore C. Against cancer - cancer screening in the European Union. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2017. Bron

Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker

Indicatorwaarde (2019)

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 70%

3-jarige trend (2017 - 2019)

3-jarige trend: De trend is dalend; dat is ongunstig

Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker 2019

LandDeelname percentage
Finland (2018)²83,6
Denemarken (2018) 83,2
Slovenië 76,8
NEDERLAND76,1
Noorwegen (2018)74,5
Ierland (2018)²74,3
Israël (2018)¹72,5
Nieuw-Zeeland 71,5
Zuid-Korea (2018)69,6
Tsjechië (2018)60,9
Italië (2018)60,5
Australië (2017) 55
Estland (2018)¹ ²52,8
Frankrijk (2018)50,2
Litouwen (2018)50
Duitsland (2017) 49,4
Chili (2017)¹42,2
Hongarije (2018)40
Letland 39,1
Slowakije (2018)¹30,4

Bron: OECD Health Statistics; Integraal Kankercentrum Nederland
1 Leeftijd van de doelgroep wijkt af van OECD noemer (50 - 69 jaar)
2 De frequentie van screening wijkt af van OECD definitie (éénmaal per twee jaar) 
Door een verschil in de noemer (leeftijd van de doelgroep) wijkt het internationale cijfer voor Nederland af van het trendcijfer.

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van

 
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

Bron

Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker; OECD

Overige bronnen Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, ingesteld door de vijf afzonderlijke screeningsorganisaties: ScreenIT

Berekening

Teller: vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker 
Noemer trend: aantal vrouwen uit de doelgroep (50 - 75 jarige vrouwen) 
Noemer internationaal: aantal vrouwen uit de doelgroep (50 - 69 jarige vrouwen)

Interpretatie

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van borstkanker worden opgespoord. Door vroege signalering kan de incidentie van borstkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen kan mogelijk sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is. 

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het EU-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd.

Jaar

2019

Literatuur

IKNL, 2020Ponti et al., 2017

Datum publicatie

25-02-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. IKNL. Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2018/2019. Utrecht: Integraal Kankercentrum Nederland; 2020. Bron
 2. Ponti A., Anttila A., Ronco G., Senore C. Against cancer - cancer screening in the European Union. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2017. Bron