Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorgSysteemdoelen

Aandeel collectieve uitgaven besteed aan zorg

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 21,7%

Geen referentiewaarde

Geen referentiewaarde

3-jarige trend

3-jarige trend is stijgend

Aandeel collectieve uitgaven besteed aan zorg 2017

CountryAandeel collectieve uitgaven besteed aan zorg (%)
Verenigde Staten 23%
Japan (2016)23%
Duitsland20%
Ierland*20%
Zweden19%
Verenigd Koninkrijk19%
Nederland*19%
Australië (2015)*18%
Noorwegen18%
Denemarken17%
Chili (2016)17%
Oostenrijk*16%
Tsjechië*15%
Spanje15%
België15%
Frankrijk*15%
Slovenië14%
Litouwen13%
Portugal*13%
Finland13%
Zuid-Korea (2016)13%
Slowakije*13%
Italië*13%
Israël12%
Estland12%
Polen11%
Zwitserland11%
Hongarije10%
Griekenland*10%
Letland9%

Bron: OECD

*Berekend volgens oude methode 

Sinds dit peiljaar (2017) maakt de OECD voor een deel van de landen gebruik van een nieuwe methode om onderscheid te maken tussen collectieve- en private zorguitgaven. Omdat deze gegevens nog niet voor alle landen beschikbaar zijn, is er enige voorzichtigheid geboden bij deze internationale vergelijking. 

 

Trend aandeel collectieve uitgaven besteed aan zorg

JaartalPercentage
200013,1
200113,4
200214,6
200315,2
200415,4
200515,6
200618,5
200718,8
200819,0
200919,4
201019,7
201120,3
201221,0
201320,8
201420,9
201520,9
201621,1
201721,4
201821,4
201921,7

Bron: CPB-MEV

Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de collectieve uitgaven dat wordt besteed aan zorg

Bron

Centraal Planbureau Macro Economische Verkenning 2020 (CPE-MEV) (nationaal), OECD health statistics (internationaal)

Berekening

Teller: totale collectieve zorguitgaven
Noemer: totale (bruto) collectieve uitgaven

Interpretatie

Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is het wenselijk het aandeel van de totale collectieve uitgaven dat wordt besteed aan de zorguitgaven te beperken. Een verdere stijging kan leiden tot verdringing van overige collectieve uitgaven zoals onderwijs. Een lager percentage is vanuit dit perspectief beter.

Deze indicator is berekend door het CPB en gebaseerd op de Zorgrekeningen van het CBS. De Zorgrekeningen beschrijft alle (directe) maatschappelijke uitgaven aan gezondheid en welzijn, waarbij direct contact is met de patiënt of cliënt, en activiteiten van beleid, beheer en verzekering van gezondheids- en welzijnszorg. De CPB-definitie is minus de uitgaven in de kinderopvang.

Een internationale vergelijking voor collectieve zorguitgaven maken is lastig. Wat in het ene land als collectieve uitgaven gezien wordt, kan in een ander land privaat zijn. Door kleine verschillen in definities wijkt het Nederlandse CPB cijfer iets af van het Nederlandse OECD cijfer. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Bij deze indicator wordt geen referentiewaarde gegeven, omdat deze indicator niet verwijst naar een beter of slechter presterend zorgsysteem. 

Jaar

2019

Literatuur OECD, 2019

Datum publicatie

15-01-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. OECD. Health at a Glance 2019. Paris: OECD; 2019. Bron

Aandeel bruto binnenlands product besteed aan zorg

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 9,9%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 9,1%

3-jarige trend

3-jarige trend dalend dat is gunstig

Bruto binnenlands product besteed aan zorg 2018

LandTotaalCollectief gefinancierdPrivaat gefinancierd
Verenigde Staten 16,914,32,6
Zwitserland12,27,84,4
Duitsland11,29,51,7
Frankrijk11,29,31,9
Zweden11,09,31,8
Japan10,99,21,7
Canada10,77,53,3
Denemarken10,58,81,6
België10,48,02,4
Oostenrijk10,37,72,6
Noorwegen10,28,71,5
NEDERLAND9,98,21,8
Verenigd Koninkrijk9,87,52,2
Nieuw Zeeland9,37,41,9
Australië9,36,42,8
Portugal 9,16,03,1
Finland9,16,82,2
Chili8,95,23,7
Spanje8,96,22,6
Italië8,86,52,3
Zuid-Korea8,14,83,3
Slovenië7,95,82,2
Griekenland7,84,73,1
Tsjechië7,56,21,3
Israël7,54,82,6
Ierland7,15,31,8
Litouwen6,84,52,3
Slowakije 6,75,41,3
Hongarije6,64,62,0
Estland6,44,91,6
Polen6,34,51,8
Letland5,93,42,5

* Alle landen presenteren voorlopige cijfers
Bron: OECD

Trend bruto binnenlands product besteed aan zorg

JaartalCollectief gefinancierdPrivaat gefinancierdTotaal
20056,222,879,10
20067,611,489,08
20077,611,449,05
20087,671,619,28
20098,311,689,99
20108,471,6910,16
20118,461,7710,23
20128,651,8910,54
20138,592,0010,58
20148,572,0010,57
20158,401,9210,32
2016*8,361,9410,30*
2017*8,241,8610,10*
2018**8,161,789,94**

* Voorlopig cijfer (2016 - 2017)
** Nader voorlopig cijfer (2018)
Bron: CBS (totaal)/OECD (collectief/privaat) 

Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van het bruto binnenlands product dat wordt besteed aan zorg

Bronnen

CBS, bewerking RIVMOECD System of Health Accounts

Berekening

Teller: totale zorguitgaven.
Noemer: bruto binnenlands product.

Interpretatie

Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is het gewenst het aandeel van de zorguitgaven in het bbp te beperken. Een lager percentage is vanuit dat perspectief(!) beter.

Collectieve financiering bestaat uit uitgaven door de overheid, ziekenfondsen, verplichte zorgverzekeringen en verplichte medische spaarrekeningen. In Nederland omvat dit zorguitgaven van de overheid (subsidies, WMO, Jeugdwet) en de Wlz

Private financiering bestaat zowel uit vrijwillige vooruitbetaalde zorguitgaven en directe betalingen van zorgkosten (diensten of materialen) door een zorggebruiker. In Nederland omvat dit aanvullende verzekeringen, betalingen door bedrijven (zoals arbozorg), directe eigen betalingen en het eigen risico/eigen bijdrage binnen de zorgverzekeringswet. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 32 OECD-landen: Finland / Portugal

Jaar

2018

Literatuur Definities collectieve en private financiering: OECD et al., 2017

Datum publicatie

12-11-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. OECD, European Union, World Health Organization. Classification of Health Care Financing Schemes (ICHA-HF). Paris : OECD Publishing; 2017. Bron

Collectieve zorguitgaven per werkende per jaar

Indicatorwaarde

Referentiewaarde: 8.023 euro

Geen referentiewaarde

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is stijgend; dat is ongunstig

Collectieve zorguitgaven per werkende 2017

LandDollar
Verenigde Staten (2016)17185,78405
Noorwegen10737,8193
Frankrijk10139,28425
Duitsland9644,712395
België9204,914426
Zweden9168,691566
Zwitserland9134,337275
Denemarken8907,162261
NEDERLAND8690,162322
Ierland8621,824396
Oostenrijk8326,29401
Japan7703,69918
Italië6900,195153
Verenigd Koninkrijk6879,605268
Finland6794,261281
Canada6741,092396
Australië6237,005889
Spanje5896,547586
Nieuw Zealand5402,935055
Slovenië4498,196226
Tsjechië4355,516338
Portugal4171,954337
Griekenland4084,351563
Israël4053,212717
Slowakije3923,74248
Zuid-Korea3247,028475
Estland3228,749953
Polen3126,66419
Hongarije3073,413533
Lithouwen2819,782256
Chili2585,108066
Letland2034,210041

Bron: OECD

Trend collectieve zorguitgaven per werkende

Euro per werkendeEuro per werkende (lopende prijzen 2017)
20075791,76396,0
20086288,86802,2
20096735,27121,2
20107181,07577,3
20117404,87743,9
20127718,18055,4
20137771,27998,8
20147817,87943,5
20157723,17823,8
20167863,17902,5
20178022,88022,8
  • Minimaal 1 uur werk per week
  • Werkenden tussen de 15 en 75 jaar
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Collectieve zorguitgaven per werkende per jaar

Bron

Rijksbegroting VWS en CBS (trend), OECD (internationaal)

Berekening

Teller: totale collectieve zorguitgaven. Noemer: totale aantal werkenden tussen de 15 en 75 jaar die minimaal 1 uur per week betaald werk hebben (of onbetaald binnen een familiebedrijf).
Een tweede berekening is gemaakt in lopende prijzen (2017).

Interpretatie

De zorguitgaven worden voor een groot deel gefinancierd uit inkomen uit arbeid (Wlz premie, inkomensafhankelijke Zvw premie, zorgtoeslag uit algemene middelen). De hoogte van de collectieve zorguitgaven is zo van invloed op de kosten van arbeid. Hogere zorgpremies en belastingen maken arbeid duurder en werken minder aantrekkelijk. De betaalbaarheid van de zorg hangt dus ook af van het aantal werkenden dat de collectieve zorglasten moet dragen. Daarom drukken we de collectieve uitgaven aan zorg hier uit ten opzichte van het aantal werkenden.
De Nederlandse cijfers wijken iets af van de internationale. De internationale cijfers (in Dollars!) zijn gebaseerd op de koopkrachtpariteit of "purchasing power parity", PPP. PPPs vergelijken de koopkracht van geldeenheden tussen verschillende landen; ze geven aan hoeveel je van de valuta van het ene land moet uitgeven om hetzelfde te kunnen voor 1 eenheid van de valuta in het andere land.

Toelichting bij de referentiewaarde

Geen

Jaar

2017

Jaarlijkse groei private zorguitgaven op macroniveau

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 0,03% stijging

Referentiewaarde

Referentie waarde: 3,9% stijging

3-jarige trend

Geen trend beschikbaar

Jaarlijkse groei private zorguitgaven op macroniveau 2015-2017

Gemiddelde groei
LandGemiddelde groei
Letland14,09
Zuid-Korea9,39
Polen8,99
Chili8,30
Estland7,50
Israël7,01
Hongarije6,41
Nieuw Zeeland6,20
Lithouwen6,05
Noorwegen5,91
Verenigd Koninkrijk5,54
Tsjechië4,63
Canada4,36
Finland4,26
Zweden4,18
Slowakije4,01
Verenigde Staten (2016)3,80
Australië3,72
Italië3,71
Zwitserland3,53
Duitsland3,22
Portugal2,99
Oostenrijk2,91
Denemarken2,84
Spanje2,75
Slovenië2,34
Japan1,70
België1,09
Ierland1,05
Griekenland0,09
NEDERLAND0,03
Frankrijk-7,76

Bron: OECD

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Jaarlijkse groei van de zorguitgaven op macroniveau

Bronnen

OECD (internationaal), Rijksbegroting (trend)

Berekening

Gemiddeld genomen over de afgelopen 3 jaar (2015/2016/2017): Teller; absolute groei in de totale private zorguitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar. Noemer; totale private zorguitgaven in het voorgaande jaar.

Interpretatie

Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is het gewenst de zorguitgavengroei te beperken. Een lager groeipercentage is vanuit dat perspectief beter.
Voor de nationale trend en de international vergelijking zijn enigszins verschillende definities van zorguitgaven gebruikt. Hierdoor verschilt het groeipercentage van Nederland tussen beide statistieken.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 30 OECD-landen (Verenigde Staten/Slowakije)

Jaar

2015-2017

Jaarlijkse groei collectieve zorguitgaven op macroniveau

Indicatorwaarde

Referentiewaarde: 2,36% groei

Geen referentiewaarde

3-jarige trend

Trend: De 3-jarige trend is stijgend dat is ongunstig

Jaarlijkse groei collectieve zorguitgaven op macroniveau 2015-2017

Gemiddelde groei
Land2015-2017
Letland9,3
Zuid-Korea8,9
Chili8,7
Estland8,0
Polen7,2
Hongarije6,0
Israël5,4
Lithouwen5,3
Noorwegen5,2
Verenigde Staten5,0
Australië4,9
Zweden4,6
Duitsland4,6
Nieuw Zeeland4,6
Slowakije4,5
Canada4,0
Slovenië4,0
Ierland3,7
Portugal3,6
Verenigd Koninkrijk3,4
Oostenrijk3,3
Spanje3,2
Zwitserland3,1
Denemarken2,8
Tsjechië2,8
Finland1,9
België1,9
Japan1,8
Frankrijk1,7
Griekenland1,5
Italië1,5
NEDERLAND1,1

Bron: OECD

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Jaarlijkse groei van collectieve zorguitgaven op macroniveau

Bronnen

OECD (internationaal), Rijksbegroting (trend)

Berekening

Gemiddeld genomen over de afgelopen 3 jaar (2015/2016/2017): Teller; absolute groei in de totale collectieve zorguitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar. Noemer; totale collectieve zorguitgaven in het voorgaande jaar.

Interpretatie

Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is het gewenst de zorguitgavengroei te beperken. Een lager groeipercentage is vanuit dat perspectief beter.
Voor de nationale trend en de internationale vergelijking zijn enigszins verschillende definities van zorguitgaven gebruikt. Hierdoor verschilt het groeipercentage van Nederland tussen beide statistieken.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 30 OECD-landen (Slovenië/Canada)

Jaar

2015-2017

Mensen die afzien van zorg vanwege de kosten

Indicatorwaarde (2019)

Geen referentiewaarde

Geen referentiewaarde

3-jarige trend

Afzien van zorg vanwege kosten

[container]

Bron: OECD

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de volwassen bevolking dat in de voorgaande 12 maanden wel eens afzag van zorg vanwege de kosten.

Bron

NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg (2019), OECD Health Statistics (2016)

Berekening

Teller: aantal personen dat aangeeft in de voorgaande 12 maanden een medisch probleem te hebben maar heeft afgezien van (a) artsenbezoek, (b) een aanbevolen medisch onderzoek of (na)behandeling en/of (c) afhalen of gebruik van medicijnen vanwege de kosten.
Noemer: alle respondenten van 18 jaar en ouder (n=664).

Toelichting bij de berekening

De groep respondenten was naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief voor de samenstelling van de bevolking in Nederland. Er is daarom een weging toegepast om hiervoor te corrigeren. 

Interpretatie

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de voorgaande 12 maanden vanwege kosten wel eens heeft afgezien van één of meer vormen van zorg. Dit geeft een indruk van de mate waarin kosten als een belemmering wordt gezien om naar een arts te gaan voor een klacht, aanbevolen onderzoek of behandeling of als belemmering voor het afhalen of gebruik van medicijnen.

Jaar

2019

Literatuur Meijer et al., 2020

Datum publicatie

09-07-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. Meijer M., Brabers A., Victoor A., De Jong J. Negen procent van de mensen ziet af van zorg vanwege de kosten. Er is sprake van een daling in de periode 2016-2019. Utrecht: Nivel; 2020. Bron

Mensen die afzien van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 0,1%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 2,4%

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is dalend; dat is gunstig

Afzien van dringende tandheelkundige zorg vanwege kosten 2017

16 jaar en ouder, in de afgelopen 12 maanden
Land20172016201520142013
Letland13,413,113,417,518,4
Portugal11,513,814,415,514,2
Griekenland9,713,411,912,48,1
Estland6,39,210,27,67,8
Noorwegen4,43,63,93,14,4
Denemarken4,23,73,94,13,9
Spanje4,05,14,87,67,4
België3,53,73,53,82,8
Litouwen3,33,63,13.13,4
Zwitserland (2016)3,33,32,74,64,6
Ierland3,03,14,85,75,5
Frankrijk2,72,93,15,35,1
Italië2,08,09,69,99,4
Verenigd Koninkrijk2,01,42,02,42,3
Hongarije1,72,03,93,94,3
Zweden1,53,43,64,45,5
Polen1,42,93,33,84,0
Slowakije1,41,71,92,01,9
Slovenië0,90,40,30,40,6
Oostenrijk0,70,40,30,41,1
Tsjechië0,70,60,81,21,0
Duitsland0,50,60,51,81,9
Finland0,30,40,30,30,2
NEDERLAND0,10,30,31,50,9

Bron: EU-SILCEurostat, 2019

Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de bevolking dat afziet van dringende tandheelkundige zorg vanwege de kosten

Bron

EU-SILCEurostat

Berekening

Teller: alle respondenten in de EU-SILC enquête van 16 jaar en ouder die aangaven in de afgelopen 12 maanden te hebben afgezien van dringende tandheelkundige zorg omdat dit teveel geld kostte.
Noemer: alle respondenten van 16 jaar en ouder. 

Interpretatie

De indicator geeft een indruk van financiële toegankelijkheid van tandheelkundige zorg. Tandheelkundige zorg is voor personen van 18 jaar en ouder niet opgenomen in het basispakket.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan 24 Europese landen

Jaar

2017

Experts en redactie

Datum publicatie

15-04-2019

Wanbetalers zorgverzekering

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: Er is geen norm, maar iedereen is wettelijk verplicht de premie voor een basisverzekering te betalen.

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is dalend; dat is gunstig
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal mensen met een zorgverzekering dat tenminste zes maanden hun premie voor de basisverzekering niet heeft betaald

Bron

 VWS Vverzekerden Monitor (VWS., 2019)

Berekening

Totaal aantal wanbetalers

Interpretatie

Wanbetalers zijn mensen die wel een zorgverzekering hebben maar de premie tenminste zes maanden niet betaald hebben. Wanbetaling van de zorgpremie staat niet op zichzelf. Vaak zijn er ook andere schulden. Uit onderzoek van Social Force (2014) blijkt dat deze groep moeilijk te bereiken is. Herhaaldelijke telefonische en schriftelijke oproepen leveren vaak niets op.

Toelichting bij de referentiewaarde

Er bestaat geen beleidsnorm voor het aantal wanbetalers, maar iedereen is wettelijk verplicht voor de basisverzekering te betalen.

Jaar

2018

Datum publicatie

24-10-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. VWS. VWS-Verzekerdenmonitor 2019. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2019. Bron