Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorg

Alle indicatoren

De prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg geven een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg en het functioneren van het zorgsysteem in bredere zin. De indicatoren zijn gerelateerd aan de drie systeemdoelen waarvoor de minister van VWS verantwoordelijk is: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, en daarnaast aan doelmatigheid en equity (verschillen tussen bevolkingsgroepen in kwaliteit en toegang van de zorg). Deze indicatoren kunnen ook ingedeeld worden naar zorgbehoefte. Zie voor een meer uitgebreide uitleg van doelen en methoden van den Berg et al., 2014.

Zorg rond de geboorte en zwangerschap

Kwaliteit

Toegankelijkheid

Gezond blijven

Kwaliteit

Toegankelijkheid

Beter worden

Kwaliteit

Toegankelijkheid

Beter worden (acute zorg)

Kwaliteit

Toegankelijkheid

Leven met een ziekte of beperking

Kwaliteit

Zorg rond het levenseinde

Kwaliteit

Doelmatigheid

Betaalbaarheid

Experts en redactie

Datum publicatie

21-09-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. van den Berg MJ, Kringos DS, Marks LK, Klazinga NS. The Dutch health care performance report: seven years of health care performance assessment in the Netherlands. Health Research Policy and Systems. 2014;12(1):1. Bron | DOI