Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Roken

Roken, 2015

 

Geslacht

Leerjaar

Onderwijsniveau

Totaal

Jongens

Meisjes

Klas 2

Klas 4

VMBO-bk

VMBO-gt

HAVO

VWO

Heeft ooit gerookt, (% Ja, een hele sigaret of meer)

15,4
 (14,4 - 16,4)

15,1
 (13,8 - 16,6)

15,8
 (14,5 - 17,0)

6,5
 (5,7 - 7,5)

24,1
 (22,4 - 25,8)

20,4
 (18,5 - 22,4)

17,0
 (15,2 - 18,9)

14,2
 (12,2 - 16,6)

7,4
 (6,4 - 8,4)

Heeft ooit gerookt, (% Ja, alleen een paar trekjes)

9,6
 (8,7 - 10,6)

10,7
 (9,3 - 12,2)

8,3
 (7,3 - 9,3)

8,2
 (7,0 - 9,7)

11,0
 (9,7 - 12,4)

10,1
 (9,0 - 11,2)

10,3
 (8,7 - 12,2)

10,0
 (7,8 - 12,7)

6,9
 (6,0 - 8,0)

Rookt nu: elke dag (% Ja)

5,4
 (4,7 - 6,3)

6,0
 (4,9 - 7,4)

4,6
 (3,9 - 5,5)

1,2
 (1,0 - 1,4)

9,6
 (8,2 - 11,2)

9,6
 (8,1 - 11,3)

5,3
 (4,3 - 6,4)

5,1
 (3,2 - 7,8)

1,1
 (0,8 - 1,5)

Rookt nu: minstens 1 keer per week (% Ja)

7,8
 (7,0 - 8,7)

8,1
 (6,9 - 9,5)

7,4
 (6,6 - 8,4)

2,6
 (2,1 - 3,2)

12,9
 (11,4 - 14,6)

12,8
 (11,2 - 14,6)

7,6
 (6,5 - 8,9)

7,6
 (5,5 - 10,3)

2,2
 (1,8 - 2,7)

  • Tussen haakjes staat het 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI)