Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Alcoholgebruik

Zes procent van de volwassenen drinkt meer dan richtlijn

Van de Nederlandse mannen boven de 19 jaar, drinkt bijna 7% dagelijks meer dan de maximum aanbevolen hoeveelheid van twee glazen alcohol.
Van de vrouwen boven de 19 jaar drinkt ruim 6% meer dan de maximum aanbevolen hoeveelheid van één glas alcohol per dag (Gezondheidsraad, 2006; Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD'en, CBS en RIVM GGD'en, CBS en RIVM, 2012).

Merendeel van de bevolking drinkt alcohol

In 2012 geeft 82,2% van de bevolking boven de 19 jaar aan wel eens alcohol te drinken. Meer mannen dan vrouwen drinken wel eens alcohol:

  • 87,8% van de mannen
  • 76,8% van de vrouwen

In de leeftijdsgroep 19 tot 30 jaar is het percentage drinkers het hoogst: 85,8% (Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD'en, CBS en RIVM GGD'en, CBS en RIVM, 2012).

Nederlander drinkt kwart liter alcohol per dag

Gemiddeld over de gehele bevolking, dus inclusief ouderen en kinderen, drinken Nederlanders 72 liter bier, 22 liter wijn en 3,5 liter gedestilleerd per persoon per jaar. Dit komt neer op een kwart liter alcoholische drank per persoon per dag. Deze cijfers zijn gebaseerd op de verkoopcijfers van alcohol in 2011 (van Laar et al., 2013).

 

Bronnen en literatuur

Bronnen

  1. Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD'en, CBS en RIVM, Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012. zorggegevens.nl

Literatuur

  1. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad; 2006. Bron
  2. van Laar MW, Cruts AAN, van Ooyen-Houben MMJ, Meijer RF, Croes EA, Ketelaars APM, et al. Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2012. Utrecht / Den Haag: Trimbos-instituut / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie; 2013. Bron