Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Organisaties

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. 0
 28. 1
 29. 2
 30. 3
 31. 4
 32. 5
 33. 6
 34. 7
 35. 8
 36. 9
 1. A

  AAIDD

  American Association on Intellectual and Developmental Disabilities

  ACR

  American College of Rheumatology

  ACTA

  Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is een samenwerkingsverband van de faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van de tandheelkunde. Internationaal gezien is ACTA toonaangevend in onderzoek en onderwijs.

  Alliantie Nederland Rookvrij
  AMC

  Academisch Medisch Centrum Amsterdam

  AMK

  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

  ArboNed

  ArboNed is een landelijke arbodienst, gespecialiseerd in verzuim, preventie en bevlogenheid.

  ASA

  American Society of Anesthesiologists

  AVL

  Het Antoni van Leeuwenhoek is een comprehensive cancer centre en loopt voorop als het gaat om het leveren van hoog kwalitatieve oncologische zorg. Het is dan ook van belang onze patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden inzicht te geven in deze kwaliteit van zorg. Het AVL legt periodiek verantwoording af aan landelijke partijen over de uitkomsten van de geleverde oncologische zorg. Daarnaast publiceren wij deze gegevens ook online, zodat informatie voor iedereen toegankelijk is.

  AZN

  Ambulancezorg Nederland

 2. B

  BOA

  Branche Organisatie Arbodiensten

  BZK

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 3. C

  CAHAG

  COPD & Astma Huisartsen Advies Groep

  CBL

  Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

  CBS

  Centraal Bureau voor de Statistiek

  CDC

  Centers for Disease Control and Prevention

  CEV

  Centrum Externe Veiligheid, RIVM, Bilthoven

  CGL

  Centrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)

  CIb

  Centrum voor Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)

  CIBG

  Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

  CIZ

  Centrum indicatestelling zorg

  COA

  Centrale Opvang voor Asielzoekers

  COMP

  Committee for Orphan Medicinal Products

  CPB

  Centraal Planbureau

  CVZ

  College voor zorgverzekeringen (voorheen: Ziekenfondsraad)

 4. D

  De Praktijk Index
  DHD

  Dutch Hospital Data

  DVN

  Diabetesvereniging Nederland

 5. E

  EARS-Net

  European Antimicrobial Resistance Surveillance Network

  EC

  Europese commissie

  ECDC

  The European Centre for Disease Prevention and Control (Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding)

  EFSA

  European Food Safety Authority

  EFTA

  European Free Trade Association

  EISN

  European Influenza Surveillance Network

  EL&I

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

  EMA

  European Medicines Agency

  EMCDDA

  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving)

  EMGO

  EMGO Institute for Health and Care Research (EMGO+)

  ENERCA

  European Network for Rare and Congenital Anaemias

  Erasmus MC

  Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
   

  EU

  Europese unie

  EUCERD

  The European Union Committee of Experts on Rare Diseases

  EUR

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  EURORDIS

  Rare Diseases Europe

  EWGLI

  European Working Group for Legionella Infections

  EZ

  Ministerie van Economische Zaken

 6. F

  FAO

  Food and Agriculture Organization of the United Nations (De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties)

  FDA

  Food and Drug Administration (Verenigde Staten)

  FNLI

  Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

 7. G

  GGZ inGeest

  GGZ inGeest is een specialistische ggz-instelling die mensen van alle leeftijden helpt, ongeacht hun culturele achtergrond. De hulp is divers: van crisisopvang tot langdurige behandeling. Van een gesprek met een psycholoog of psychiater tot een zelfhulpcursus via internet. Persoonlijke aandacht voor de cliënt staat voorop. Door de vele locaties in de regio Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek is er altijd hulp in de buurt.

  GOLD

  Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

 8. I

  I&M

  Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Icare

  Icare is een stichting en die staat voor het verlenen van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.  Icare biedt altijd zorg op maat en heeft een grote diversiteit aan diensten en producten. Vanuit Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn onze speciaal opgeleide medewerkers actief op het consultatiebureau (de plaats voor informatie en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden bij kinderen van 0 tot 4 jaar).

  ICPE

  International Consortium in Psychiatric Epidemiology

  IDF

  International Diabetes Federation

  IGZ

  Inspectie voor de Gezondheidszorg

  IKCA

  Integraal Kankercentrum Amsterdam

  IKNL

  Integraal Kankercentrum Nederland

  IKZ

  Integraal Kankercentrum Zuid

  ILAE

  International league against epilepsy

  IOM

  Institute Of Medicine

  IOTF

  International Obesity Taskforce

  IPCC

  Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering)

  IVM

  Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

  IVO

  IVO

  IVZ

  Stichting Informatievoorziening Zorg

 9. J

  Julius Centrum

  Het Julius centrum streeft naar een leidende rol in het verkrijgen en verspreiden van kennis op het gebied van Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. Dit wordt bereikt door het verrichten van baanbrekend onderzoek binnen vier onderzoeksprogramma’s, door het aanbieden van een breed scala aan succesvolle onderwijsprogramma’s aan (bio) medische studenten, onderzoekers, clinici en andere professionals in de gezondheidszorg en door het leveren van academische eerstelijns gezondheidszorg.

 10. K

  KEMA

  Keuring Electrotechnisch Materieel Arnhem

  KHN

  Koninklijk Horeca Nederland

  KNCV

  KNCV Tuberculosefonds

  KNGF

  Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie

  KNMG

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst

  KNMI

  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

  KNMP

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

  KNMT

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

  KNOV

  Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

  KvW

  Keuringsdienst van waren

  KWF

  Koningin Wilhelmina Fonds / Kankerbestrijding

 11. L

  LAN

  Long Alliantie Nederland

  LEEFH

  Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en vaatziekten

  LHV

  Landelijke Huisartsen Vereniging

  LINH

  Landelijk informatienetwerk huisartsenzorg

  LNV

  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

  LUMC

  Leids Universitair Medisch Centrum

  LVE

  Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen

  LVG

  Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn

  LVT

  Landelijke vereniging voor thuiszorg

 12. M

  Maastricht UMC+

  Het Academische Ziekenhuis Maastricht (AZM) en de Maastricht University (UM) werken samen in het Maastricht UMC+, ofwel Maastricht Universitair Medisch Centrum

  MEE

  Ondersteuning bij leven met een beperking

  Miletus

  Stichting Miletus

 13. N

  Nationale Hoorstichting
  NCvB

  Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

  NDF

  Nederlandse Diabetes Federatie

  NHG

  Nederlands huisartsengenootschap

  NHS

  Nederlandse Hartstichting

  NIDI

  Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

  NIGZ

  Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

  NISB

  Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

  NIVEL

  Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg

  NIZW

  Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

  NJi

  Nederlands Jeugdinstituut

  NKI

  Nederlands Kanker Instituut

  NOC*NSF

  Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie

  NPCF

  Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

  NPHF

  Nederlandse Public Health Federatie

  NPI

  Nederlands Paramedisch Instituut

  NSCK

  Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde

  NSPOH

  Netherlands School of Public & Occupational Health

  NVAB

  Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

  NVD

  Nederlandse vereniging van diëtisten

  NVFK

  Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie

  NVI

  Nederlands Vaccin Instituut

  NVIC

  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NVK

  Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde

  NVKC

  Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

  NVMM

  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

  NVOG

  Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

  NVWA

  Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit

  NVZ

  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

  NWO

  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  NZa

  Nederlandse Zorgautoriteit

 14. O

  OCW

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

  OECD

  Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling)

  OMS

  Orde van Medisch Specialisten

 15. P

  PAN

  Stichting Perinatale Audit Nederland

  PBL

  Planbureau voor de Leefomgeving

  PON

  Partnerschap Overgewicht Nederland

  Prismant

  Prismant, instituut van en voor de zorg

  PRN

  Stichting Perinatale Registraties Nederland

 16. R

  RDGG

  Reinier de Graaf is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat ons ziekenhuis met een aantal hooggespecialiseerde behandelingen of voorzieningen ook mensen buiten het eigen verzorgingsgebied van dienst is. Bijvoorbeeld complexe maag- en darmoperaties en highcare voor pasgeborenen, radiotherapie, dialyse, intensive care (niveau 2) en oncologie.

  Rijnland Ziekenhuis

  Rijnland Ziekenhuis (locaties Alphen aan den Rijn en Leiderdorp) is onderdeel van Rijnland Zorggroep. Rijnland Zorggroep is een overkoepelende organisatie waartoe ook Rijnland Verpleging en Verzorging (Verpleeghuis Leythenrode en Verpleeghuis Oudshoorn) behoort. Wij werken intensief met elkaar samen om u de optimale zorg te bieden.

  RIVM

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

  RU

  Radboud Universiteit Nijmegen

  RUG

  Rijksuniversiteit Groningen

  RVZ

  Raad voor de volksgezondheid & zorg

 17. S

  SCP

  Sociaal en Cultureel Planbureau

  SCV

  Stichting Consument en Veiligheid

  SHM

  Stichting HIV Monitoring

  SNPG

  Stichting Nationaal Programma Grieppreventie

  STIVA

  Stichting Verantwoord Alcoholgebruik

  STIVORO

  Stichting Volksgezondheid en Roken

  StOEH

  Stichting voor de Opsporing van Erfelijke Hypercholesterolemie

  StOET

  Stichting voor de Opsporing van Erfelijke Tumoren

  SWAB

  Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

  SWOV

  Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

  SZW

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 18. T

  Tergooiziekenhuizen
  TIU

  Tilburg University (Katholieke Universiteit Brabant)

  TNO

  Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

  TNO-GL

  TNO Gezond Leven

  TNO-PG

  Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) - Preventie en Gezondheid

  Trimbos

  Trimbos-instituut

 19. U

  UM, Maastricht University

  Universiteit van Maastricht

  UMCG

  Universitair Medisch Centrum Groningen

  UMCN

  Universitair Academisch Ziekenhuis Nijmegen

  UMCU

  Universitair Medisch Centrum Utrecht

  UU

  Universiteit Utrecht

  UVA

  Universiteit van Amsterdam

  UWV

  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 20. V

  V&J

  Ministerie van Veiligheid & Justitie

  V&W

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat

  Veneca

  Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties

  VERENSO

  Vereniging Specialisten in Ouderengeneeskunde

  VGN

  Vereniging gehandicaptenzorg Nederland

  VHN

  Vereniging Huisartsenposten Nederland

  VKGN

  Vereniging Klinische Genetica Nederland

  VKS

  Patiëntenvereniging voor volwassenen en kinderen met een stofwisselingsziekte

  VNG

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Voedingscentrum

  Stichting voedingscentrum Nederland

  VROM

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  VSG

  Vereniging Sport en Gemeenten

  VSOP

  Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties

  VU

  Vrije Universiteit Amsterdam

  VUmc

  VU Medisch Centrum Amsterdam

  VVAH

  Vereniging verloskundig actieve huisartsen

  VWS

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 21. W

  WHO

  World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)

  WHO Regional Office for Europe

  Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization)

  Windesheim

  Windesheim University of Applied Sciences

  WIP

  Werkgroep infectie preventie

  WONCA

  World Organization of National Colleges, Academic Associations of General Practioners/Family Physicians

  WUR

  Wageningen UR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting DLO.

 22. Z

  ZINL

  Zorginstuut Nederland

  ZN

  Zorgverzekeraars Nederland

  ZonMw

  Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie