Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kosten van Ziekten

Open data kosten van ziekten

Kosten van ziekten open data

Open data is overheidsinformatie die:

 • verzameld is voor de uitvoering van een publieke taak;
 • gefinancierd is uit publieke middelen;
 • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
 • bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
 • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

De gegevens uit het project Kosten van ziekten worden op deze website aangeboden via onze cijfertool. Daarnaast bieden wij hieronder dezelfde data ook als database voor applicatie-ontwikkeling aan. Voorwaarde voor gebruik in andere applicaties en publicaties is naamsvermelding.

Download (ZIP-file)

Bestandsinformatie

Verantwoording

Definities
 • Wat is 'Kosten van Ziekten'?

  Informatie over kosten van ziekten in Nederland

  In 2013 is voor de zevende keer een kosten van ziektenstudie uitgevoerd, voor het peiljaar 2011. Doel van deze studie is een beschrijving te geven van de zorgkosten van 2011 uitgesplitst naar enerzijds gebruik van zorg (ziektediagnose, leeftijd, geslacht) en anderzijds naar aanbod van zorg (sector, zorgfunctie en financieringsvorm). U vindt deze cijfers in onze cijfertool. Daarnaast kunt u de cijfers ook downloaden als open databestand.

  Eerdere studies

  Er zijn zes eerdere kosten van ziektenstudies uitgevoerd, voor de peiljaren 1988 (Koopmanschap et al., 1991), 1994 (Polder et al., 1997), 1999 (Polder et al., 2002) 2003 (Slobbe et al., 2006), 2005 (Poos et al., 2008) en 2007 (Slobbe et al., 2011).

  Over deze themapagina Kosten van Ziekten

  Deze themapagina is de opvolger van de website kostenvanziekten.nl. De kern is de cijfertool, het interactieve deel waar gebruikers zelf grafieken en tabellen kunnen maken met de cijfers. De zorgkosten per ziekte zijn te vinden bij de betreffende ziekte onder het hoofdstuk 'Kosten'. Ga naar de onderwerpenlijst.