Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ZorgverzekeringCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Ouderen meer zorgkosten (basisverzekering)

Regionaal & Internationaal

Hoogste zorgkosten in grensgebieden

Kosten

Zorgprestaties

Trend in zorgkosten

Gemiddelde zorgkosten gestegen door uitbreiding aanspraken

Gemiddeld zijn de kosten van verzekerde zorg (basisverzekering) tussen 2011 en 2015 gestegen van 2.138 euro tot 2.363 euro per verzekerdenjaar. Oorzaken van de toename zijn de uitbreiding van het verzekerde pakket met geriatrische revalidatiezorg in 2013 en met wijkverpleging in 2015. Kijken we alleen naar sectoren die zowel in 2011 als 2015 onder de verzekerde zorg vielen, dan zijn de uitgaven juist iets gedaald, van 2.131 euro naar 2.096 euro per verzekerdenjaar.

Zorgkosten van vrouwen meer gestegen dan van mannen

Omdat vrouwen vaker gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg en wijkverpleging, zijn hun zorguitgaven tussen 2011 en 2015 met 12% per verzekerdenjaar gestegen, tegen 9% bij de mannen.

Meer informatie

Datum publicatie

22-05-2018

Trend wanbetalers zorgverzekering

Daling aantal wanbetalers sinds 2014

Het aantal wanbetalers dat de zorgpremie niet betaalt, is in de periode 2014-2020 (op 31 december) afgenomen van bijna 326.000 naar ongeveer 189.600 mensen. Om het aantal wanbetalers terug te dringen heeft de Tweede Kamer eind 2015 de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen aangenomen. Naast de verlaging van de premie voor wanbetalers, maakt de nieuwe wet het onder andere mogelijk dat een wanbetaler zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener uit de wanbetalersregeling kan stromen als er een betalingsregeling wordt getroffen met de zorgverzekeraar.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

18-01-2021

Verantwoording

Methoden
  • Regionale vergelijkingen zorgkosten

    De kaarten laten zorgkosten per verzekerdenjaar, kostenrubriek (bijvoorbeeld zorgkosten voor huisarts of medisch specialistische zorg) en gemeente zien. Voor iedere gemeente is naast het aantal verzekerdenjaren ook het totaal aantal ingeschreven verzekerden in het peiljaar bekend. Een weergave van de zorgkosten per verzekerdenjaren heeft de voorkeur omdat deze maat rekening houdt met migratie, geboorte, sterfte en uitschrijving in een gemeente. De maat ‘verzekerdenjaren’ weegt verzekerden woonachtig in een gemeente voor hun verblijfduur in het peiljaar. Het aantal verzekerdenjaren dat een persoon krijgt toegekend is een getal tussen de 0 en 1. Is iemand een heel jaar woonachtig in de zelfde gemeente dan is de waarde 1.

Andere websites over Zorgverzekering