Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ZorginfectiesCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Prevalentie in ziekenhuizen in 2019 gestegen

Regionaal & Internationaal

Vooral luchtweginfecties in Europese ziekenhuizen

Kosten

Kosten postoperatieve wondinfecties aanzienlijk

Preventie & Zorg

Effecten van preventie moeilijk te achterhalen

Trend in prevalentie zorginfecties in ziekenhuizen

Trend in puntprevalentie zorginfecties in ziekenhuizen 2015-2019

PeriodePuntprevalentie zorginfectiesBI ondergrensBI bovengrens
20155,35,05,6
20165,55,15,9
20175,34,95,7
20184,94,55,4
20195,95,56,4

Bron: PREZIES

 • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out)

Prevalentie zorginfecties in ziekenhuizen in 2019 gestegen

De puntprevalentie van zorginfecties in de ziekenhuizen die aan PREZIES deelnemen, is in 2019 significant gestegen ten opzichte van de jaren 2015-2018. Als echter alleen gekeken wordt naar de prevalentie van zorginfecties in de 22 ziekenhuizen die alle vijf jaren hebben deelgenomen aan PREZIES, dan blijkt de stijging minimaal te zijn (PREZIES, 2020). In de periode 2007 t/m 2013 nam de puntprevalentie af van 7,8 naar 3,1 per 100 patiënten (niet in figuur, PREZIES, 2017). Een mogelijke verklaring voor deze daling zou kunnen liggen in de afnemende opnameduur. Hierdoor manifesteren zorginfecties zich vaker pas na ontslag uit het ziekenhuis. Maar ook na correctie voor onder andere opnameduur en het aandeel patiënten met een chirurgische ingreep, daalde het aantal zorginfecties in de periode 2007-2016 significant met 3% per jaar (Hopmans et al., 2019). Ook een betere naleving van hygiënemaatregelen door ziekenhuispersoneel en deelname van ziekenhuizen aan het VMS Veiligheidsprogramma en later de Veiligheidsagenda zouden aan deze daling hebben kunnen bijdragen.

Cijfers voor en vanaf 2014 onvergelijkbaar

Cijfers voor en vanaf 2014 kunnen niet met elkaar vergeleken worden omdat sinds 2014 ook het aantal zorginfecties al aanwezig op het moment van (her)opname én nog aanwezig of behandeld op de registratiedag (zibo’s) in de surveillance worden meegenomen; bij één derde van de zorginfecties op de meetdag ging het om een zibo. 

Meer informatie

Datum publicatie

10-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. PREZIES. Referentiecijfers 2015 t/m 2019: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2020. Bron
 2. PREZIES. Referentiecijfers 2007 t/m 2014: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES . Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2017. Bron
 3. Hopmans TEM, Smid EA, Wille JC, van der Kooi TII, Koek MBG, Vos MC, et al. Trends in prevalence of healthcare-associated infections and antimicrobial use in hospitals in the Netherlands: 10 years of national point-prevalence surveys. J Hosp Infect. 2019. Pubmed | DOI

Trend in prevalentie vier zorginfecties in ziekenhuizen

Trend in puntprevalentie per zorginfectie in ziekenhuizen 2015-2019

POWISepsis/bacteriëmieUrineweginfectiesInfecties van de onderste luchtwegen
20151,90,70,71,1
20161,80,90,71,3
20171,80,80,91,1
20181,40,80,71,4
20191,91,10,81,1

Bron: PREZIES

 • POWI = postoperatieve wondinfecties
 • Urineweginfecties = symptomatische urineweginfecties 
 • Sepsis/bacteriëmie = primaire- en secundaire sepsis               
 • Infecties van de onderste luchtwegen =  longontsteking en andere lagere luchtweginfecties

Prevalentie postoperatieve wondinfecties gedaald tussen 2014 en 2018

Na een significante daling in de puntprevalentie van postoperatieve wondinfecties tussen 2014 en 2018, is het percentage POWI in 2019 weer toegenomen. Deze stijging is niet significant en deels terug te voeren op een hoge prevalentie bij cardiothoracale chirurgie en neurochirurgie in een paar ziekenhuizen. Ook bij sepsis is de puntprevalentie in 2019 gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren 2015-2018 (wel significant). Voor infecties van de onderste luchtwegen en urineweginfecties zijn er in 2019 geen significante veranderingen (PREZIES, 2020). In de periode 2014-2018 was de puntprevalentie van infecties van de onderste luchtwegen (inclusief longontsteking), urineweginfecties en sepsis/bacteriëmie gelijk gebleven (PREZIES, 2019). Over de periode 2007-2013 daalde de puntprevalentie voor al deze vier zorginfecties nog (niet in figuur; PREZIES, 2017). Cijfers vóór en vanaf 2014 kunnen niet met elkaar vergeleken worden omdat sinds 2014 ook het aantal zorginfecties al aanwezig op het moment van (her)opname én nog aanwezig of behandeld op de registratiedag (zibo’s) in de surveillance worden meegenomen.

Meer informatie

Datum publicatie

10-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. PREZIES. Referentiecijfers 2015 t/m 2019: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2020. Bron
 2. PREZIES. Referentiecijfers 2014 t/m 2018: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
 3. PREZIES. Referentiecijfers 2007 t/m 2014: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES . Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2017. Bron

Trend in prevalentie zorginfecties in verpleeghuizen

Trend puntprevalentie zorginfecties in verpleeghuizen 2013-2017

TotaalSepsis/ bacteriëmieInfectie onderste luchtwegenUrineweginfectieInfectie maagdarmkanaalBacteriële conjunctivitisTotaal (aantal)
20132,80,00,62,00,00,2112
20142,20,10,31,50,20,2140
20152,70,10,61,90,10,1253
20162,50,00,71,60,20,1202
20172,10,10,61,30,00,2138

Bron: SNIV, 2019

 • Absoluut aantal infecties alleen zichtbaar in de tabel lay-out 

Prevalentie zorginfecties in verpleeghuizen stabiel

De gemiddelde prevalentie van zorginfecties die gedurende alle jaren zijn geregistreerd (exclusief huidinfecties) varieert in de periode 2013-2017 tussen de 2,1 en 2,8 per 100 patiënten. Er was gedurende deze periode geen significante afname. De prevalentie van urineweginfecties was het hoogst in 2013 (2,0%) en daalde tot 1,3% in 2017. Deze daling is niet statistisch significant (SNIV, 2019). 

Meer informatie

Datum publicatie

22-01-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. SNIV. Referentiecijfers 2013-2017: Prevalentieonderzoek verpleeghuizen (SNIV). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron

Trend in incidentie lijnsepsis in ziekenhuizen

Trend in incidentie van lijnsepsis 2014-2018

JaarIncidentie lijnsepsisBI ondergrensBI bovengrens
20141,71,42,1
20151,71,42,1
20162,11,72,5
20171,81,42,4
20181,81,72,0

Bron: PREZIES, 2019

 • BI = 95% betrouwbaarheidsinterval (alleen zichtbaar in de tabel lay-out)

Geen duidelijke trend in incidentie lijnsepsis

De incidentie van lijnsepsis schommelt sinds 2014 rond de 2 per 1.000 lijndagen. De incidentie van lijnsepsis bij CVK’s op de IC is in de periode 2014-2018 stabiel tussen de 0,8 en 1,3 infecties per 1000 lijndagen en bedraagt gemiddeld 1,1/1000 lijndagen. De incidentie op die niet-IC afdelingen schommelt tussen de 2,5 en 3,4 infecties per 1000 lijndagen en bedraagt gemiddeld 3,0/1000 lijndagen. Er werd in de periode 2014-2018 in totaal 416 maal lijnsepsis vastgesteld op 227.764 lijndagen (PREZIES, 2019). Het aantal deelnemende ziekenhuizen is in 2016 een kwart lager in vergelijking met de voorgaande jaren. De oorzaak is waarschijnlijk de verplichting om de surveillance ziekenhuisbreed uit te voeren met ingang van 2016. De aantallen voor 2018 zijn voorlopig. Het aanleveren van data van 2018 was nog niet afgerond tijdens het maken van de referentiecijfers (PREZIES, 2019).

Meer informatie

Datum publicatie

15-01-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. PREZIES. Referentiecijfers 2014 t/m 2018: Lijnsepsis. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron

Trend in incidentie vier zorginfecties in verpleeghuizen

Trend in incidentie per zorginfectie in verpleeghuizen 2009-2015

JarenUrineweginfectiesVermoedelijke longontstekingInfecties maagdarmkanaalInfluenza-achtig ziektebeeld
20093,63,81,6
20103,74,60,4
20118,02,83,70,5
20129,63,52,51,8
20139,53,71,90,8
201411,2 4,6 3,0 0,6
201510,33,82,20,9
 • Urineweginfecties zijn sinds 2011 in de SNIV-surveillance opgenomen.

Incidentie van urineweginfecties toegenomen

De incidentie van urineweginfecties in verpleeghuizen is tussen 2009 en 2015 toegenomen. De incidentie van de drie andere zorginfecties liet geen duidelijke toename of afname in de tijd zien (SNIV, 2015; SNIV, 2016).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. SNIV. Surveillance Network Infectious Diseases in Nursing homes. Results from weekly incidence surveillance 2009 - 2014. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2015. Bron
 2. SNIV. Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen. Resultaten van wekelijkse surveillance. Referentiecijfers 2011 – 2015. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2016. Bron
 3. SNIV. Surveillance Network Infectious Diseases in Nursing homes. Results from weekly incidence surveillance 2009 – 2013. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2014. Bron

Verantwoording

Definities
 • Zorginfecties

  Zorginfecties zijn infecties die ontstaan zijn tijdens of in aansluiting op een opname of behandeling in een zorginstelling (ziekenhuis, verpleeghuis, zelfstandig behandelcentrum). Van een zorginfectie wordt nagegaan of deze tijdens de huidige of eerdere opname ontstaan is. Vanaf 2014 worden de zorginfecties die gerelateerd zijn aan een eerdere ziekenhuisopname ook opgenomen in de registratie en als zorginfecties bij opname (ZIBO) geregistreerd. Voor een ZIBO heropname telt een specifieke termijn per soort infectie.

  Zorginfecties die binnen PREZIES geregistreerd worden, zijn postoperatieve wondinfecties, urineweginfecties, sepsis/bacteriëmie, infecties van de lage en bovenste luchtwegen, gastro-intestinale infecties, infecties van gewrichten en botten, infecties van het cardiovasculaire systeem, infecties van het oog, infecties van het oor, infecties van mond, tong of tandvlees, infecties van huid en weke delen, infecties aan het centraal zenuwstelsel, en infecties van het voortplantingssysteem.

  De meeste voorkomende infecties zijn postoperatieve wondinfecties, urineweginfecties, sepsis/bacteriëmie en lage luchtweginfecties, inclusief pneumonie.

  De definities voor zorginfecties zijn ontleend aan de PREZIES registratie (PREZIES, 2019). Zij zijn gebaseerd op de definities van Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Bijlage 2: Definities ziekenhuisinfecties. Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES – versie: 2019 Documentversie: 1.0. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
 • Sepsis

  Sepsis is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door een algemene ontstekingsreactie van het hele lichaam op een infectie. Het is een zeer ernstige aandoening met een aanzienlijke kans dat de patiënt in korte tijd overlijdt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire sepsis. Primaire sepsis wordt gekenmerkt door positieve bloedkweken en/of klinische verschijnselen die niet geassocieerd zijn met een reeds vastgestelde ziekenhuisinfectie. Ook als bron van de sepsis een intravasale katheter is, speekt men van primaire sepsis. Een secundaire sepsis wordt vastgesteld als het pathogeen micro-organisme uit de bloedkweek geassocieerd is met een reeds vastgestelde ziekenhuisinfectie.

  Bij lijnsepsis is de sepsis gerelateerd aan de aanwezigheid van een centraal veneuze katheter (CVK) inclusief een perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter (PICC-lijn), welke binnen 48 uur voor het ontstaan van de sepsis in situ dient te zijn (PREZIES, 2019).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Bijlage 2: Definities ziekenhuisinfecties. Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES – versie: 2019 Documentversie: 1.0. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
 • Postoperatieve wondinfectie

  Postoperatieve wondinfecties (POWI) zijn infecties van het operatiegebied. Deze worden onderverdeeld in oppervlakkige POWI's en diepe POWI's. Een oppervlakkige POWI is een infectie van huid en subcutaan weefsel van de incisie, is ontstaan binnen 30 dagen na de operatie, en voldoet ook aan een of meerdere klinische verschijnselen. Een diepe POWI is een infectie van diepliggend weefsel van de incisie, van de organen en/of van de anatomische ruimten die geopend zijn of waarmee gemanipuleerd is tijdens de operatie, is ontstaan binnen 30 dagen na de operatie zonder een niet-humaan implantaat of binnen 90 dagen na de operatie met een implantaat van niet-humane oorsprong,en voldoet ook aan een of meerdere klinische verschijnselen (PREZIES, 2019).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Bijlage 2: Definities ziekenhuisinfecties. Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES – versie: 2019 Documentversie: 1.0. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
 • Luchtweginfectie

  Luchtweginfecties worden onderscheiden in longontsteking, andere lage luchtweginfecties en infecties van de bovenste luchtwegen. Onder 'andere lage luchtweginfecties' vallen bronchitis, tracheobronchitis, bronchiolitis, tracheïtis, long abces en empyeem. Sinusitis, pharyngitis, laryngitis en epiglottitis zijn infecties van de bovenste luchtwegen. 

  Een longontsteking is gerelateerd aan beademing indien invasieve (via intubatie of tracheostoma) beademing plaatsvond binnen 48 uur voor het ontstaan van de longontsteking (PREZIES, 2019). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Bijlage 2: Definities ziekenhuisinfecties. Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES – versie: 2019 Documentversie: 1.0. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
 • Urineweginfectie

  Urineweginfecties omvatten symptomatische infecties, asymptomatische bacteriurie en andere infecties van de urinewegen. Asymptomatische bacteriurie wordt binnen het PREZIES prevalentieonderzoek niet geregistreerd. Onder 'andere infecties van de urinewegen' vallen infecties aan de nier, ureter, blaas, urethra, of weefsel rond de retroperitoneale of perirenale ruimte.

  Een urineweginfectie is gerelateerd aan het gebruik van een urethrakatheter indien de katheter in situ was tot 7 dagen voor het ontstaan van de urineweginfectie (PREZIES, 2019).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Bijlage 2: Definities ziekenhuisinfecties. Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES – versie: 2019 Documentversie: 1.0. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
 • Overige zorginfecties

  Onder 'overige zorginfecties' vallen infecties van het cardiovasculaire systeem, infecties van gewrichten en botten, infecties van het centrale zenuwstelsel, ooginfecties, oorinfecties, infecties van mond, tong of tandvlees en infecties van het voortplantingssysteem. Deze infecties komen relatief weinig voor (PREZIES, 2019).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Bijlage 2: Definities ziekenhuisinfecties. Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES – versie: 2019 Documentversie: 1.0. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over zorginfecties

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  PREZIES Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen  Puntprevalentie zorginfecties in ziekenhuizen Patiënten in ziekenhuizen Prevalentieonderzoek ZiekenhuizenPREZIES, 2020
  PREZIES Incidentieonderzoek Postoperatieve wondinfecties  Incidentie van postoperatieve wondinfecties in ziekenhuizen 34 ‘indicatoroperaties’ afkomstig van 7 specialismen: cardiochirurgie, algemene chirurgie, vaatchirurgie, orthopedie, gynaecologie, neurologie en plastische of cosmetische chirurgie.  Incidentieonderzoek POWIPREZIES, 2019
  PREZIES Incidentieonderzoek Lijnsepsis Incidentie van lijnsepsis in ziekenhuizen Per 1.000 lijndagen dwz het aantal dagen dat een patiënt een centraal veneuze katheter in een vene heeft.  Incidentieonderzoek lijnsepsis; PREZIES, 2019
  SNIV Prevalentieonderzoek verpleeghuizen Puntprevalentie van zorginfecties in verpleeghuizen Bewoners van verpleeghuizen SNIV Prevalantiemeting; SNIV, 2019
  SNIV Incidentiemeting verpleeghuizen Incidentie van zorginfecties in verpleeghuizen Bewoners van verpleeghuizen SNIV Incidentiemeting;SNIV, 2016 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Referentiecijfers 2015 t/m 2019: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2020. Bron
  2. PREZIES. Referentiecijfers 2014-2018: Postoperatieve Wondinfecties. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
  3. PREZIES. Referentiecijfers 2014 t/m 2018: Lijnsepsis. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
  4. SNIV. Referentiecijfers 2013-2017: Prevalentieonderzoek verpleeghuizen (SNIV). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
  5. SNIV. Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen. Resultaten van wekelijkse surveillance. Referentiecijfers 2011 – 2015. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2016. Bron
 • PREZIES

  PREZIES (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) is een landelijk surveillancenetwerk voor zorginfecties in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (PREZIES, 2020). Surveillance is het registreren van zorginfecties, het analyseren van de gegevens en het terugkoppelen van de resultaten aan betrokkenen zodat interventiemaatregelen kunnen worden ingesteld om het optreden van de zorginfecties te reduceren.

  Er zijn twee methoden om het voorkomen van zorginfecties te meten namelijk via prevalentie- of incidentiemeting. Binnen het PREZIES netwerk worden het Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen, het Incidentieonderzoek Postoperatieve wondinfecties en het Incidentieonderzoek Lijnsepsis uitgevoerd.

  Deelname aan het landelijke netwerk is op vrijwillige basis en jaarlijks kan men tot deelname besluiten.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Referentiecijfers 2015 t/m 2019: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2020. Bron
 • PREZIES Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen

  Sinds 2007 wordt tweemaal per jaar in een beperkte tijd de prevalentie van zorginfecties in Nederlandse ziekenhuizen gemeten. Het gaat hierbij dus om de puntprevalentie. De zorginfecties die geregistreerd worden, zijn postoperatieve wondinfecties, sepsis/bacteriëmie, lage luchtweginfecties, urineweginfecties, infecties van gewrichten en botten, infecties van het cardiovasculaire systeem, infecties van het centrale zenuwstelsel, infecties van het oog, infecties van het oor, infecties van mond, tong of tandvlees, infecties van de bovenste luchtwegen, infecties van het gastro-intestinale systeem, infecties van het voortplantingssysteem, en infecties van huid en weke delen (PREZIES, 2020).

  Van een zorginfectie wordt nagegaan of deze tijdens de huidige of eerdere opname ontstaan is. Vanaf 2014 worden de zorginfecties die gerelateerd zijn aan een eerdere ziekenhuisopname ook opgenomen in de registratie en als zorginfecties bij opname (ZIBO) geregistreerd. Voor een ZIBO heropname telt een specifieke termijn per soort infectie.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Referentiecijfers 2015 t/m 2019: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2020. Bron
 • PREZIES Incidentieonderzoek Postoperatieve wondinfecties

  De registratie van POWI’s gebeurt sinds 2012 op basis van 34 ‘indicatoroperaties’ verdeeld over de chirurgische gebieden: cardiochirurgie, algemene chirurgie, vaatchirurgie, orthopedie, gynaecologie, neurochirurgie en plastische of cosmetische chirurgie. Deze indicatoroperaties worden relatief vaak uitgevoerd. Alleen initiële operaties aan een orgaan of structuur worden geregistreerd, en geen heroperaties of revisies. Voor 2012 werd er binnen het incidentieonderzoek geregistreerd op basis van CTG-codering en werden POWI’s na heroperaties of revisies ook meegeteld. Daarom wordt in VZInfo alleen de incidentie sinds 2012 gepresenteerd.

  Doordat de opnameduur in ziekenhuizen afneemt, openbaren POWI’s zich steeds vaker pas na ontslag uit het ziekenhuis. Daarom is binnen deze POWI-module surveillance gedurende een vaste follow-up periode verplicht. Deze periode was ten tijde van de surveillance, afhankelijk van het type operatie, 30 dagen of 90 dagen (PREZIES, 2019). Bij het plaatsen van een implantaat van niet-humane oorsprong bedroeg deze periode tot 2015 één jaar (PREZIES, 2016).

  De opzet van de surveillance staat niet toe dat er één incidentiecijfer voor alle POWI’s wordt gepresenteerd. Het risico op een POWI is afhankelijk van de indicatoroperatie en daarmee is ook de incidentie afhankelijk van de indicatoroperatie.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Referentiecijfers 2014-2018: Postoperatieve Wondinfecties. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
  2. PREZIES. PREZIES. Referentiecijfers 2012-2015: Postoperatieve Wondinfecties. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2016. Bron
 • PREZIES Incidentieonderzoek Lijnsepsis

  Lijnsepsis is sepsis gerelateerd aan het gebruik van centraal veneuze katheters (CVK). De incidentie van lijnsepsis wordt uitgedrukt in het aantal infecties per 1.000 lijndagen. Een lijndag is een dag dat een patiënt een CVK in een vene heeft. Het aantal lijndagen is het aantal dagen dat lijnen bij patiënten in situ blijven. De incidentie wordt berekend door het aantal geconstateerde infecties in een bepaalde periode te delen door het aantal lijndagen maal 1.000 (PREZIES, 2019). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. PREZIES. Referentiecijfers 2014 t/m 2018: Lijnsepsis. PREZIES. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2019. Bron
 • SNIV

  SNIV, Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen, heeft als doel een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Binnen SNIV worden uitgevoerd het punt-prevalentieonderzoek, de wekelijkse incidentiemeting zorginfecties in verpleeghuizen, en de verdiepende surveillance van antibioticaresistentie (SNIV).

   

 • SNIV Prevalentieonderzoek verpleeghuizen

  Binnen het SNIV prevalentieonderzoek worden gegevens verzameld over het optreden van zorggerelateerde infecties in verpleeghuizen en over risicofactoren die de kans op het krijgen van een zorggerelateerde infectie beïnvloeden (SNIV, 2014). De infectieziekten die geregistreerd worden, zijn sepsis/bacteriëmie, infectie van de onderste luchtwegen, urineweginfectie, gastro-intestinale infectie en bacteriële conjunctivitis.

  Tweemaal per jaar, op een dag in april en/of november, worden de infecties op de afdelingen geregistreerd. Registratie vereist dat op de dag van het onderzoek nog klinische symptomen aanwezig zijn, dan wel nog behandeling plaatsvindt. De infectie hoeft op de onderzoeksdag niet meer te voldoen aan de definitie (bijvoorbeeld als gevolg van de behandeling), maar moet daar eerder wel aan hebben voldaan (SNIV, 2015). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. SNIV. Registratieprotocol incidentiemeting Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2014. Bron
  2. SNIV. Protocol en dataspecificaties: SNIV Prevalentieonderzoek Verpleeghuizen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2015. Bron
 • SNIV Incidentiemeting zorginfecties

  Binnen de incidentiemodule van SNIV worden gegevens verzameld over het optreden van infectieziekten en het aantal sterfgevallen en over risicofactoren die de kans op het krijgen van een infectie en de kans op overlijden in het verpleeghuis zouden kunnen beïnvloeden (SNIV, 2016).

  Wekelijks worden voor de vier infectieziekten lage luchtweginfecties (vermoedelijke pneumonie), influenza-achtig ziektebeeld, urineweginfectie en gastro-enteritis elk gediagnostiseerde geval op de afdeling een registratieformulier ingevuld voor de bewoners van de afdelingen die meedoen aan de surveillance op één verpleeghuislocatie (SNIV, 2014).

  De incidentie van zorginfecties in verpleeghuizen wordt uitgedrukt in het aantal bewonersweken per infectie. Een bewonersweek is het aantal bewoners (bedden) in de deelnemende verpleeghuizen in een bepaalde week. De incidentie wordt berekend door het aantal infecties in een week te delen door het aantal bewoners in de verpleeghuizen dat die week deelnam aan de registratie maal 1.000 (SNIV, 2014). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. SNIV. Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen. Resultaten van wekelijkse surveillance. Referentiecijfers 2011 – 2015. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2016. Bron
  2. SNIV. Registratieprotocol incidentiemeting Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2014. Bron
 • Europese cijfers afkomstig van ECDC

  De Europese gegevens over zorginfecties zijn afkomstig van het eerste prevalentieonderzoek naar zorginfecties en antibioticagebruik in de 28 landen van de EU aangevuld met IJsland en Noorwegen (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2014). Het Europese Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) coördineerde dit onderzoek uit 2011-2012 waarin gegevens over het aantal gerapporteerde ziekenhuisinfecties uit verschillende landen werden verzameld. Het prevalentieonderzoek werd in alle deelnemende landen volgens een standaard protocol uitgevoerd. De landen waren zelf verantwoordelijk voor het selecteren van een al dan niet representatieve steekproef van ziekenhuizen. 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. European Centre for Disease Prevention and Control(ECDC). Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities April-May 2013. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2014. Bron
Methoden
 • Toetsing verschillen zorginfecties in verpleeghuizen

  Verschillen tussen patiënten die op de afdelingen revalidatie, somatiek en psychogeriatrie verblijven zijn getoetst met logistische regressie. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significant verschil is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05.