Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorginfecties

Cijfers & Context

Prevalentie in ziekenhuizen in 2019 gestegen

Regionaal & Internationaal

Vooral luchtweginfecties in Europese ziekenhuizen

Kosten

Kosten postoperatieve wondinfecties aanzienlijk

Preventie & Zorg

Effecten van preventie moeilijk te achterhalen

Uitgelicht

Array

Prevalentie zorginfecties in ziekenhuizen stabiel

De puntprevalentie van zorginfecties in ziekenhuizen is in 2019 gestegen ten opzichte van de jaren 2015-2018. In de periode 2015 tot en met 2018 is de puntprevalentie van zorginfecties in ziekenhuizen gelijk gebleven op ongeveer 5 per 100 patiënten.

Lees meer
Array

Longontsteking meest voorkomende zorginfectie in ziekenhuizen in de EU in 2011-2012

De meest voorkomende zorginfecties in ziekenhuizen in 28 EU-landen zijn longontsteking en andere lage luchtweginfecties, gevolgd door postoperatieve wondinfecties en urineweginfecties.

Lees meer
Array

POWI's bij drie operaties kosten de ziekenhuizen jaarlijks 40 miljoen

Postoperatieve wondinfecties (POWI's) na een verwijdering van de dikke darm kosten de Nederlandse ziekenhuizen jaarlijks 29 miljoen euro. Bij POWI's na een totale heupprothese gaat het om 10 miljoen euro en na een borstamputatie om 0,6 miljoen euro.

Lees meer
Array

Veel preventieve maatregelen om zorginfecties in zorginstellingen te beperken

Er zijn veel preventieve maatregelen en programma’s ontwikkeld om het optreden van zorginfecties in zorginstellingen te beperken. Veel ziekenhuizen voeren surveillance uit, surveillance in zelfstandige behandelcentra en verpleeghuizen is nog beperkt.

Lees meer