Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorg rond de geboorteCijfers & ContextScreeningen

Cijfers & Context

3.221 verloskundigen werkzaam in Nederland

Regionaal & Internationaal

Hoogste verloskundigendichtheid in Gelderse Vallei

Kosten

Kosten geboortezorg 1,9 miljard euro

Zorgprestaties

Vroege zwangerschapsbegeleiding gestegen

Deelname prenataal bloedonderzoek zwangeren PSIE

Bijna alle zwangere vrouwen nemen deel aan bloedonderzoek

In 2016 nam 99,1% van de zwangere vrouwen deel aan de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). De deelname aan PSIE is sinds 2006 stabiel gebleven. PSIE is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap). Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), hiv en de volgende bloedgroepantistoffen: Rhesus (D)-antigeen (RhD), Rhesus (c)-antigeen (Rhc) en irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA). Het bevolkingsonderzoek PSIE heeft als doel hepatitis B- en hiv-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekten van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen (van der Ploeg et al., 2018). 

Meer informatie

Datum publicatie

02-08-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van der Ploeg CPB, Schönbeck Y, Oomen P, Vos K. Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). Procesmonitor 2016. TNO/RIVM; 2018. Bron

Resultaten prenataal bloedonderzoek zwangeren PSIE

Prevalenties uit de monitoring PSIE, 2016

 

Aantal getest

Aantal opgespoord

Percentage opgespoord

Hepatitis B

172.799

507

0,29

Actieve syfilis (verdenking) 

172.785

36

0,02

hiv

172.694

88

0,05

RhD-negatief

172.727

25.170

14,6

Rhc-negatief

172.691

34.950

20,2

Klinisch relevante IEA n.a.v. 1e bloedonderzoek

172.722

235-562

0,14-0,33

RhD = Rhesus (D)-antigeen
Rhc = Rhesus (c)-antigeen
IEA = irregulaire erytrocyten antistoffen

In 2016 had ongeveer 0,05% van zwangere vrouwen hiv

In 2016 bleek uit de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) dat de prevalentie van syfilis en hiv onder zwangere vrouwen respectievelijk 0,02 en 0,05% was. De bevallingen van zwangere vrouwen die in 2016 zijn gescreend, vonden plaats van ongeveer juli 2016 tot juli 2017. In deze periode zijn geen kinderen met congenitale syfilis en/of hiv geboren (van der Ploeg et al., 2018). 

Ongeveer 0,29% van zwangere vrouwen heeft hepatitis B

De prevalentie van hepatitis B bij zwangere vrouwen was 0,29% in 2016. Bijna alle kinderen van hepatitis B-positieve zwangere vrouwen zijn in 2016 geïmmuniseerd met hepatitis B-immunoglobuline (HBIg) ter voorkoming van transmissie van moeder naar kind (99,8%) (van der Ploeg et al., 2018). 

Ruim 25 duizend zwangere vrouwen Rhesus D-negatief in 2016 

In 2016 waren ruim 25 duizend zwangere vrouwen Rhesus D-negatief en bijna 35 duizend zwangere vrouwen Rhesus c-negatief (van der Ploeg et al., 2018). Tijdige toediening van anti-Rhesus D-antistoffen bij Rhesus D-negatieve zwangere vrouwen met een RhD-positief kind is belangrijk om te voorkomen dat deze vrouwen antistoffen maken tegen het bloed van hun kind. Sommige antistoffen kunnen het bloed van het kind afbreken en bloedarmoede veroorzaken. Voor zwangere vrouwen met bloedgroep Rhesus c-negatief is geen injectie met anti-Rhesus c-antistoffen beschikbaar. Deze vrouwen krijgen extra controles door de verloskundige of gynaecoloog.

Meer informatie

Datum publicatie

02-08-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van der Ploeg CPB, Schönbeck Y, Oomen P, Vos K. Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). Procesmonitor 2016. TNO/RIVM; 2018. Bron

Deelname prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom

Trend in deelname combinatietest, 2012-2016

Downscreening
201224,0
201326,0
201433,2
201533,7
201636,8
 • Deelnamepercentages hebben betrekking op vrouwen die in een gesprek met een verloskundig zorgverlener informatie over prenatale screening hebben gekregen

1 op de 3 neemt deel aan screening op down-, edwards- en patausyndroom

In 2016 nam 36,8% van alle zwangere vrouwen deel aan de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. Indien een zwangere dit wenst, krijgt zij in een gesprek met de verloskundig zorgverlener informatie over prenatale screening. In 2016 kreeg 84,9% van de zwangere vrouwen zo'n gesprek. Van de vrouwen met zo'n gesprek nam 36,8% deel aan de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. De deelname onder deze vrouwen is vanaf 2011 licht gestegen. Een zwangere kan kiezen tussen de combinatietest en de niet-invasieve prenatale test (NIPT). De combinatietest is een prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom, die tussen 9 en 14 weken zwangerschap wordt uitgevoerd en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind. Deze test berekent hoe groot de kans is dat de vrouw zwanger is van een kind met een down-, edwards- of patausyndroom (Liefers et al., 2017). Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. Dit kan vanaf 11 weken zwangerschap. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op aanwijzingen dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Meer informatie

Datum publicatie

06-08-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Liefers J, Cruijsberg J, Harmsen M, Atsma F. Monitor 2016 Prenatale screening op downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Nijmegen: Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare); 2017. Bron

Resultaten prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom

Verhoogde kansuitslagen van combinatietest voor down-, edwards- en patausyndroom, 2016

Op basis van 60.163 combinatietesten
 

Percentage

Aantal

Downsyndroom

4,9

2.968

Edwardssyndroom

1,4

814

Patausyndroom

1,0

595

Totaal verhoogde kans

5,4

3.250

 • Een verhoogde kansuitslag is een kans ≥1:200
 • De percentages en aantallen zijn berekend op foetusniveau, inclusief meerlingzwangerschappen

Bij 4,9% verhoogde kans op downsyndroom

In totaal was er in 2016 bij 4,9% van de combinatietesten een verhoogde kansuitslag voor downsyndroom (trisomie 21). Voor edwardssyndroom (trisomie 18) was dit 1,4% en voor patausyndroom (trisomie 13) ongeveer 1%. Bij 5,4% (3.250) van de combinatietesten was er een verhoogde kansuitslag op ten minste één van deze drie afwijkingen. Een verhoogde kansuitslag is een kans ≥1:200 (Liefers et al., 2017). De combinatietest is een prenatale screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom tussen 9 en 14 weken zwangerschap en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind.

NIPT mogelijk sinds 1 april 2014 

Vanaf april 2014 vindt een studie plaats met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) bij zwangeren met een verhoogde kans op een kind met down-, edwards- of patausyndroom. Deze studie heet de TRIDENT-1 studie. Vrouwen die een verhoogde kans hebben op een kind met één van deze aandoeningen blijkend uit de combinatietest of uit een medische indicatie, kunnen als alternatief voor invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) kiezen voor de NIPT. Als de uitslag van de NIPT afwijkend is, kunnen zij alsnog kiezen voor een invasieve prenatale test om zekerheid te krijgen. NIPT heeft als voordeel dat bij de meeste hoogrisico zwangeren geen invasieve test meer nodig is bij een niet afwijkende testuitslag. Tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 kozen 3.276 vrouwen voor een NIPT. Hierbij werd 89 keer downsyndroom (2,7%), 7 keer patausyndroom (0,2%) en 16 keer edwardssyndroom (0,5%) gerapporteerd. Hierna kozen niet alle zwangere vrouwen voor invasieve diagnostiek. Een invasieve bevestiging (met vruchtwaterpunctie of vlokkentest) werd 82 keer gedaan bij downsyndroom, 6 keer bij patausyndroom en 14 keer bij edwardssyndroom (Liefers et al., 2017). 

Meer informatie

Datum publicatie

02-08-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Liefers J, Cruijsberg J, Harmsen M, Atsma F. Monitor 2016 Prenatale screening op downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Nijmegen: Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare); 2017. Bron
 2. Liefers J, Cruijsberg J, Atsma F. Monitor 2015 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek. Nijmegen: Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare); 2017. Bron

Deelname 20 wekenecho

Van de zwangere vrouwen neemt ruim 82% deel aan de 20 wekenecho

In 2017 nam 82,1% van alle zwangere vrouwen deel aan het structureel echoscopisch onderzoek (SEO, ook 20 wekenecho genoemd). Het SEO is gericht op het opsporen van neurale buisdefecten (open rug, open schedel) en een aantal andere lichamelijke afwijkingen van de foetus (zoals hart- en nierafwijkingen). Doel is zwangere vrouwen de mogelijkheid te bieden een geïnformeerde keuze te maken ten aanzien van verschillende handelingsopties bij een eventuele afwijking van de foetus. Daarbij valt te denken aan het al dan niet uitdragen van de zwangerschap of een voorbereiding op de geboorte van een kind met een afwijking (Liefers et al., 2018).

Meer informatie

Datum publicatie

04-02-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Liefers J., Cruijsberg J., Atsma F. Monitor 2017. Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Nijmegen: Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Radboudumc; 2018. Bron

Opgespoorde afwijkingen 20 wekenecho

Uitkomsten structureel echoscopisch onderzoek, 2017

Bij 144.499 foetussen

 

Positieve uitslag (vermoeden op afwijking)

 

Aantal

Percentage

Aangeboren afwijking

6.051

4,3

Neurale buisdefect

55

0,04

 • Aantal SEO is exclusief herhalingsonderzoeken en vervolgonderzoeken

Bij ruim 4% afwijking ontdekt door 20 wekenecho

In 2017 resulteerde het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) bij 4,3% (6.051) van de foetussen in een vermoeden op een afwijking (inclusief neurale buisdefecten) en bij 0,04% (55) van de foetussen in een vermoeden op een neuraal buisdefect (Liefers et al., 2018). Het SEO, ook wel de 20 wekenecho genoemd, is een prenatale screening rond 20 weken zwangerschap gericht op het opsporen van neurale buisdefecten (open rug, open schedel) en een aantal andere lichamelijke afwijkingen (zoals hart- en nierafwijkingen). Het SEO vervolgonderzoek bestaat uit een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO). Na een afwijkend SEO vond in 80-85% van de zwangerschappen een GUO plaats (Liefers et al., 2018). 

Meer informatie

Datum publicatie

04-02-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Liefers J., Cruijsberg J., Atsma F. Monitor 2017. Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Nijmegen: Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Radboudumc; 2018. Bron

Deelname neonatale gehoorscreening

Deelnamepercentage aan neonatale gehoorscreening, 2009-2016

Jaar

1e ronde

2e ronde

3e ronde

3 ronden samen

2009

99,3

99,5

99,6

98,4

2010

99,3

99,4

99,3

97,9

2011

99,4

99,3

98,8

97,6

2012

99,4

99,3

99,7

98,4

2013

99,4

99,4

99,6

98,4

2014

99,5

99,3

99,9

98,7

2015

99,6

99,5

99,8

98,9

2016

99,7

99,7

99,7

99,1

 • Het deelnamepercentage is het aantal kinderen dat gescreend wordt in een bepaalde screeningsronde gedeeld door het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor die ronde, vermenigvuldigd met 100.

Deelname aan neonatale gehoorscreening hoog

De deelname aan de neonatale gehoorscreening is hoog. De screening wordt meestal thuis afgenomen, in combinatie met de hielprikscreening, tussen de 4e en 7e dag na de geboorte. Soms wordt de screening afgenomen op het consultatiebureau als het kind enkele weken oud is. Als bij de eerste screeningsronde geen voldoende gehoor aan beide oren is aangetoond, volgt een tweede en zo nodig derde screeningsronde. Wanneer na drie screeningsrondes nog geen voldoende gehoor kan worden aangetoond, wordt een kind voor verdere diagnostiek verwezen naar een audiologisch centrum. In 2016 bedroeg de dekkingsgraad voor de drie screeningsronden samen, 99,1%. Aan iedere screeningsronde afzonderlijk nam 99,7% van de hiervoor in aanmerking komende kinderen deel.

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van der Ploeg K, Pot M, Verkerk P. Neonatale gehoorscreening door de Jeugdgezondheidszorg. Monitor over 2016. Leiden: TNO; 2017. Bron

Opgespoord gehoorverlies door neonatale gehoorscreening

Aantal pasgeborenen met gehoorverlies ontdekt via screening

screening door jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Neonatale Intensive Care Units (NICU’s)
 

Opgespoord gehoorverlies JGZ

Opgespoord gehoorverlies NICU's

Jaar

dubbelzijdig

enkelzijdig

dubbelzijdig

enkelzijdig

2010

115

76

83

24

2011

99

88

82

37

2012

119

91

94

34

2013

113

87

77

40

2014

124

95

89

38

2015

113

82

75

26

2016

128

68

101

31

Gemiddeld
over
2010-2016

116

84

86

33

Vroegtijdige opsporing maakt eerdere behandeling en begeleiding mogelijk

Door vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij pasgeborenen kunnen behandeling en begeleiding eerder van start gaan. Daardoor draagt vroegtijdige opsporing bij aan betere ontwikkelingsmogelijkheden van slechthorende kinderen.

Per jaar ongeveer 200 kinderen met gehoorverlies opgespoord vanuit JGZ

In de periode 2010-2016 werden in Nederland vanuit de JGZ jaarlijks gemiddeld 116 kinderen per jaar met een dubbelzijdig gehoorverlies en 84 kinderen met een enkelzijdig gehoorverlies opgespoord (respectievelijk 0,67 en 0,49 per 1.000 kinderen die in aanmerking kwamen voor screening). In 2016 ging het om 128 kinderen met een bilateraal verlies en 68 kinderen met een unilateraal verlies (respectievelijk 0,76 en 0,40 per 1.000 kinderen die in aanmerking kwamen voor screening) (van der Ploeg et al., 2017). Hier komen nog de kinderen bij die door middel van de gehoorscreening op de intensive care afdelingen voor pasgeborenen (NICU's) worden opgespoord.

Per jaar ongeveer 120 kinderen met gehoorverlies opgespoord in NICU's

In de periode 2010-2016 werden in de Neonatale Intensive Care Units (NICU's) gemiddeld 86 kinderen per jaar opgespoord met een bilateraal gehoorverlies en 33 kinderen met een unilateraal gehoorverlies (respectievelijk 1,9 en 0,7% van de gescreende kinderen). In 2016 ging het om 101 kinderen met een bilateraal verlies en 31 kinderen met een unilateraal verlies (respectievelijk 2,6 en 0,8% van de gescreende kinderen) (de Graaff-Korf et al., 2018).

Meer informatie

Datum publicatie

07-01-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van der Ploeg K, Pot M, Verkerk P. Neonatale gehoorscreening door de Jeugdgezondheidszorg. Monitor over 2016. Leiden: TNO; 2017. Bron
 2. de Graaff-Korf KS, van Dommelen P, van Straaten HLM, Verkerk PH. Jaarverslag neonatale gehoorscreening in de Neonatale Intensive Care Units 2016. Isala; 2018. Bron

Deelname neonatale hielprikscreening

Deelname neonatale hielprikscreening 2002-2017

Deelname hielprikscreening
200299,5
200399,5
200499,5
200599,6
200699,6
200799,7
200899,8
200999,7
201099,7
201199,4
201299,3
201399,4
201499,3
201599,3
201699,2
201799,2

Bron: TNO, 2018

Deelname aan neonatale hielprikscreening hoger dan 99%

In 2017 is bij 99,2% van de pasgeborenen de hielprik afgenomen (TNO, 2018). De deelname aan de neonatale hielprikscreening is stabiel. De screening bestaat uit het afnemen van bloed dat in het laboratorium wordt onderzocht. In de periode 2011-2016 waren 17 ernstige zeldzame aandoeningen opgenomen in het programma. In 2017 waren dit er 19. De meeste van deze aandoeningen zijn erfelijk. Een snelle opsporing kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind voorkomen of beperken. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet.

Meer informatie

Datum publicatie

02-01-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. TNO. De neonatale hielprikscreening. Monitor 2017. Leiden: TNO; 2018. Bron

Opgespoorde aandoeningen hielprikscreening

Hielprik spoort merendeel aandoeningen op waarop gescreend wordt

In 2017 werd 98,9% van de pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening waarop gescreend wordt, opgespoord via de neonatale hielprikscreening. Dit percentage ligt sinds 2002 tussen de 95 en 100%. De neonatale hielprikscreening bestaat uit het afnemen van bloed bij de pasgeborenen. In de periode 2011-2016 waren 17 of 18 aandoeningen opgenomen in het programma, en in 2017 waren dit er 19. Een snelle opsporing van de aandoeningen kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind voorkomen of beperken.

Meer informatie

Datum publicatie

17-12-2018

Verantwoording

Definities
 • Zorg rond de geboorte

  Het onderwerp zorg rond de geboorte volgt de definitie van integrale geboortezorg uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (CPZ/ACK-ZIN, 2016). Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of de overdracht naar kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals de kinderarts. Het doel van integrale geboortezorg is het verbeteren van de zorg door een integrale, multidisciplinaire aanpak (CPZ/ACK-ZIN, 2016). 

  In het onderwerp zorg rond de geboorte komen de volgende fases van geboortezorg aanbod: 

  • preconceptiezorg
  • prenatale zorg
  • zorg tijdens de bevalling en geboorte
  • zorg na de bevalling en geboorte
  • acute zorg.

  Onder zorg rond de geboorte valt ook de hulp door een kraamverzorgster bij de bevalling (naast de verloskundige hulp door de verloskundige en/of gynaecoloog) en aan de moeder en het pasgeboren kind gedurende de kraamtijd.

  Meer informatie

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. CPZ/ACK-ZIN. Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Versie 1.1. Utrecht/Diemen: Expertgroep Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, College Perinatale Zorg / Adviescommissie Kwaliteit Zorginstituut Nederland ; 2016. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over zorg rond de geboorte

  Bron

  Indicator op VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Registratie verloskundigen

  • Aantal werkzame verloskundigen
  • Aantal verloskundigenpraktijken

   

  Registratie verloskundigen

  Perinatale registratie (Perined)

  • Geboorte naar lijn en plaats
  • Geboorte naar wijze van bevalling
  • Perinatale sterfte
  • Vroeggeboorte
  • Laag geboortegewicht
  • Aantal NICU-opnamen

  Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

  Perinatale Registratie (Perined)
  Perined, 2018

  Euro-Peristat

  • Perinatale sterfte (som neonatale en foetale sterfte)
  • Neonatale sterfte (levendgeboren kinderen na 24 weken zwangerschap)
  • Foetale sterfte (levend- en doodgeboren kinderen na 28 weken zwangerschap)
  • Keizersneden (alle levend- en doodgeboren kinderen)
  • Vroeggeboorte (levendgeboren kinderen na 22 weken zwangerschap)
  • Laag geboortegewicht (levendgeboren kinderen na 22 weken zwangerschap)
  • Borstvoeding tijdens eerste 28 uur
  • Borstvoeding bij 3 en 6 maanden

  Zie kolom indicator

  Euro-Peristat Project, 2018

  Monitor screeningsprogramma downsyndroom / Structureel Echoscopisch Onderzoek

  • Deelname (%) screening op down-, edwards- en patausyndroom
  • Deelname (%) 20-weken echo
  • Percentage en aantal verhoogde kansuitslagen bij combinatietest voor down-, edwards- en patausyndroom
  • Aantal en percentage positieve uitslag (vermoeden op afwijking) bij 20-weken echo

  Zwangere vrouwen

  Monitor screeningsprogramma downsyndroom/SEO

  Procesmonitor Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)

  • Deelname (%) PSIE
  • Resultaten (aantal getest, aantal opgespoord en
  • percentage opgespoord)

  Zwangere vrouwen

  Proces Monitor PSIE

  Monitor neonatale hielprikscreening

  • Deelname (%) neonatale hielprikscreening
  • Percentage van de pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening waarop gescreend wordt, opgespoord via de neonatale hielprikscreening

  Pasgeborenen

  Monitor en evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen

  Monitoring neonatale gehoorscreening

  • Deelname (%) neonatale gehoorscreening
  • Percentage van gescreende pasgeborenen vanuit JGZ doorverwezen voor diagnostiek

   

  Pasgeborenen

  Monitoring neonatale gehoorscreening

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor zwangerschap, bevalling en kraambed

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten database

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2016. Utrecht: Perined; 2018. Bron
  2. Euro-Peristat Project. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron
 • Registratie verloskundigen

  De Registratie verloskundigen van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) bevat persoons- en praktijkgegevens van alle werkzame verloskundigen in Nederland, die klinisch, zelfstandig, in loondienst of als waarneemster werkzaam zijn. De cijfers over aantallen, kenmerken en spreiding van de beroepsgroep zijn beschikbaar via de brochure op de website en ook via een databank op de website.

 • Perinatale registratie

  Gegevens over geboorten naar lijn, plaats en wijze van bevalling en over perinatale sterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht komen uit de Perinatale Registratie van Perined. Ook gegevens over het aantal neonatale intensive care units (NICU's) en het aantal kinderen dat op de NICU wordt opgenomen zijn afkomstig uit de Perinatale Registratie.  

  Meer informatie

 • Zwangerschapsscreeningen

  De cijfers over deelname aan de screening op downsyndroom en de 20-weken echo komen uit de monitor screeningsprogramma downsyndroom / Structureel Echoscopisch Onderzoek. IQ healthcare voert deze monitor uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Cijfers over deelname aan de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) komen uit de Procesmonitor Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) van TNO.  

  Meer informatie

   

 • Neonatale screeningen

  Cijfers over deelname aan de neonatale gehoorscreening komen uit de monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg. Doel van de gehoorscreening is het vroegtijdig opsporen van kinderen met een gehoorverlies van minimaal 40 dB aan één of beide oren. De gehoorscreening die uitgevoerd wordt binnen de Neonatale Intensive Care Units valt buiten het programma. Cijfers over deelname aan de neonatale hielprikscreening komen uit de monitor neonatale hielprikscreening. TNO voert beide monitors uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM.

  Meer informatie

 • Kosten van Ziekten: zwangerschap, bevalling en kraambed en perinatale aandoeningen

  De kosten van zwangerschap, bevalling en kraambed en de kosten van perinatale aandoeningen zijn afkomstig van de Kosten van Ziektenstudie. De gebruikte ICD-9-codes zijn:

  Kosten van zwangerschap, bevalling en kraambed
  Diagnosegroep Definitie volgens ICD-9
  Zwangerschap  630-648, V22-V23
  Bevalling  650-669, V20, V27, V30-V39
  Kraambed  670-676, V24
  Anticonceptie  V25