Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorg rond de geboorteCijfers & ContextGebruik

Cijfers & Context

3.440 praktiserende verloskundigen in Nederland

Regionaal & Internationaal

Hoogste verloskundigendichtheid in Gelderse Vallei

Kosten

Uitgaven geboortezorg 1,8 miljard euro

Zorgprestaties

Vroege zwangerschapsbegeleiding gestegen

Bevallingen naar lijn en plaats

Trend in bevallingen naar lijn en plaats 2011-2020

1e lijn thuis1e lijn geboortecentrum1e lijn poliklinische bevallingTotaal 2e lijnOnbekend
201114,71,210,070,23,9
201214,71,810,569,63,5
201314,32,010,070,13,6
201413,62,310,769,63,9
201513,32,611,069,43,6
201613,13,211,568,53,7
201713,03,411,468,33,9
201813,23,211,567,94,2
201913,13,011,168,64,2
202014,82,49,769,23,8

Bron: Perined, 2021

 • Het betreft bevallingen bij alle kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van ≥ 22 weken of indien zwangerschapsduur onbekend een geboortegewicht van >500 gram.

In 2020 vond het merendeel van de bevallingen in het ziekenhuis plaats

Vrouwen met een ongecom­pliceerde zwangerschap bevallen in Nederland in principe in de eerste lijn. Dat wil zeggen onder begeleiding van een verloskundige of huisarts, thuis, in een polikliniek of geboortecentrum. In 2020 bevielen 162.687 vrouwen (Perined, 2021). Van hen beviel 26,9% in de eerste lijn en 69,2%% in de tweede lijn. Een overdracht naar de tweede lijn (in een ziekenhuis) is noodzakelijk als er sprake is van complicaties of een verhoogd risico op complicaties. Een tweedelijnsbevalling is ook noodzakelijk als de vrouw, in overleg met haar verloskundige, gynaecoloog en anesthesioloog, kiest voor pijnstilling met behulp van een epidurale ruggenprik of een pomp die door de vrouw zelf bediend wordt. In de periode 2011-2020 is het aandeel vrouwen dat bevalt in de eerste lijn stabiel gebleven. In de tien jaar daarvoor was het aandeel bevallingen in de eerste lijn gedaald en in de tweede lijn gestegen (Perined).

In 2020 is het percentage thuisbevallingen hoger dan voorgaande jaren. Mogelijk is dit een effect van de COVID-19 pandemie. In een online vragenlijstonderzoek afgenomen in juni 2020 onder verloskundigen en gynaecologen lijken thuisbevallingen volgens 38,5% van de eerstelijns verloskundigen te zijn toegenomen en volgens 65,3% van de respondenten die in het ziekenhuis werken (van Manen et al., 2021).

Meer informatie

Datum publicatie

03-12-2021

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Perined, Perinatale registratie. zorggegevens.nl

Literatuur

 1. Perined. Perined via www.peristat.nl Versie: 2.1, geüpdatet: 25-09-2021. Data: v1.14, bijgewerkt 09-09-2021. Utrecht: Perined; 2021. Bron
 2. van Manen ELM, Hollander M, de Jong EFeije, de Jonge A, Verhoeven C, Gitsels J. Experiences of Dutch maternity care professionals during the first wave of COVID-19 in a community based maternity care system. PLoS One. 2021;16(6):e0252735. Pubmed | DOI

Bevallingen naar wijze van bevallen

Trend in wijze van bevallen 2011-2020

SpontaanKunstverlossingKeizersnedeOnbekend
201171,79,716,02,6
201271,08,915,64,4
201371,88,716,13,5
201472,58,115,73,7
201572,08,116,23,7
201672,47,715,74,3
201773,37,515,63,6
201873,07,115,64,2
201972,67,016,53,9
202073,36,917,32,6

Bron: Perined, 2021

 • Het betreft bevallingen bij alle kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van ≥ 22 weken of indien zwangerschapsduur onbekend een geboortegewicht van >500 gram.

Kwart bevallingen via kunstverlossing of keizersnede

Het grootste deel van de bevallingen verliep in 2020 spontaan (73,3%), dat wil zeggen zonder hulp van vacuümpomp/verlostang of keizersnede. Bij 6,9% van alle bevallingen was sprake van een kunstverlossing (zoals via vacuümpomp of verlostang) en bij 17,3% van een keizersnede. Het percentage keizersneden is de laatste jaren redelijk constant, terwijl het percentage kunstverlossingen is afgenomen (Perined, 2021).

Meer informatie

Datum publicatie

03-12-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Perined. Perined via www.peristat.nl Versie: 2.1, geüpdatet: 25-09-2021. Data: v1.14, bijgewerkt 09-09-2021. Utrecht: Perined; 2021. Bron

Opnamen Neonatale Intensive Care Unit

Ruim 5.000 opnames op neonatale intensive care in 2019

In 2019 werden 5.263 pasgeboren kinderen met een zwangerschapsduur van 24 weken of meer opgenomen op de neonatale intensive care unit (NICU). De gemiddelde opnameduur bedroeg 12,0 dagen. Het aantal opnamedagen per kind hangt omgekeerd evenredig samen met de zwangerschapsduur. Vanaf een zwangerschapsduur van minimaal 24 weken of een geboortegewicht van minimaal 500 gram geldt hoe vroeger het kind geboren wordt of hoe lager het geboortegewicht, hoe groter het aantal opnamedagen per kind (Perined, 2020). 

Meer informatie

Datum publicatie

06-05-2021

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Perined, Perinatale registratie. zorggegevens.nl

Verantwoording

Definities
 • Zorg rond de geboorte

  Het onderwerp zorg rond de geboorte volgt de definitie van integrale geboortezorg uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (CPZ/ACK-ZIN, 2016). Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of de overdracht naar kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals de kinderarts. Het doel van integrale geboortezorg is het verbeteren van de zorg door een integrale, multidisciplinaire aanpak (CPZ/ACK-ZIN, 2016). 

  In het onderwerp zorg rond de geboorte komen de volgende fases van geboortezorg aanbod: 

  • preconceptiezorg
  • prenatale zorg
  • zorg tijdens de bevalling en geboorte
  • zorg na de bevalling en geboorte
  • acute zorg.

  Onder zorg rond de geboorte valt ook de hulp door een kraamverzorgster bij de bevalling (naast de verloskundige hulp door de verloskundige en/of gynaecoloog) en aan de moeder en het pasgeboren kind gedurende de kraamtijd.

  Meer informatie

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. CPZ/ACK-ZIN. Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Versie 1.1. Utrecht/Diemen: Expertgroep Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, College Perinatale Zorg / Adviescommissie Kwaliteit Zorginstituut Nederland ; 2016. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over zorg rond de geboorte

  Bron

  Indicator op VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Registratie verloskundigen

  Aantal werkzame verloskundigen

  Aantal verloskundigenpraktijken

   

  Registratie verloskundigen

  Perinatale registratie (Perined)

  Geboorte naar lijn en plaats

  Geboorte naar wijze van bevalling

  Perinatale sterfte

  Vroeggeboorte

  Laag geboortegewicht

  Aantal NICU-opnamen

  Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

  Perinatale Registratie (Perined)
  Perined, 2019

  Perined, 2018

  Euro-Peristat

  Perinatale sterfte (som neonatale en foetale sterfte)

  Neonatale sterfte (levendgeboren kinderen na 24 weken zwangerschap)

  Foetale sterfte (levend- en doodgeboren kinderen na 28 weken zwangerschap)

  Keizersneden (alle levend- en doodgeboren kinderen)

  Vroeggeboorte (levendgeboren kinderen na 22 weken zwangerschap)

  Laag geboortegewicht (levendgeboren kinderen na 22 weken zwangerschap)

  Borstvoeding tijdens eerste 28 uur

  Borstvoeding bij 3 en 6 maanden

  Zie kolom indicator

  Euro-Peristat, 2018

  Monitor screeningsprogramma downsyndroom / Structureel Echoscopisch Onderzoek

  Deelname (%) screening op down-, edwards- en patausyndroom

  Deelname (%) 20-weken echo

  Percentage en aantal verhoogde kansuitslagen bij combinatietest voor down-, edwards- en patausyndroom

  Aantal en percentage positieve uitslag (vermoeden op afwijking) bij 20-weken echo

  Zwangere vrouwen

  Monitor screeningsprogramma downsyndroom/SEO

  Procesmonitor Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)

  Deelname (%) PSIE

  Resultaten (aantal getest, aantal opgespoord en

  percentage opgespoord)

  Zwangere vrouwen

  Proces Monitor PSIE

  Monitor neonatale hielprikscreening

  Deelname (%) neonatale hielprikscreening

  Percentage van de pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening waarop gescreend wordt, opgespoord via de neonatale hielprikscreening

  Pasgeborenen

  Monitor en evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen

  Monitoring neonatale gehoorscreening

  Deelname (%) neonatale gehoorscreening

  Percentage van gescreende pasgeborenen vanuit JGZ doorverwezen voor diagnostiek

   

  Pasgeborenen

  Monitoring neonatale gehoorscreening

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor zwangerschap, bevalling en kraambed

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten database

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Perined. Perinatale zorg in Nederland anno 2018: landelijke perinatale cijfers en duiding. Utrecht: Perined; 2019. Bron
  2. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2016. Utrecht: Perined; 2018. Bron
  3. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron
 • Registratie verloskundigen

  De Registratie verloskundigen van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) bevat persoons- en praktijkgegevens van alle werkzame verloskundigen in Nederland, die klinisch, zelfstandig, in loondienst of als waarneemster werkzaam zijn. De cijfers over aantallen, kenmerken en spreiding van de beroepsgroep zijn beschikbaar via jaarrapportages op de website van het Nivel.

 • Perinatale registratie

  Gegevens over geboorten naar lijn, plaats en wijze van bevalling en over perinatale sterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht komen uit de Perinatale Registratie van Perined. Ook gegevens over het aantal neonatale intensive care units (NICU's) en het aantal kinderen dat op de NICU wordt opgenomen zijn afkomstig uit de Perinatale Registratie.  

  Meer informatie

 • Zwangerschapsscreeningen

  De cijfers over deelname aan de screening op downsyndroom en de 20-weken echo komen uit de monitor screeningsprogramma downsyndroom / Structureel Echoscopisch Onderzoek. IQ healthcare voert deze monitor uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Cijfers over deelname aan de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) komen uit de Procesmonitor Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) van TNO.  

  Meer informatie

   

 • Neonatale screeningen

  Cijfers over deelname aan de neonatale gehoorscreening komen uit de monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg. Doel van de gehoorscreening is het vroegtijdig opsporen van kinderen met een gehoorverlies van minimaal 40 dB aan één of beide oren. De gehoorscreening die uitgevoerd wordt binnen de Neonatale Intensive Care Units valt buiten het programma. Cijfers over deelname aan de neonatale hielprikscreening komen uit de monitor neonatale hielprikscreening. TNO voert beide monitors uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM.

  Meer informatie

 • Kosten van Ziekten: zwangerschap, bevalling en kraambed en perinatale aandoeningen

  De kosten van zwangerschap, bevalling en kraambed en de kosten van perinatale aandoeningen zijn afkomstig van de Kosten van Ziektenstudie. De gebruikte ICD-9-codes zijn:

  Kosten van zwangerschap, bevalling en kraambed
  Diagnosegroep Definitie volgens ICD-9
  Zwangerschap  630-648, V22-V23
  Bevalling  650-669, V20, V27, V30-V39
  Kraambed  670-676, V24
  Anticonceptie  V25